Iso 9606-1 - Çelik Kaynakçısı

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Kaynakçıların yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir. İnşaatlar, doğalgaz tesisatları, basınçlı kaplar, çelik konstrüksiyonlar, enerji santrallleri, rafineriler gibi pek çok uygulamada sertifikalı kaynakçı çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmaktadır.

Belgelendirmenin Amacı: Çelik Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu
Aday sınavlarda kimliklerini yanında bulundurmalıdır.
Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur.
Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

Başarı Notu
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.
Uygulama Sınavında adaya ISO 9606-1 standardına göre çelik malzemenin kaynağı yaptırılır. Kaynaklar ISO 9606-1 standardında belirtilen Eğme veya Kırma veya Radyografik teste tabi tutulurlar.
Belgenin Geçerlilik Süresi : 3 yıldır.
UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.
- Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır.
-Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar.
-Kaynaklar kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.
-Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.
GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

Sınav Standardları
ISO 9606-1 - Çelik Kaynakçılarının Nitelendirilmesi

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi
En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

SERTİFİKA BELGESİNİN BİR ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt