Kapalı Alanlarda (confined Space) Çalışma

Konu, 'Kapalı Alanlarda Çalışma ve Emniyet' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu Üst Yönetim

  Mesajlar:
  1.131
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma:
  Sembol Construction
  Kapalı Alan Nedir?

  Genel anlamda 'kapalı alan' ya da 'kısmen kapalı alan' aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  - Öncelikli olarak, insanların kullanımına göre dizayn edilmemiş veya amaca uygun olmayan,
  - Girişi ve çıkışı bulunduğu yer ve boyut açısından sınırlı olan,
  - Aşağıdaki faktörler nedeniyle, içine giren her insan için iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan;

  • Dizayn, inşaat, lokasyon ve havalandırma
  • İçerdiği materyaller ve maddeler
  • İçerisinde yürütülen iş faaliyetleri
  • Mevcut olan mekanik, proses ve iş güvenliği tehlikeleri
  Kapalı alanlar, yer altında veya yer üstünde olabilir, hemen hemen tüm işyerlerinde bulunabilir. Örneğin; silolar, fıçılar, besleme tankları, tonozlar, kanalizasyon, borular, kuyular, kamyon veya demiryolu vagonları, uçak kanatları, kazanlar, lağım kapakları, gübre çukurları ve depolama ambarları vb.

  1.png

  Kapalı alanlardaki tehlikeler

  Normal işyerlerinde meydana gelebilecek tüm tehlikeler, kapalı alanlarda da meydana gelebilir. Bununla birlikte, kapalı alanlardaki tehlikeler çok daha tehlikeli olabilir. Bu tehlikeler genel olarak aşağıdakileri içerir:

  • Yetersiz Hava Kalitesi
  • Kimyasal Maruziyeti
  • Yangın
  • Gürültü
  • Kayma-Düşme
  • Ekipmanların Hareketi
  • Radyasyon
  • Dökme Malzemelerin Kayması-Çökmesi
  • Kontrolsüz Enerji
  • Elektrik Çarpması
  • Görüş Mesafesi
  • Biyolojik Tehlikeler
  2.jpg

  Kapalı Alan Çalışmaları Diğer İşlerden Neden Daha Tehlikelidir?

  • Kapalı alanların giriş/çıkışı, sel veya akışkan katı maddelerin çökmesi sonucunda çalışanların bu alanlardan hızlıca ve zamanında çıkmasını engeller.
  • Çalışanların kendilerini kurtarması daha zordur.
  • Kazazedenin kurtarılması, insanların veya ekipmanların hareket kabiliyeti oldukça sınırlı olduğu için daha zordur.
  • Doğal havalandırma, nefes almaya elverişli hava sağlamak için tek başına yeterli değildir.
  • Çalışma şartları çok hızlı değişebilir.
  • Kapalı alan ve dışındaki alanlar karşılıklı olarak birbirlerini etkileyebilir.
  • Çalışma faaliyetleri, başlangıçta mevcut olmayan tehlikeler doğurabilir.
  3.jpg

  Kapalı Alan Tehlike Değerlendirmesi ve Kontrol Programı

  • Her çalışanın ve grubun sorumluluk ve rollerinin belirlenmelidir (işveren, süpervizör, işçiler, acil durum ekibi vb.)
  • Kapalı alanların nasıl tanımlanacağına ilişkin öneriler sunulmalıdır.
  • Çalışmanın başında mevcut olan ve iş süresince meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeler tanımlanmalı ve değerlendirilmelidir.
  • Tanımlanmış tüm tehlikelerin kontrolü ve elimine edilmesi için planlama yapılmalıdır.
  • Kapalı alanlarda çalışacak tüm kişiler için eğitim programı yapılmalıdır.
  • Her kapalı alan için, ayrı ayrı giriş izin sistemi kurulmalıdır.
  • Meydana gelebilecek öngörülmeyen durumlar için, eğitim ve ekipman ile tamamlanmış acil durum eylem planı geliştirilmelidir.
  • Acil müdahale sistemi kurulmalıdır.
  • Sistemin eksik taraflarını belirlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak için programın yılda en az bir defa gözden geçirilmelidir.
  • Kayıt ve dokümantasyon kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır.
  4.jpg

  Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi İçeriği Ne Olmalıdır?
  • Giriş ve çıkışları sınırlı olan, giriş izni gerektiren kapalı alanların tanımlanması
  • Çalışma yapılacak kapalı alanların özelliklerinin belirlenmesi
  • Kapalı alanlarda meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli tedbirleri almak konusunda bilgi verilmesi
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için güvenli çalışma sistemi oluşturmaya yönelik çalışanların bilgilendirilmesi
  • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensiplerinin aktarılması
  • Kurtarma ve hayata döndürme ekipmanları hakkında bilgi verilmesi
  Kapalı alan eğitimini DOĞA İş Güvenliği kalitesiyle alabilirsiniz.

  Kaynak : Doğa İş Güvenliği
   
  Musa Kamil Ekin ve Ali KİLCİ bunu beğendi.