Iş Teftişi Sırasında Müfettişler Tarafından Istenebilecek Belge Ve Bilgiler (5)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
61. Kurşunla Çalışılan İşyerlerinde Kan Raporları

62. Radyasyon Ölçümleri

63. Risk Analizi, Risk Değerlendirme (Risk Matris, Ön Tehlike Analizi, FMEA veya HAZOP vb.) Takımı

64. Kimyasal Sınıflandırmaya Uygun Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Belgesi

65. NFPA Kimyasal Sınıflaması (HMIS Kod Dow İndeksi (Dow -FEI) Mond İndeksi (Mond- Feı)
• Nh : Sağlık Tehlike Sınıflaması
• Nf: Yanıcı Tehlike Sınıflaması
• Nr: Reaktiflik Tehlike Sınıflaması Belgesi

66. Atıkların Bertaraf Edilmesi İle İlgili Sözleşmeler

67. Emisyon İzni Fotokopi

68. Deşarj İzni Fotokopi

69. ÇED Belgeleri Fotokopi

70. İşletme Belgesi Fotokopi

71. İşyeri GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatı

(NOT: Bu bilgiler genel bilgilerdir. İşyerinin ve yapılan asıl ve yardımcı işlerin özelliklerine göre ilgili olan belgeler ile burada önerilen belge ve bilgiler için daha güncel bir mevzuat-tebliğ veya standart söz konusu ve biliniyor-bildirilmiş ise bu bilgiye uygun olan belge ve bilgilerin istenmesi söz konusudur.)


06/01/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
02/01/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan: Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt