Iş Kazasını Bildirmeyen Işverenin Sorumluluğu...

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.223
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  1- İş kazasını bildirmeyen işverenin sorumluluğu nedir?
  İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından Kurum’a bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca İş Kanunu’na göre, bu kanunun 105. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

  [​IMG]

  2- Sigortasız çalıştırdığı işçinin iş kazası bildirimini yapan işverenin sorumluluğu nedir?
  Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir. Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir. Bu bakımdan, işçi bakımından sigortasız çalıştırılma hukuk düzeninde bir anlam ifade etmeyeceğinden, sigortalı çalışan bir işçi gibi her türlü haktan yararlanabilir.

  [​IMG]

  3- Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir?
  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle;
  -Çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,
  -Erken yaşlanma halini,
  -Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını
  -Malûllük derecelerini belirlemek üzere, yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kuruldur.

  [​IMG]

  4- İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici işgöremezlik ödeneği ödenebilir mi?
  Geçirilen kazanın Kurumumuzca iş kazası kabul edilmesi halinde, sigortalının istirahatlı kaldığı günler için Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün bulunmaktadır.

  [​IMG]

  5- İş kazası raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?
  Sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Ancak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için; iş kazasının olduğu tarihten itibaren en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil edildiği tarihten itibaren sonraki 10 gün içinde (onuncu gün dahil) iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

  [​IMG]

  6- 4(b)’lilere (kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara) iş kazası, meslek hastalığı rapor ücreti ödenir mi?
  4/b kapsamında olup, haklarında kısa vadeli sigorta primi kesilenler – şirket ortakları analık halinden yararlanamadığı için iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde rapor ücreti ödenir. Hastalık halinde, bu kişilere rapor ücreti ödenmez.

  [​IMG]

  7- İş kazası sebebiyle rapor alınması halinde SGK tarafından kaç günlük ödeme yapılır?
  Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır.

  [​IMG]

  8- (4/b) kapsamındaki sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik ödeneği alması için aranan şartlar nelerdir?
  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların iş göremezlik ödeneği alabilmesi için yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği istirahat raporu almaları, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması gerekmektedir.

  [​IMG]


  01.03.2016
  http://www.muhasebenetwork.com/galeri/is-kazasini-bildirmeyen-isverenin-sorumlulugu-nedir?start=7
   
  Son düzenleme: 16 Mart 2016
  Orhan YILMAZ bunu beğendi.