Iş Teftişi Sırasında Müfettişler Tarafından Istenebilecek Belge Ve Bilgiler (1)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
1. İşçi Sayısı ( Toplam İşçi- Çırak- Çocuk- Kadın- Erkek)

2. Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Durumları Sertifikalar Veya Katılma Tutanağı

3. Çok Tehlikeli Ve Tehlikeli İşlerde Çalışan İşçi Sayısı (Erkek: Kadın: Toplam: )

4. Çok Tehlikeli Ve Tehlikeli İşlerde Çalışan İşçilerin Mesleki Durumları Varsa Eğitim Sertifikaları

5. İşyerinin Son Kapasite Raporu

6. İşyerinin Bütün Bölümlerini Gösterir Vaziyet Planı- Planları (Mümkün ise Katı Modelleme Proğramları ile yapılmış-3 Boyutlu)

7. Alt İşverenlerin Sözleşmeleri

8. İşyerinin Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

9. İşyerinde Çalışanların SGK Hizmet Listeleri

10. Alt İşverenlerin Ticaret Sicil Gazeteleri Örnekleri

11. Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşyerinde Hangi İşleri Yaptıkları İle İlgili Çalışma Listesi

12. Alt İşverenlerin SGK Hizmet Listeleri

13. İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası Sayıları Ve Kayıp İş Günleri Sayısı

14. Alt İşverenlerin Yaptıkları İşlerde Meydana Gelen İş Kazası Sayısı İle Kayıp İş Günü Sayıları

15. Alt İşverenlerin Elli İşçiden Fazla İşçi Çalıştırdıkları Durumda İşyeri Hekim Sözleşmeleri Ve Yıllık Faaliyet Raporu İle Yıllık Eğitim Planları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne Bildirim Belgesi

(NOT: Bu bilgiler genel bilgilerdir. İş yerinin ve yapılan asıl ve yardımcı işlerin özelliklerine göre ilgili olan belgeler ile burada önerilen belge ve bilgiler için daha güncel bir mevzuat-tebliğ veya standart söz konusu ve biliniyor-bildirilmiş ise bu bilgiye uygun olan belge ve bilgilerin istenmesi söz konusudur.)


02/01/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan :Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt