Iskele Bileşenleri...

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
940
Şehir
Ankara
İSKELE BİLEŞENLERİ
hs :İskele yüksekliği
bs :İskele çıkma genişliği (Dikmelerin
merkezinden merkezine)
Is: İskele çıkma uzunluğu (Dikmelerin
merkezinden merkezine)
hl :İskele kat yüksekliği
1:Düşey düzlemdeki takviye (Enine çapraz)
2:Yatay düzlemde takviye
3:Yan koruma
4:Konsol payandası
5:Düğüm noktası
6:Düşey düzlemde takviye (Boyuna çapraz)
7:Dikme
8:Enine ara bağlantı
9:Boyuna ara bağlantı
10:Birleştirme elemanı
11:Bağ elemanı
12:plâtform
13:payanda
14:Kafes kiriş
15:Taban plâkası
16:lâtform birimi
17:Yatay çerçeve
18:Ankraj,
19:Düşey çerçeve
20:Izgara korkuluk
21:Ana korkuluk
22:Ara korkuluk
23:Süpürgelik (Topuk tahtası) ızgara korkuluk
24:Düşey korkuluk
25:Ayarlı ayak
İSKELE BİLEŞENLERİ
**İskele Tabanı
İskele Tabanı; genellikle keresteden imal edilen taban kalasının her iki tarafı şeritlenmiş olmalıdır. İskele tabanı dengeli ve ağırlığı taşıyabilecek özellikte olmalıdır.
**Ahşap Kalaslar
Tehlike yaratacak nitelikte budaklardan arınmış olmalı
Her iki uçtan bağlı (işaretli) olmalı
Bozuk, yarık, tırnaklı veya çivili, yağlı veya çatlak olmamalı
Çarpıklık, yamukluk, eğiklik olmamalı
Normal ağırlıkta olmalı
Karşı ağırlık gibi doğal özrü olmamalı
**İskele Platformu
a) Çalışma alanlarında, platform birimlerinin, rüzgâr yüklerinin kaldırma etkisi veya boruların kazara birbirinden ayrılması gibi nedenlerle oluşabilecek tehlikeli yer değiştirmesine karşı mandal ya da buna benzer tedbir alınmış olmalıdır.
b) Plâtform kalaslarının yüzeyi kaygan olmamalıdır.
c) Çalışma alanları mümkün olduğunca yatay olmalıdır. Eğimin 1/5’i aştığı
durumlarda bütün genişlik boyunca sağlam olarak tutturulan ayak tutucular olmalıdır.
Gerektiğinde el arabası kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ayak tutucuların merkezinde 100 mm genişliği geçmeyecek bir boşluk olmalıdır.
d)Yalnızca bir çalışma platformu kullanılmalıdır. Çalışma platformu üzerinde seyyar merdiven (kedi merdiveni) kullanımı tasarlanmış ise giriş boşluğu çalışma sırasında platform kullanılacağı zaman kapatılmak zorundadır.
e)Izgaraların iskeleler için kullanılan özel boylarda olanları tercih edilmeli ve çalışma şekline ve yapılacak işlemlere uygun yükseklikte süpürgeliklerle birlikte kullanılmalıdır. Platformların iskele genişliğinden daha büyük hazırlanması ve kullanılmaya çalışılması son
derece tehlikelidir.
**Dikme
İskelelerin ayakları olarak adlandırılabilecek dik bir parçasıdır. Tüm yükleri iskele üzerinden zemine aktaran elemanlardır. Yük taşıyıcı ve yükleri dağıtan yatay bağlantı eleman elemanları ile korkuluklar bu dikmelere bağlanır. Üzerinde yatay elemanların bağlantısını sağlayan flanşlar, fincanlar veya kamalı geçişi sağlayan parçalar kaynatılmıştır. Süpürgelik
Çalışma platformundan aşağı malzeme düşmesini önlemek için dizayn edilmiş eteklik tahtasıdır. Ahşap, alüminyum ve çelik saç şeklinde imal edilmektedir. Genişliği 15 cm den az olmamalıdır.
**Zemin Koşulları
Yakından geçen enerji hatları
Zemin kotundaki farklılıklar
Yapı durumu
Ankraj yerleri
Yaya ve araç trafiği
Kazı yakınında çalışama
Engeller
Kurulum yerindeki tehlikeler değerlendirilerek kurulum alanı emniyet şeridi veya korkuluklarla çevrilmelidir.
Görevlilerin haricinde başkalarının ve araçların kurulum sahasına girmesi yasaklanmalıdır.
**Zemin Oyukları, Boşluklar
İskelelerde çökme ve yerinden kaymalar genellikle yumuşak zeminden yada zemin yüzeyinin altındaki boşluklarda kaynaklanmaktadır. Boşluklar genellikle iskele dikmelerinin altında ya da civarında yapılan kazı işleri sırasında da oluşabilmektedir ve bu durumun meydana gelmesi halinde iskelenin yeniden güçlendirilmesi gerekir.
Sokak üzerlerindeki yapılarda yürütülen çalışmalarda, bodrum boşluklarına yakın çalışmalarda benzer bir durumlar meydana gelmektedir. İskele kurulumu öncesi bu durumlar değerlendirilmeli ve gerekli zemin iyileştirmelerine ve yükü taşıyabilecek desteklerle zemin
iyileştirilmelidir.
**Yan Koruma
Çalışma ve ulaşım alanlarında, en azından bir ana korkuluk, bir ara yan koruma ve bir süpürgelikten ( bkz. topuk tahtasından) oluşan bir yan koruma ile düşmeye karşı emniyet sağlanmış olmalıdır Merdivenler üzerinde topuk tahtası kullanılmayabilir. Yan koruma, yerinden kazara çıkmaya karşı güvenli olmalıdır.
**Dalgalanma Destekleri –Çaprazlar (Diogonaller)
Bu destekler daima en altta yer alan seviyede (yere en yakın seviyeden) başlayarak ve 45 veya 35- 55 arası derecelik açılı olacak şekilde mümkünse düğüm noktaları bağlanarak sabitlenmelidir. Desteklerin düğüm noktalarına bağlanması esastır. Tam düğüm noktasına
bağlanamadığı durumlarda düğüm noktalarına en fazla 30 cm’de ve dikmelere bağlanmalıdır. Yataylara bağlanması durumunda dalgalanmalar tam olarak önlenememektedir.
**Uygun İskele Girişleri
İskele çalışmalarının gerekliliklerinden biri iskele kullanıcıları için uygun bir giriş sağlandığından emin olabilmektir. İskele girişlerinin inşasında bütün mesele girişlerde yukarıya, aşağıya ve platformlar üzerinde hareket edilebilmesine müsaade etmesindedir. Bu nedenle doğru açıyla kurulmuş seyyar merdivenleri ve platformlar üzerinde güvenli açıklıkları olan uygun girişler kaza riskini azaltmaktadır. Seyyar merdivenler platformların seviyesinin 1 metre üstüne kadar inşa edilmelidir, eğer bu mümkün olamıyorsa (ancak genellikle mümkün olabilmektedir) tırmanan kişinin
seyyar merdivenden ayrılıncaya kadar dengeli olarak ayakta kalabilmesini sağlayabilmek için yeterli bir tutma kolu bulunmalıdır.
Uygun İskele Girişleri
Rampalar
Yürüyüş yolları
Merdivenler
Merdiven kuleleri
**Seyyar Merdivenler (Kedi Merdiveni) ve Merdiven Girişleri
Bina içindeki merdivenler kullanılabilir. Tırmanmak için iskele çerçeveleri ya da çaprazları kullanılmamalı gerektiğinde iskeleye geçmek için merdiven kullanılmalıdır.
Seyyar merdivenler platformların seviyesinin 1 metre üstüne kadar inşa edilmelidir, eğer bu mümkün olamıyorsa (ancak genellikle mümkün olabilmektedir) tırmanan kişinin seyyar merdivenden ayrılıncaya kadar dengeli olarak ayakta kalabilmesini sağlayabilmek için yeterli bir tutma kolu bulunmalıdır. Kesinlikle seyyar merdiven basamakların arkasına veya üzerine borunun direk olarak temas edebilecek bir şekilde boru konulmamalı ya da seyyar merdiven bu şekilde yerleştirilmemelidir.
Birden fazla seyyar merdivenin bir iskeleye kullanılması durumunda aşağıdaki noktalara bağlı kalınmalıdır:
a) İki seyyar merdiven kesinlikle direk olarak birbirinin üzerine sabitlenemez. (seyyar merdivenin bir kenarı diğerinin kenarına yerleştirilebilir-yan yana.) Bu durum tek bir seyyar merdivenden tırmanan kişinin inmekte olan kişiye çarpması sonucu seyyar merdiven üzerinden malzeme düşmesi riskini azaltmaktadır.
b) Seyyar merdiven ucunun bittiği ve diğerinin başladığı yerlerde iki seyyar merdiven arasında yeterli bir mesafe olmalıdır. Böylece iniş sırasında personelin bastığı noktada merdiven girişi açıklığına denk gelerek düşme olasılığı azaltılmış olur.
c) Seyyar merdivene tırmanırken veya inerken diğer merdivenin giriş açıklığında yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğunu gözlemleyebilmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu durum da seyyar merdivenlerin konumlarının diğerine göre ayarlanmasıyla aşılabilir.
d) Seyyar merdiven kullanıcısı tırmanma sırasında seyyar merdivenin en üstüne geldiğinde güvenli olmayan giriş ile karşılaşması durumunda yan yollara basabilecek kabiliyette olmalıdır.
**İskeleYükleri
Çalışma alanları için yük sınıfı, iskelenin kullanım amacına bağlıdır. İş iskelesinin tek bir yük sınıfına dâhil edilemediği veya çok ağır şartlarda kullanılması gibi istisnaî hâllerde, iskelenin kullanım şartlarının analizinden sonra farklı parametreler uygulanabilir ve belirlenebilir.
İş iskelesinde yapılacak gerçek çalışmalar dikkate alınmalıdır.Göz önünde
bulundurulması gereken hususlara ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
a) Çalışma alanına konulan bütün donanım ve malzemelerin ağırlığı,
b)Çalışma alanı üzerinde kullanılan, haricî güç kaynağıyla çalıştırılan makinalardan kaynaklanan dinamik yükler,
c) El arabası gibi elle çalıtırılan araçlardan gelen yükler etkileri göz önünde
bulundurulmalıdır.

Yük Sınıfı
Yük Sınıfı......................Dağılı yük taşıma kapasitesi
1.sınıf.................................75kg/m3
2.sınıf.................................150kg/m3
3.sınıf.................................200kg/m3
4.sınıf.................................300kg/m3
5.sınıf.................................450kg/m3
6.sınıf.................................600kg/m3
**Güvenli Çalışma Yükü (Safe Working Load : SWL)
“Güvenli Çalışma Yükü (SWL)” bir bağlantı parçasına en kötü ihtimalle
uygulanabilecek en fazla yüktür. Bu “kötü” ifadesi testler sonucu sorun yaşanan nokta çıta olarak alınarak test yükünün yarısı olarak belirlenmesiyle ortaya çıkar.
Örnek: Test ağırlığı 1200 kg= SWL 600 kg= 6 kN
1kN= 100 kg olarak alınabilir.
Örnek: şekilde görülen iskele üzerine gelen yükleri hesabı.
Kova ağılığı:100 kg
Malzeme: 50 kg Alet kutusu: 50 kg Çalışan ağırlığı: 100 kg
Platforma gelen yüklerin toplamı: 100+50+50+100=300 kg
Çalışılan platform alanı: 2,50x 0,60= 1,5 cm ²
Birim alana gelen yük: 300 kg/1,5 m ² = 200 Kg/ m ²
Bu iskele 3.sınıfın altında ise güvenli değildir.
**Kapasite
Her iskele ve iskele aksamı (platform üniteleri dahil), kendi ağırlığını (ölü yük) ve kendine uygulanması veya iletilmesi amaçlanan maksimum yükün (hareketli yük) en az 4 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Platform ünitelerinin (kalaslar dahil) kendi ağırlığı ölü olarak kabul edilir.
**Ağ / Branda (Fan)
İskeleden düşebilecek şeylerden korunmaya destek olması amacıyla iskeleden düşebilecek parçalardan korunmaya destek olması amacıyla ağ ve ağların uygun şekilde kalmasını sağlamak amacıyla körükler kullanılır.
**Yükseklik faktörü
İskeleler dış ortamda kuruldukları zaman ve rüzgar yükünden etkilenmesi durumunda, iskelenin yüksekliği: 3 x en küçük alan boyutundan (eni) daha fazla olmamalıdır. İskele iç mekanda kullanıldığında ise, iskelenin yüksekliği: 4x en küçük taban boyutundan (eni) daha fazla olmamalıdır. En küçük alan boyutu yani en küçük taban boyutu (eni) kule girişleri için 0.70 metredir.


Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt