Işverenin Yangın, Deprem, Doğal Afet Gibi Acil Durumlarda Yükümlülükleri Nelerdir?

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  [​IMG]

  28 Ekim 2015
  Acil durumlar, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde tanımlanmıştır. İşverenin çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanlarını ve çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirme, etkilerini belirleme, önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almagörevleri bulunmaktadır. (6331 sayılı Kanun m.11/1.a) İşveren acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmalı ve acil durum planlarıhazırlamalıdır. (6331 sayılı Kanun m.11/1.b) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için işveren, önceden gerekli düzenlemeleri yapmak ve çalışanlara gerekli talimatları vermekle yükümlüdür. (6331 sayılı Kanun m.12) Bunun yanı sıra İşveren arama, kurtarma ve tahliye; yangınla mücadele ve ilk yardım olmak üzere en az 3 ekip görevlendirmeli, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmalı ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamalıdır. (6331 sayılı Kanun m.11/1.c) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. (6331 sayılı Kanun m.11/1.d)

  Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişi işyerinde görevlendirilmelidir. İşveren arama, kurtarma ve tahliye; yangınla mücadele ve ilk yardım olmak üzere en az 3 ekip görevlendirmelidir. İşyerinin tehlike sınıfı dikkate alarak sırasıyla çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli her 30, 40 ve 50 çalışanda bir kişiyi a) arama, kurtarma ve tahliye; b) yangınla mücadele konularında görevlendirmelidir(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği madde 11/1). İşyerinin tehlike sınıfı az tehlikeli için her 20 kişiye kadar, tehlikeli olan için 15 ve çok tehlikeli sınıf için ise her 10 çalışanda bir kişiyi ilk yardım konusunda görevlendirmelidir.

  Örnek 1: Çalışan sayısı 9 olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre görevlendirilmesi gereken ekipler şu şekildedir;

  Acil Durum Ekipleri
  İŞYERİ TEHLİKE SINIFI......
  Arama, kurtarma ............Yangınla........... İlkyardım Ekibi
  .........................................ve tahliye Ekibi.............mücadele Ekibi
  AZ TEHLİKELİ.............................1..............................1....................Gerek Yok
  TEHLİKELİ.................................1...............................1........................1
  ÇOK TEHLİKELİ..........................1...............................1........................1


  Örnek 2: Çalışan sayısı 52 olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre görevlendirilmesi gereken ekipler şu şekildedir;

  Acil Durum Ekipleri
  İŞYERİ TEHLİKE SINIFI............
  Arama, kurtarma ..........Yangınla mücadele............. İlkyardım Ekibi
  ...............................................ve tahliye Ekibi.....................Ekibi
  AZ TEHLİKELİ .................................2 ..................................2 ..................................2
  TEHLİKELİ ......................................2 ..................................2 ..................................4
  ÇOK TEHLİKELİ ...............................2 ..................................2 ..................................6

  http://www.recepguner.com/index.php/acil-durumlar/
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.