Mahkeme Kararı Mahkemeden Çalışma Hayatını Ilgilendiren Üç Iptal Kararı

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
21 Haziran 2015
Anayasa Mahkemesi çalışma hayatını yakından ilgilendiren üç ayrı kanunla ilgili üç iptal kararı verdi.
1- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un “İzin isteminin reddi” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendini iptal etti. Söz konusu bend uyarınca; bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması halinde çalışma izin talebi reddediliyordu. Bu iptal kararından sonra belirtildiği şekilde çalışma izin talebi reddedilen kişinin tekrar talepte bulunmak için bir yıl beklemesi gerekmeyecek.
Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 14/1/2015 tarihli ve E.: 2014/108, K.: 2015/8 sayılı Kararı 21 Mayıs 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
2-
6552 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kapsam ve istisnalar başlıklı 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi ile denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştı. (Bkz. Torba Yasayla İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılan Düzenlemeler) Anayasa mahkemesi söz konusu bendi iptal etti. Dolayısıyla denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri de bu Kanunu kapsamına girecek. Yani iş sağlığı ve güvenliği kuralları bunlar için de geçerli olacak.

3- 6552 sayılı Torba Kanun ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa “41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde bir üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde üç olarak uygulanır.” şeklindeki eklenen ek 1. madde eklenmişti. (Bkz.Sendikalarla İlgili Torba Yasa Düzenlemeleri) Anayasa Mahkemesi söz konusu ek 1 inci maddeyi iptal etti. Dolayısıyla artık kurulu bulunduğu iş kolunda yüzde 1 üyeye sahip olan sendika toplu iş sözleşmesi imzalayabilecek. Yani sendika barajı bütün işkollarında yüzde 1 olarak uygulanacak.

6552 sayılı Kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararları 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı 11 Haziran 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt