Iskelelere Ilişkin Genel Tedbirler: (yapi Iş Isg Y) (2)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.044
Mesaj
2.227
Tepki
936
Şehir
Ankara
4. İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması sağlanır ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler alınır.

5. İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;
• Kullanılmaya başlamadan önce,
• Haftada en az bir kez,
• Üzerinde değişiklik yapıldığında,
• Belli bir süre kullanılmadığında,
• Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

6. İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez.


18/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
17/04/ 2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan: Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt