Risk Değerlendirmesi, Isg Performans Izleme Ve Sağlık Tehlikeleri Metal Sektörü

Fatih Özcan

Diğer Belge
Site Kurucusu
Kayıt
30 Mart 2014
Konu
1.468
Mesaj
2.102
Tepki
1.304
Şehir
Astana
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk Değerlendirmesi
İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi (RD) ise bu adımlar arasında kilit
öneme sahiptir. Bunlar şekil 1‟de gösterilmiştir. Ayrıca bu adımlar iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSG-YS) 'nin iyi bilinen
ilkeleri ile uyumludur. Bu bölüm RD 'nin diğer iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimi adımları ile ilgisi ve bunlarla nasıl etkileşim halinde
bulunduğu üzerine yoğunlaşmıştır.
Yönetimin en büyük sorumluluğu İSG yönetiminin ilke ve hedeflerini belirlemektir. Ayrıca yönetim, işletmedeki tüm çalışanlar için İSG
vazifelerini, sorumluluklarını ve ilgili faaliyetleri organize etmelidir.

aa.png
şekil 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi süreçleri

İSG yönetimi, işyeri şartlarının RD 'si üzerine temellendirilmiştir. iş yerinde oluşabilecek belirli risklere karşı düzeltici ve önleyici tedbirler
alınmalıdır. Doğru önlemlerin alınması, sadece tehlikelerin ve sonucunda ortaya çıkacak risklerin doğru ve eksiksiz belirlenmesi ile
mümkün olabilir. RD 'nin bir işyerindeki tehlikeleri kısa bir süre içerisinde yok etmesi beklenmemelidir. Tehlikelerin ortadan kalkması
durumuna daha ziyade uzun vadeli, devamlı bir çalışma ile gelinebilir, dolayısıyla temel ilke devamlı iyileştirme olmalıdır. Aynı zamanda,
yöneticilerin, işletmedeki tehlike ve riskler hakkında eğitim ve iletişim desteği sağlaması da önem taşımaktadır. Bu sayede, çalışanlar
arasında risk bilinci artacak ve tehlikeleri ortadan kaldırma konusunda aktif katkıda bulunmaları teşvik edilmiş olacaktır. RD, çalışma
şartlarının sürekli, örneğin haftada bir kez, izlenmesi ile desteklenmelidir. Böylece, güvenlik davranışı, ergonomi, temizlik ve düzen gibi alanlarda meslek hastalıkları ve iş kazalarının kökenindeki nedenlerin izlenmesi sağlanacaktır.
Hem Türkiye‟de hem de Avrupa‟da yürürlükte olan İSG mevzuatı, çalışma alanı ve yapılan işle ilgili olası sağlık ve güvenlik tehlikelerini
belirlemenin işverenin yükümlülüğü olduğu ilkesinden hareketle hazırlanmıştır. Bu durumda, eğer tehlikeler ortadan kaldırılamıyor ise,
işveren sağlığa yönelik olası etkileri değerlendirmek, hastalık ve kazaların önüne geçebilmek için gereken kontrol önlemlerini almalıdır.
RD, halihazırdaki tüm kontrol önlemlerinin yeterliliğini de hesaba katmak suretiyle, tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
ve kabul edilir olup olmadıklarına karar verme işlemi olarak tanımlanmıştır.

Devamı ektedir...
 
Yukarı Alt