Işyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (isgb): (isg Hiz Y) ( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
1. İSGB; en az bir iş yeri hekimi ile iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.

2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından iş yerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

• İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır.

• Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası bulunur.Tam zamanlı görevlendirilecek her iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

• İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve iş yerin de çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

3. İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

4. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan iş yerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz

EK-1
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTE:
a)Steteskop,
b)Tansiyon aleti,
c)Otoskop,
ç)Oftalmoskop,
d)Termometre,
e)Işık kaynağı,
f)Küçük cerrahi seti,
g)Paravan, perde v.b,
ğ)Muayene masası,
h)Refleks çekici,
ı)Tartı aleti,
i)Boy ölçer,
j)Pansuman seti,
k)Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
l) Keskin atık kabı,
m)Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
n)Seyyar lamba,
ö)İlaç ve malzeme dolabı,
p)EKG cihazır) Negatoskops)Tekerlekli sandalye,

Not 1:Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her iş yeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.
Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontro lü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.


16/05/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt