• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Ölüm Tazminatının Yararlanma Koşulları

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Firma
BelKo ltd.şti.
Ölüm tazminatının yararlanma koşulları
06 Ağustos 2015 / 09:18
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
»
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
» Ölüm tazminatının yararlanma koşulları
vedat_ilki.jpg

Vedat İlki

ÖLÜM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ

İş sözleşmeniz ,işçinin ölümüyle sona erer. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu01/Temmuz/2012 tarihinde yürürlüğe girdi.6098/440.Maddesi ile birlikte işçinin ölümü halinde ,işverene işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesini emrediyor.

4721 sayılı MK /35.Maddesi ile Gaiplik olayı da ölüm ile birlikte ele alınır.

ÖLÜM TAZMİNATI

Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Bu durumda iş sözleşmesi işçinin kişiliği ve özellikleri göz önünde tutularak kurulduğundan,onun ölümüyle birlikte kendiliğinden son bulur.

Genel Kanun ve Özel Kanuna Göre Değerlendirme

6098 sayılı Borçlar Kanunu Genel Kanundur.

4857 sayılı İş Kanunu,854 sayılı Deniz İş Kanunu,5953 sayılı Basın İş Kanunu ise özel kanun olarak yer alır.

Doktrinde şayet Genel Kanunda yer alan hükümler ,özel kanunlarda yer almaması halinde Genel Kanun Hükümlerine başvurulur.

Hem genel hem de özel kanunda yer alması halind eözel kanun hükümleri geçerli olacaktır.

Ölüm Tazminatı 5953 sayılı Basın İş Hukukunda/18 Maddesinde Ölüm Tazminatına yer verilmiştir.

4857 İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Hukukunda Ölüm Tazminatına değinilmemiştir.

Bu durumda 6098 sayılı Kanunda yer alan uygulama 854 ve 4857 sayılı İş Kanunların atabi çalışanlar için geçerli bir uygulama olacaktır.

İş Kazalarında doktrinde ayrıca bunun dışında tazminatlara yer verildiğinden bu tazminat ile diğer tazminatlar birbirine karıştırılmamalıdır.

ÖLÜM TAZMİNATININ YARARLANMA KOŞULLARI

A.)Taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesi işçinin ölümüyle kendiliğinden sona ermesi(Bu ölüm iş akdi sürerken olacak ,ecelle yada iş kazası ile diye ayrıma gidilmemiştir.)

B.)Ölüm durumunda işveren işçinin sağ kalan eşine ,ergin olmayan çocuklarına(evlatlık dahil) (18 yaş altı/Medeni Hukuka göre ergin sayılmayan haller )

C.)Bekar olması halinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere(anne,baba,kardeş)

Ç.)İşçinin hizmet süresi 5 yıldan az ise bir aylık ,beş yıldan fazla ise iki aylık ücret tutarında ödeme yapılır.(Bu ücret brüt aylık ücreti olacaktır.)

Madde açık olup ,bir işçinin ölümü halinde hak sahiplerine ödenmesi gereken tazminat miktarı belirlenmiştir.

Ölüm tazminatına hak kazanılmasında iş akdinin belirli /belirsiz süreli ya da kısmi süreli olması herhangi bir farklılığa neden olmuyor.

Ölüm tazminatının hesabında dikkate alınacak ücret işçinin son çıplak (temel) ücretidir. Kanundaki hüküm nispi emredici nitelikte olduğundan tazminat miktarı sözleşmelerle artırılabilir.

Ölüm tazminatı öncelikte işçinin eşi ve ergin olmayan çocuklarına ödenecektir.

Mirasçı eş olmak için 4721 sayılı MK göre resmi nikahlı eş anlaşılmaktadır.

Ergin çocukların bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik durumları ne olursa olsun ölüm tazminatı almaları mevcut düzenleme karşısında mümkün değildir .

4721/364 Maddesine göre bekar olarak ölen işçinin mirasçıları olarak üst ve alt soylarıan kadar gidilmektedir.

Ölüm tazminatının paylaştırılmasında eşit olarak bölüştürme dikkate alınsa da yasal boşluk 4721 sayılı MK ile mirasın paylaşım esasları dikkate alınacaktır.

KIDEM TAZMİNATI İLE ÖLÜM TAZMİNATI BİRBİRİNDEN FARKLIDIR

Kıdem Tazminatı Ölüm Tazminatı
1 Yıllık Çalışma Süresi Sonunda Hak Eder İşe girdiği andan itibaren süre sınırı aranmaz
Kıdem Tazminatı ölen işçi ile hizmet süresi ile orantılı olarak ödeme var Ölüm Tazminatında maddi destek ile geride kalanlara yardım esası var.
İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü halinde mirasçılarının yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişilere de ödenir.
Dava yoluyla talep edilmesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Dava yoluyla talep edilmesi halinde yasal faiz uygulanır.
Zamanaşımı 10 yıldır Zamanaşımı 10 yıldır
Kısaca Kıdem Tazminatı ve ölüm tazminatı ,birbirlerinin alternatifi değil ,bir diğeri diğerinin yerini tutan bir ödeme kalemi de değildir.İkame konusu yapılacak ödeme olarak anlaşılmamalıdır.

Günümüzde hukuksal sorun olarak tartışılsa da Borçlar Hukukuna tabi çalışanlar bu tazminatı alır görüşü denilse bile , İş Hukuku ,Deniz İş Hukukuna tabi çalışan ve işveren arasında oluşacak sorunlarda açıklayıcı madde olmadığında 6098 sayılı Borçlar Hukuku devreye girecektir.

Özellikle işçinin ölümü ile iş sözleşmesi sona erdiğinde Kıdem Tazminatı ile ilişki kurmadan Borçlar Kanunun 440 Maddesi gözü ile bakılarak ölüm tazminatı alma yolunu hak sahipleri araştırması gerekmektedir.

Muhasebe Network
 
Üst