Proses Emniyet Sempozyumu

Fatih Özcan

Diğer Belge
Site Kurucusu
Kayıt
30 Mart 2014
Konu
1.468
Mesaj
2.101
Tepki
1.300
Şehir
Astana
Proses Emniyet Sempozyumu
17-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında
The Green Park Pendik Hotel & Convention Center

bb.png

1. Sempozyuma gelen kitle ?


Sempozyuma katılacak kitle; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Proses Emniyeti Uzmanları, Yatırım ve Bakım Müdür ve Mühendisleri, Otomasyon Mühendisleri, Elektrik, Elektronik ve Enstrüman Mühendisleri, Laboratuvar Çalışanları, İşyeri Hekimleri, Öğretim Görevlileri, Bakanlık yetkilileri, vb.

2. Kitlenin sektörü ? Hangi sektörden geliyorlar ? (Dinleyici kitlesi) Yüzdelik pay verebilir misiniz ?

Dinleyici sektörleri; Petrokimya tesisleri, rafineriler, Boya sanayi, Kimya fabrikaları, Enerji sektörü, Tekstil sanayi, Otomotiv sektörü, vb.

3. Gelecek kütlenin bölüm ve görevleri nedir ? Yüzdelik pay verebilir misiniz ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Proses Emniyeti Uzmanları, Yatırım ve Bakım Müdür ve Mühendisleri, Otomasyon Mühendisleri, Elektrik, Elektronik ve Enstrüman Mühendisleri, Laboratuvar Çalışanları, İşyeri Hekimleri, vb.

4. Neden bu sempozyuma katılmalıyız ?

Seveso Direktifi ülkemizde ilk defa 2010 yılında mevzuatımıza Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik olarak uyumlaştırılmıştır. Daha sonra 2013 yılında tekrar yayınlanmış ancak yürürlüğe 01.01.2017 tarihinde girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında ülkemizde ilk defa proses emniyeti kapsamında firmaların çalışma yapması ve proseslerinin güvenli olduğunu devlete ispat etmeleri gerekecektir.


Yönetmelik kapsamında firmaların proses emniyetini sağladıklarını ve “Mümkün Olan En Yüksek Emniyet Seviyesi”ni 1x10-4/yıl seviyesine çektiklerini kantitatif risk değerlendirmesi yaparak ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır. 01.06.2016 tarihinde ise Güvenlik raporu veya Büyük Önleme Kaza Politikalarını bakanlığa teslim etmeleri ve sene sonuna kadar da gerekli yatırımları yaparak bakanlığın denetimine hazır olmaları beklenmektedir.


Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından süresin işyeri durdurma cezası verilebileceği gibi, firmalara 324.558 TL. İdari para cezası uygulanma durumu olabilecektir.


Bu kapsamda sempozyum aracılığı ile firmalar hem yükümlülükleri konusunda bilgi sağlayacaklar hem de proses emniyeti, laboratuvar güvenliği, yangın güvenliği vb. konularda hizmet veren kuruluşlarla bir arada olabilecekler ve firmalar tarafından sunulan çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

aa.png
 

Dosyalar

Ali KİLCİ

B Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
12 Ağustos 2014
Konu
151
Mesaj
343
Tepki
376
Şehir
İstanbul
Katılmayı düşünüyorum ama kesin değil iş durumuna bağlı. Katılacaklar varsa orada görüşürüz.
 
Yukarı Alt