Kimyasal Maddelerin Depolanması

Konu, 'Kimyasallar ile Çalışmada Emniyet' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  İlgili Yönetmelikler
  Kimyasal maddelerin depolanması ile kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki ilk yönetmelik “Tehlikeli Kimyasal Maddeler Yönetmeliği” olup 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
  Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
  Bu yönetmeliğin adı 20.04.2001 tarih ve 24379 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 1. maddesi ile “Tehlikeli Kimyasal Yönetmeliği“ olarak değiştirilmiştir.
  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de tekrar yayınlanmıştır. Buna göre yönetmeliğin adı “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ön şarttır.
  Bu yönetmeliğin kapsamı:
  Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları,
  Tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları,
  Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları,
  Kimyasalların ithalat ve ihracatlarına ilişkin usul ve esasları
  Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal olunmasına ilişkin hükümleri,
  Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri,
  Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
  Bu yönetmeliğe göre:
  Madde:
  Doğal hâlde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkimeden uzaklaştırabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı içeren kimyasal element ve bunların bileşiklerine denir.
  Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikler
  Tehlikeli kimyasallar: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerinden bir veya birkaçına sahip madde veya madde karışımı veya çözeltileri
  Tehlikeli madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hastalıklara veya ölüme nedene olan madde ve karışımları
  Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli kimyasalların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bulunduğu iş yerlerinde kimyasalın özelliğine göre alınacak güvenlik önlemleri ve kimyasalın olumsuz etkilerinden çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli bilgiler içeren bilgiyi içerir.
  Tehlike sembolleri: Tehlike sembolleri,portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile verilir. Tehlike sembolü en az 1 cm2 alana sahip olup işaretin yapılacağı yüzeyin en az onda birini kaplar.

  http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gida/moduller/LaboratuvarOrganizasyonu.pdf
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.