Isg Mevzuatı Gereğince Işyerlerinde Yapılacak Olan Resmi Denetimler Sırasında Istenecek Belgeler!

Konu, 'Sistem Kurulumu ve Denetimler' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu Üst Yönetim

  Mesajlar:
  1.131
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma:
  Sembol Construction
  Hazırlayan: Dr. Mahmut YAMAN
  1. 12/061989 tarih ve 89/391 EEC sayılı Konsey direktifinden sorular
   Özellikle Avrupa ülkeleri ile ticari ilişkisi olan işyerlerinin 3. Taraf denetçilerle denetimlerinde aşağıdaki soruların yanıtları aranacaktır.
   1. İşyerinde, İSG konusunda risk değerlendirmesi yapıldı mı?
   2. İşyerinde İş-Risk planı var mıdır?
   3. İşyerinde ne gibi tehlikeler vardır?
   4. Önüne geçilemeyen tehlikeler nelerdir?
   5. Tehlikenin önüne geçmek için neler yapıyorsunuz?
   6. Tehlikelerle kaynağında savaşım veriliyor mu?
   7. Tehlikelerin önlenebilmesi için, birden fazla birim sorumluluk taşıyor mu?
   8. Tehlike anında, tehlikeyi çalışanlara nasıl haber veriyorsunuz?
   9. Tehlike anında, işin bırakılması, tahliye vb konularda yazılı talimatlarınız var mı?
   10. Tehlike anında uygulanabilecek tahliye planınız var mı?
   11. Tehlike anında, işi bırakan veya o bölgeyi terk eden işçi sonradan mağdur oluyor mu?
   12. Ciddi tehlikelerin olduğu yerlere yalnızca bu iş için yetkili olan personel mi giriyor?
   13. Yukarıdaki konularla ilgili çalışmalara alt yapımcı/yüklenici firmalar da katılıyor mu?
   14. İş ergonomisi konusunda neler yapıyorsunuz?
   15. İşyeri tasarımı,
   16. İş makinesi seçimi,
   17. Çalışma ve üretim yöntemi,
   18. Üretim temposunun sağlığa etkilerini azaltmak, Monotonluğu yenmek,
   19. Teknik gelişmeler işyerinize uyarlanıyor mu?
   20. Çalışma ortamlarını iyileştirme konusunda, birbirini destekler konumda organize çalışmalarınız var mı?
   21. Teknoloji geliştiriyor musunuz?
   22. İş Organizasyonu yapıyor musunuz?
   23. Çalışma koşulları ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek, önlemler politikaları geliştiriyor musunuz?
   24. Tehlikeliler yerine, daha az tehlikeli olanlar seçiliyor mu?
   25. Toplu koruma önlemleri mi, yoksa kişisel önlemler mi ön planda gidiyor?
   26. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda neler yapılıyor?
   27. Alt yapımcı/yüklenici firmalar da bu çalışmalara katılıyor mu?
   28. Bu çalışmalar, işyerindeki hiyerarşik düzene entegre midir?
   29. İşyerinde kullanılacak koruyucu malzeme ve koruyucu önlemler konusunda nasıl karar verilmiştir?
   30. Yeni teknolojinin planlama ve kullanılmasında, araç gereç seçiminde, çalışma ortamı ve koşulları konusunda işçi temsilcileri ile bilgi alışverişi yapılıyor mu?
   31. İşe alırken, sağlık ve güvenlik yönünden onun yetenekleri dikkate alınıyor mu?
   32. İSG konusunda işçilere mali bir yük geliyor mu?
   33. Mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda birden fazla işçiyi görevlendirdiniz mi?
   34. Bu işçiler bu nedenle dezavantajlı duruma düştüler mi?
   35. Bu işçilere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için yeterli zaman tanınıyor mu?
   36. Bu işçilerin yeterli donanımı, bilgi ve yetenekleri var mı?
   37. Eğer, kuruluş içinde, koruyucu ve önleyici çalışma yapacak personel yoksa, dışarıdan hizmet ve personel alıyor musunuz?
   38. Gerek ilgili işçilerin, gerekse dışarıdan alınan personelin sayısı yeterli mi?
   39. İş Kazalarının listesi tutuluyor mu?
   40. Ulusal yasalar çerçevesinde, iş kazaları yetkili makamlara bildiriliyor mu?
   41. Çalışanlara, işyeri risklerine uygun olarak periyodik sağlık taramaları yapılıyor mu?
   42. Çalışanlar bu risklere uygun olarak korunuyor mu?
   43. Hiç meslek hastalığı çıkmış mıdır?
   44. Bu konu ile ilgili olarak, önceki denetleme raporları var mı?
   45. Çalışanları işe alırken hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?
   46. İlk yardım ile ilgili organizasyonunuz var mı?
   47. Acil yardım ile ilgili organizasyonunuz var mı?
   48. Kurtarma ile ilgili organizasyonunuz var mı?
   49. Yangın söndürme ile ilgili organizasyonunuz var mı?
   50. Organizasyonda yeterli eleman var mı?
   51. Organizasyonda yeterli araç gereç var mı?
   52. İşçilere aşağıdaki konular ile ilgili eğitim verilmiş midir?
   53. Üretim faaliyetleri
   54. İş Sağlığı
   55. İş Güvenliği
   56. Koruyucu malzemeler
   57. İlk yardım
   58. Acil yardım
   59. Tahliye
   60. Kurtarma
   61. Yangın ve yangın söndürme
   62. İşyerinde, iş yapmak üzere gelen, personel dışı işçi ve işverenlere de bu konular ile ilgili bilgi ve talimatlar verilmiş midir?
   63. İlgili birimlerce bu konuda daha önce yapılmış olan denetleme raporları var mı?
   64. İşyerinde bir eğitim planı var mıdır?
   65. İşçi Temsilcileri ile aşağıdaki konularda görüşmeler yapılıyor mu?
   66. Sağlık ve güvenliği etkileyecek konular
   67. İSG işçi temsilcileri ile
   68. Tehlike ve riskler hakkında
   69. İSG işçi temsilcilerinden gelen raporlar var mı?
   70. İşçilerin yaptıkları iş ile ilgili sağlık ve güvenlik konularında katıldıkları eğitimler var mı?
   71. İşe girişte bu eğitimler yapılmış mıdır?
   72. İş değişikliği ve transferlerde bu eğitimler verilmiş midir?
   73. Yeni iş makinesi değişimi veya devreye girmesinde bu eğitimler veriliyor mu?
   74. Yeni teknoloji uygulamasında bu eğitimler veriliyor mu?
   75. İşyerinde kullanılan sağlık zararlıları ve kimyasal maddeler nelerdir?
   76. Bu maddelerle ilgili olarak güvenlik bilgileri var mı (MSDS)?
   77. Yukarıda anılan eğitimler periyodik olarak yineleniyor mu?
   78. Dışarıdan getirilen kuruluşlara da iş ve işyeri ile ilgili talimatlar verilmiş midir?
   79. İşçilere bütün bu konular ile ilgili olarak yeterli talimatlar veriliyor mu?
  2. Ulusal İSG Mevzuatı kapsamında olmak üzere aşağıdaki soruların karşılıkları sorgulanacaktır.
   İş Sağlığı Uygulamaları İle İlgili Olarak Aşağıdakiler Sorgulanacaktır.
   1. İSG Prosedürünün bir parçası olarak Sağlık Prosedürü hazırlanmış
   2. Sağlık Risk Değerlendirme Prosedürü
   3. Sağlık risk analizleri yapılmış
   4. Maruziyet haritası çıkartılmış
   5. Sağlık Gözetimi Prosedürü
   6. İşin gerektirdiği sağlık ve güvenlik ölçütleri belirlenmiş
   7. İşe almada gerekli sağlık ölçütleri belirlenmiş
   8. Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı
   9. Hangi meslek hastalıklarının çıkabileceği belirlenmiş
   10. İSGB amaca uygun fiziki yapıya sahip
   11. İSGB bünyesinde amaca uygun donanım var
   12. İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru var
   13. İşe Giriş Muayene Kayıtları (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Verilecek Rapor) uygun
   14. Sağlık istatistikleri tutuluyor
   15. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Kayıtları tutuluyor
   16. Düzenli aralıklarla işyeri sağlık denetimleri yapılıyor
   17. Vizite Kayıtları düzgün tutuluyor
   18. Gebe ve Emzikli Kadın İşçilerin Sağlık Kontrolü yapılıyor
   19. Gece Postalarında Çalışacak Kadın İşçilerin Kontrolü yapılıyor
   20. Çocuk İşçilerin Sağlık Kontrolü yapılıyor
   21. Yüksekte çalışacaklar için sağlık raporu veriliyor
   22. Emzirme Odaları ve Kreşlerle İlgili Kayıtlar düzgün tutuluyor
   23. Duş ve Tuvaletlerin Kontrolü ve Temizliği
   24. Ortamdaki Titreşim Ölçümleri yaptırılmış
   25. Ortam gürültüsünün ölçümü yaptırılmış
   26. Çalışma ortamı sıcaklık ölçümleri yaptırılmış
   27. Ortam havasındaki gaz ölçümleri yaptırılmış
   28. Ortam havasının toz ölçümleri yaptırılmış
   29. Çalışma ortamında aydınlatma seviyesi ölçümü yaptırılmış
   30. Göz duşları ve acil duşların kontrolleri düzenli olarak yapılıyor
   31. Emzirme Odaları ve Kreşlerin Kontrolü
   32. Ecza Dolaplarının İçerisinde Bulunan Malzemeleri Belirten Listeler düzenlenmiş
   33. İçme suyu bakteriyolojik kontrolleri 3 ayda bir yapılıyor
   34. İçme suyu fiziksel kontrolleri düzenli olarak yapılıyor
   35. İçme suyu kimyasal kontrolleri 3 ayda bir yapılıyor
   36. İçme Suyunun Analiz Raporları düzenli olarak saklanıyor
   37. Sağlık biriminde bulunan ilaçların son kullanma tarihlerinin kontrolü yapılıyor
   38. Su sebillerinin kontrolü ve temizliği düzenli olarak yapılıyor
   39. Portör Muayeneleri 3 ayda bir yapılıyor
   40. Yemeklerden her öğünde 72 saat saklanmak üzere tutanak düzenlenerek numune alınıyor
   41. Periyodik Sağlık Muayene Raporları uygun
   42. Göğüs Radyografileri
   43. Akciğer Fonksiyon Testleri
   44. İşitme Testleri
   45. Kan ve idrar testleri
   46. İş Risklerine Göre Özel Testler
   47. Eğitim Kayıtları
   48. Noter onaylı defter tutuluyor
   49. İlk Yardım/İş Kazası Tatbikatı yapılıyor
  3. İş Güvenliği Uygulamaları İle İlgili olarak aşağıdakiler Sorgulanacaktır
   1. İSG Kurulu var ve düzenli olarak toplanıyor
   2. Kurul kararları mevzuata uygun olarak dosyalanıyor
   3. Kurul kararları uygulanıyor
   4. Noter onaylı defter tutuluyor
   5. İSG Prosedürünün bir parçası olarak İş Güvenliği Prosedürü hazırlanmış
   6. Prosedür İSG Kurulu tarafından hazırlanmış
   7. Risk analizleri ve değerlendirmeleri yapılmış
   8. Olabilecek bütün iş kazaları önceden öngörülmüş
   9. Acil durum planları yapılmış
   10. İSG Prosedürü bünyesinde olmak üzere aşağıdaki Prosedür/Talimat/Formlar hazırlanmış
   11. Risk Değerlendirme Prosedürü
   12. Teknik Kontroller Prosedürü
   13. Periyodik Kontroller Prosedürü
   14. Sıcak İşlem İzin Prosedürü
   15. Kısıtlı – Kapalı Alan Çalışma Prosedürü
   16. Saha Denetim Prosedürü
   17. Kişisel Koruyucu Donanım Prosedürü
   18. Kilitleme Prosedürü
   19. İşaretleme – Etiketle Prosedürü
   20. Bakım – Onarım Prosedürü
   21. Makine Koruyucuları Prosedürü
   22. Tehlikeli Kimyasallar Prosedürü
   23. İş kazası istatistikleri (KSO, KAO ve KOO) tutuluyor
   24. KKD standartları uygulanıyor
  4. Denetimlerde Aşağıdaki Belge ve Kontroller sorgulanacaktır
   1. Acil durdurma butonlarının kontrolü
   2. Acil durum aydınlatmalarının kontrolü
   3. Alev Geçirmez Cihazların Uygunluk Belgeleri
   4. Araç servis bakım kontrolleri
   5. Asansör Kabinlerinin Taşıyabileceği Maksimum Yük Levhası
   6. Asansör Kontrolleri
   7. Asetilen Jeneratörleri İçin Etiketler
   8. Asetilen Tüplerinin Kontrolleri
   9. Asma İskelelerin Kontrolü
   10. Aspirasyon Donanımların Kontrolleri
   11. Atölye Ekipmanlarının Kontrolü
   12. Aydınlatma Tesisatının Kontrolü
   13. Basınçlı Asit Kaplarının Kontrolleri
   14. Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri
   15. Basınçlı kapların basınç deneyleri (hidrofor)
   16. Basınçlı Kapların Etiketleri
   17. Basınçlı kapların kontrolü (hidrofor)
   18. Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri
   19. Basınçlı Su ve Hava Tanklarının Periyodik Kontrolü
   20. Boru tesisatı periyodik kontrolleri
   21. Boru ve Donanımlarının Kontrolü
   22. Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının Periyodik Kontrolü
   23. Çeker ocak ve aspirasyon sistemlerinin kontrolü (laboratuar, yemekhane, kaynakhane)
   24. Elektrik Tesisatı Kontrolü (kimyasal ambarları)
   25. Elektrik Tesisatının Kontrolü
   26. Elektrikli ekipmanların kontrolü
   27. Elektrikli El Araçlarının Kontrolleri
   28. Elektrikli Kaynak Makinelerinin Kontrolleri
   29. Emniyet Gergi Telleri
   30. Emniyet kemerlerinin kontrolü
   31. Fırın ve Ocakların Kontrolleri
   32. Forklift ve kepçe kontrolleri
   33. Gezer vinç Kontrolü
   34. Gırgır Vinçlerin Kontrolü
   35. Güvenlik Supaplarının Kontrolleri
   36. Güvenlik ve uyarı levhalarının uygunluğunun kontrolü
   37. Hava tanklarının kontrolü
   38. İnsan ve Yük Asansörlerinin Periyodik Kontrolü
   39. İskele kontrolü (kuruldu ise)
   40. İş Makinesi Operatör Kullanım Belgesi
   41. Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü
   42. Kalorifer kazanlarının kontrolü
   43. Karpit Saklanan Kaplar İçin Etiket
   44. Kaynak İşleri Sırasında Onarım İzni
   45. Kaynakçılar İçin Yeterlilik Belgesi
   46. Kazancılar İçin Yeterlilik Belgesi
   47. Kazancıların ateşçi belgesi
   48. Kazanların basınç deneyleri
   49. Kazanların kontrolü
   50. Kazanların Üzerindeki Etiketler
   51. Kimyasal tip yangın söndürücülerin dolumu
   52. Kişisel koruyucu malzeme sarfiyatı
   53. Kişisel Koruyucuların Kontrolü
   54. Kompresörlerin Kontrolü ve basınç deneyleri
   55. Kompresörlerin Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri
   56. Kompresörlerin Üzerindeki Etiketler
   57. Köpüklü tip yangın söndürücülerin yeniden dolumu
   58. Kurma İzni ve İşletme Belgeleri İçin Başvuru
   59. Lastik olmayan hortumların kontrolü
   60. Lastikli hortumların kontrolü
   61. Marangoz Makinelerinin Kontrolleri
   62. Maskeler, solunum cihazları
   63. Motopompların Periyodik Kontrolü
   64. Motorlu Araç ve Römorkların Taşıma Kapasiteleri Etiketi
   65. Operatörlük Belgesi
   66. Par. Pat. Teh. ve Zar. Madde Kaplarına İlişkin Etiketler
   67. Paratoner genel ve topraklama kontrolleri
   68. Paratoner ve Tesisatının Kontrolü
   69. Platform kontrolleri
   70. Servis araçlarının kontrolü
   71. Seyyar Lamba, priz, duy, kablo kontrolleri
   72. Seyyar Merdivenlerin Kontrolü
   73. Sıvı Tank ve Depoların Kontrolü
   74. Taban ve Asma Kat İskelelerinin Kontrolü
   75. Tam Yalıtılmış Elektrikli Aygıtların Kontrolleri
   76. Topraklama Ölçümleri
   77. Topraklama Tesisatının Kontrolü
   78. Tüplerin gaz kaçağı kontrollerinin yapılması
   79. Vinç, caraskal kontrolleri (caraskal, monoray, vinç, kriko, trifor, opcuk vb.)
   80. Vinçlerin Taşıma Gücünü Belirten Etiketler
   81. Vulkanizatör ve Devulkanizatörlerin Periyodik Kontrolü
   82. Yangın alarm sistemlerinin kontrolü
   83. Yangın Alarm ve Tahliye Denemeleri
   84. Yangın Hortumlarının Kontrolleri
   85. Yangın motorlu pompa, boru tesisatı, motopomplar
   86. Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrolü
   87. Yangın Söndürme Tatbikatı
   88. Yangın Tüplerinin Basınç Testleri
   89. Yangın Tüplerinin Kontrolleri
   90. Zımpara Taşının Dönme Hızı ve Özelliklerine İlişkin Etiket

  İş güvenliği Uzmanları için
  İlgili yasal düzenlemeleri bilmeden sistem kuramazsınız. Bu bakımdan aşağıdaki kanun ve ilgili yönetmeliklerini iyi bilmelisiniz.
  • 4857 sayılı İş Kanunu (tamamını bilmelisiniz)
  • 6331 sayılı İSG Kanunu (tamamını bilmelisiniz)
  • 6098 sayılı borçlar Kanunu (12, 26, 28, 49 – 62 arası, 393 – 457 arası maddeler. Özellikle 417. Madde)
  • Türk Ceza Kanunu (85, 98, 105, 117, 118, 119, 135, 136, 137, 138, 139, 152, 164, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 193, 204, 2*5, 207, 208, 210, 239, 280 maddelerini mutlaka okumalısınız.)
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (126, 127, 173-180 arası maddeleri mutlaka okumalısınız. 126-127. Maddeler portör muayeneleri ile ilgilidir.)
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 21. Maddeler)
  • 111, 155, 161, 170, 182 ve 187 sayılı ILO sözleşmeleri
  • 6331 sayılı yasaya göre çıkartılmış olan yönetmelikler. Bu yönetmeliklerden sizin çalıştığınız sektörü ilgilendiren yönetmelikleri özellikle ve öncelikle bilmelisiniz.
  • 4703 sayılı yasa
  • 4703 sayılı yasaya göre çıkartılan (tarih ve RG sayıları)yönetmeliklerden;
  o Alçak gerilim cihazları 11.01.2002 /24637
  o Basit basınçlı kaplar 31.03.2002 /24712 Değişiklik:19.03.2003 /25053
  o Gaz Yakan Aletler 01.04.2002 /24713 Değişiklik:19.03.2003 /25053
  o Sıcak su kazanları 31.03.2002 /24712 Değişiklik:19.03.2003 /25053
  o Elektromanyetik uygunluk 02.06.2002 /24773
  o Sivil kullanım için patlayıcılar 15.10.2002 /24907
  o Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Donanımlar 27.10.2002 /24919
  o Asansörler 15.02.2003 /25021
  o Basınçlı kaplar 10.04.2002 /24722 Değişiklik:19.03.2003 /25053
  o İnşaat malzemeleri 08.09.2002 /24870
  o Kişisel korunma donanımları 29.11.2006 /26361
  o Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar 19.01.2005 /25705
  o Ölçü Aletleri 22.01.2003 /25001
  o Makine Emniyeti yönetmeliği (olmazsa olmaz özelliktedir) 03.03.2009 /27158
  • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine dair yönetmelik
  • Alçak gerilim tesisleri yönetmeliği
  • Yüksek gerilim tesisleri yönetmeliği

  İH ve DSP için bilinmesi gereken mevzuat
  • 4857 sayılı İş Kanunu (tamamı bilinmelidir)
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (tamamı bilinmelidir)
  • 6098 sayılı borçlar Kanunu (12, 26, 28, 49 – 62 arası, 393 – 457 arası maddeler, Özellikle 417. Madde)
  • Türk Ceza Kanunu (22, 23, 85, 98, 105, 117, 118, 119, 135, 136, 137, 138, 139, 152, 164, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 193, 204, 205, 207, 208, 210, 239, 280 maddeler en azından bir defa okunmalıdır)
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (126, 127, 173-180 arası maddeleri) mutlaka okunmalıdır. 126-127. Maddeler portör muayeneleri ve Hijyen Eğitimi ile ilgilidir.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 21. Maddeler öncelikle bilinmelidir.)
  • 59, 111, 155, 161, 170, 182 ve 187 sayılı ILO sözleşmeleri.
  • 6331 sayılı yasaya göre çıkartılmış olan yönetmelikler. Bu yönetmelikler içinden sizin çalıştığınız sektörü ilgilendirenler ile aşağıda verilenler özellikle bilinmelidir.
  o İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  o İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (olmazsa olmaz özelliktedir)
  o İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (olmazsa olmaz özelliktedir)
  o İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  o İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (olmazsa olmaz özelliktedir)
  o Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  o İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (olmazsa olmaz özelliktedir)
  o İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği(olmazsa olmaz özelliktedir)
  o Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
  o Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
  o Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  o Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
  o Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
  o Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  o İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (olmazsa olmaz özelliktedir)
  o İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine Dair Yönetmelik
  • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik(olmazsa olmaz özelliktedir)

  Kaynak : OSHATURK
   
  Son düzenleme: 29 Eylül 2015
  Onur Umur ve Musa Kamil Ekin bunu beğendi.