Kobi’ler Için Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Rehberi Metal Sektörü

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Diğer Belge
Kayıt
30 Mart 2014
Mesajlar
2.031
Şehir
Astana
Bu rehber Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)`lerin, Avrupa Birliği (AB)`ndeki iyi uygulamaları yansıtan “İSGİP Başarılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehber Dokümanı” temelinde bir İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG-YS) oluşturabilmelerine yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir.
AB’de, işverenler çalışanlarının sağlık ve güvenliği için yeterli özeni göstermekle yükümlüdür. Değişik AB ülkelerinde belirgin farklarla uygulanan değişik yaklaşımlar bulunmaktadır; fakat İSG-YS’nin ana fikri tüm işletmelerde aynıdır.
Bu rehberde, İyi Uygulama Merkezleri (İUM) arasında tecrübe ve uzmanlık açısından farklar olabileceği göz önünde bulundurulmaktadır. Bazı işletmelerde halihazırda bir İSG-YS sistemi ya da OHSAS 18001
sertifikası mevcutken, bazıları bu kavramlar hakkında bilgi sahibi olmayabilirler ve bu duruma uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerekir. Ayrıca, işletmenin OHSAS 18001 sertifikası almış olması burada sistemin iyi çalıştığı anlamına gelmeyebileceği gibi resmi bir İSG-YS sahibi olmayan bir işletme de uygulamada iyi yönetim örneklerini izliyor olabilir. Rehberde bu olasılık da dikkate alınmaktadır. İSGİP`in öncelikle vereceği desteğin önemli bir aşaması işletmenin mevcut durumunun gerçek yapısını tespit etmek ve buna uygun bir sistem geliştirmeye çalışmaktır.

Ne Yapmalısınız1?
Mevcut İSGİP tecrübelerine dayanarak ve AB uygulamalarının da bilincinde olarak, ilk etapta göz önünde bulundurmanız gereken dört önemli husus bulunmaktadır:
1. Yönetim sorumluluklarınızı biliyor musunuz? İşletmenizde iyi bir sağlık ve güvenlik standardı inşa etmek için birincil sorumluluğun sizde olduğunun bilincinde misiniz ve gerek duyulduğu takdirde kanunlarla uyumlu olabilmek için veya iyi uygulama rehberlerini hayata geçirmek
için sistemde, donanımda veya personelde yapılacak iyileştirmeler için şirketinizin mali kaynak sağlamakla yükümlü olduğunu biliyor musunuz? Eğer sorumluluklarınızın bilincindeyseniz, o
zaman geri kalanlar görece olarak basit olacaktır; eğer değilseniz, etkin bir şekilde İSG-YS uygulaması yürütebilmeniz için gerekli olan kültürel farkı yaratabilmeniz amacıyla ağır bir çalışma temposuna ihtiyacınız olacaktır.
2. Kapsamlı şekilde tüm yönetim sorumluluklarınızı göz önünde bulundururken proje için müdürler, çalışanlar, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ve İSG alanında hizmet veren diğer çalışanlardan oluşan bir takım yaklaşımını benimsemeniz önemlidir. Bu sayede,
etkili bir İSG-YS geliştirilmesi amacıyla tüm çalışanlarınız bilgi birikimleri ile katkıda bulunurlar, kültürel değişim tüm iş gücü çerçevesinde destek görür, tüm çalışanlar sistemi “benimsediklerini”
hissederler ve İSG standartlarını “kendi” şirketlerindeymiş gibi etkileyebilirler.
3. AB “Genel Önleme İlkeleri”ni biliyor musunuz (daha fazla bilgi için bkz. Adım 8)? Bu, belirli tehlikelere yönelik uygulamanız gereken faaliyetlere karar vermeniz esnasında önemli olacaktır. Örnek olarak, KKD`nin güvenlik açısından alınacak ilk değil son tedbir olduğunu biliyor muydunuz? Eğer cevabınız evet ise, muhtemelen peşinden yapılması gerekenleri de öngörebiliyorsunuzdur; eğer cevabınız hayır ise, o zaman İSGİP kapsamında verilecek destek ve eğitim,
Hiçbir çalışan yaptığı iş nedeniyle yaralanmamalı veya hastalanmamalıdır! sağlık ve güvenlik yönetiminin en etkili yollarını kavramanızı sağlamakta size yardımcı olabilir.
4. Bazı KOBİ`ler gelişmiş bir İSG-YS yaklaşımına geçişin çok büyük mali yükümlülükler getirdiği konusundaki endişelerini dile getirmişlerdir. Fakat İSGİP`e ilgi duymanız zaten “İyi bir sağlık ve güvenlik yönetimi, iyi iş yönetiminin bir parçasıdır” ilkesinin farkında olduğunuzu göstermektedir. Projede amaç, tüm problemleri orantısız bir çaba göstererek ve kaynak harcayarak kısa bir sürede çözmek değil; daha ziyade sizin İSG önceliklerinizi belirlemenize ve belirlediğiniz önceliklerinizi uygun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirebilmeniz için bir “İSG Faaliyet Planı” yapmanıza yardımcı olmaktır. Bazı önemli konularla ise derhal ilgilenilmesi gerekebilir ve çok çeşitli daha kolay konularla kısa bir zaman dilimi içerisinde ilgilenmek mümkün
olabilir, öte yandan diğer konular da aylar ve hatta yıllar içerisinde çözülmek üzere faaliyet planına alınabilir. Eğer elinizde bir faaliyet planı veya yılık bir plan varsa, proje bunların uygunluğunu gözden geçirmenize yardımcı olabilir ve her türlü finansal kısıtlamaları veya ihtiyaçları dikkate almanızı sağlayabilir; eğer bir faaliyet planına ya da yıllık plana sahip değilseniz, o zaman proje bu tarz bir planı İSG-YS`nin bir parçası olarak geliştirmenize yardımcı olacak ve faaliyetlerinizi
kontrol altına almanızı sağlayacaktır.

Devamı ektedir...
 

Dosyalar

Yukarı Alt