Sualtında Oksi-ark Kesme

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Sualtında Oksi-Ark kesme işlemi kesilecek metal ile dört farklı çelik elektroddan (ikisi tüp çelik ve ikisi de egzotermik) birisi arasında bir elektrik arkı oluşturmaya dayanır Arkın ısısı metalin sıcaklığını erime veya tutuşma sıcaklığına yükselttiğinde, yüksek hızlı bir oksijen demeti, elektrod
merkezinden ısıtılan noktaya doğru yönlendirilir. Bu durumda metal, üflenerek uzaklaştırılır veya oksitlenerek kesme ağzından üflenir. Elektrodun ucu ısı ve oksitlenmeye maruz kalır ve işlem sırasında tükenir. Dolayısıyla sık sık değiştirilmesi gerekir.

*Tüp Elektrodlar
İki tüp çelik elektrod. 7.9 mm uzunluğunda ve içinde elektrodun merkezi boyunca uzanan 2.9 mm çapında delik olan elektrodlardır. Her iki tip elektrod da su geçirmez özelliktedir ve bir tanesi dekapan ile kaplıdır. Temiz düşük karbonlu çeliklerin kesilmesi için genellikle dekapanla kaplı elektrodlar tercih edilir. Dekapan, arkın başlamasını ve sürmesini sağlar ve arkın kararlı olmasını sağlayan bir gaz kabarcığı oluşturur. Su geçirmez kaplama, dekapanın dağılmamasını sağlar ve elektriksel yalıtım oluşturur. Bu elektrodlar karbon çeliklerinde temiz kesim yüzeyleri oluşturmasına rağmen korozyona dirençli metaller, bakır esaslı alaşımlar ve boya veya deniz ürünleri gibi iletken olmayan malzemelerde etkin değildir.

Tüp çelik elektrodlarla sualtında kesme için gerekli temel donanım, 400 Amperlik bir doğru akım üreteci, 2/0 kaynak kablosu ve 6,35 mm iç çapı olan hortumla oksi-ark kesme torcuna bağlanmış bir oksijen tüpüdür.

Kesme işlemini yapacak operatörün hem kesme işleminde başarılı olması ve hem de iyi bir dalgıç olması; gerekli dalma cihazlarını giymiş olması gerekir.

Destek personelinin kablo ve hortumları ve ekipmanın bakım ve tamiri için gerekli parça ve aletleri bulundurması gerekir. Kesme elektrodlarının ve oksijenin yeterli miktarda olması şarttır. Oksijenin saflığı % 99,5'un altında olmamalıdır.

Tüp çelik elektrodlarla kesmeye hazırlık işlemleri, oksijen hortumundan tüm havanın tahliye edilmesi, basınç düşürme manometresinin uygun basınç ve debiye ayarlanması, emniyet kemeri bağlantılarının ve
aydınlatma lambalarının hazır olması, kaynak makinasının doğru amperaja ve doğru kutuplamaya (elektrod negatif) ayarlanması işlemlerinden oluşur. Kesme işlemi, dalgıcın "akımı ver" komutuyla başlar. Elektrod arkı oluşturmak üzere esas metal ile temas konumuna getirilir ve dalgıç oksijenle üflemeye veya metali oksitlemeye başlar. Kesme amperajı 300 -400 Amper arasındadır ve torçtaki oksijen basıncının 6 bardan daha düşük olmaması gerekir. Bu değer 25 mm kalınlığındaki malzeme için 7,5 bara, 75 mm kalınlığındaki malzeme için de 10 bar'a yükseltilir. Elektrodlar yaklaşık dakikada bir tane tüketilir. Elektrod tüketimi ve kesme hızı, dalgıcın becerisine ve kesilen malzemenin kimyasal bileşimi ve kalınlığına, astar kalınlığına, sualtında görülebilirliğe ve deniz şartlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak tahmini değerler olarak, 6.35 mm kalınlığındaki bir malzemenin 457 mm'sini kesmek için bir dakika ve bir elektrod tüketilir. 75 mm kalınlığındaki bir malzemenin 75 mm uzunluğunu kesebilmek için de bir dakika ve bir elektrod gerekmektedir. 2 m3 /dak'lık oksijen tüketimi,
şüphesiz Böyle Kanunu uyarınca derinlik ve basınca bağlı olarak artar.

* Egzotermik Elektrodlar
Egzotermik elektrodlar iki şekilde bulunmaktadır. Her ikisi de dış kabuğu 9.53 mm çapında ve 457 mm uzunluğunda ince cidarlı çelik kabuktan (tüpten) oluşur. Her ikisi de yalıtılmıştır; bir tanesi spiral band örgülü ve diğeri de plastik kaplıdır. Band örgülü elektrodun içinde yedi adet çevresel yerleştirilmiş küçük çaplı yumuşak çelikten çubuk bulunur. Boylamasına yerleştirilen çubukların yerine, plastik kaplı elektrodlarda bir yumuşak çelikten bir tüp çevresine spiral örülmüş bir çelik tel bulunur. Yumuşak çelik
her iki elektrodda ortaktır ve arkın başlatılmasından sonra oksijen elektrod içinden akarken dış tüp bağımsız olarak yanar (elektrik-akımı olmadan). Egzotermik reaksiyon demir esaslı malzemeleri boydan boya temiz bir şekilde keser.

Temel ekipman, iki istisna hariç tüp çelik elektrodlardaki ile aynıdır. Elektrodun oksitlenmesi ve yanışı düşük kaynak akımında bile başlatılabilir; bunun için 12 V'luk bir akü de yeterlidir. Daha sonra
oksijen basıncı sağlandığı sürece elektrodun yanması devam eder. Ancak kesme sırasında 150 - 300 Amperlik akımlarda en iyi sonuçlar elde edilir. Ayrıca artan oksijen sarfiyatı nedeniyle deliğin iç çapını tüp elektrodlardaki 6.35 mm yerine 9.53 mm olması gerekir.

Egzotermik reaksiyonlarla kesme işlemi, oksijen hortumundaki tüm hava tahliye edilmeli ve regülatörün gerekli basınca ayarlanmalıdır. Eğer kaynak akım üreteci kullanılacaksa, topraklama bağlantısının kesilecek metale emniyetli bir şekilde tespit edilmesi ve makinanın istenen amperaja ve doğru kutuplamaya ayarlanmış olması gerekir.

Eğer kesme oksijeninin tutuşturulmasında bir akü kullanılacaksa, kablo terminalinin tıpkı kaynak makinası kullanımında olduğu gibi bağlanması gerekir. Kesilecek metal pozitif ve elektrod pensesi (torç) negatif kutuplanmalıdır.


Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt