Yargitay 22. Hukuk Dairesi 2016/ E. , 2016/ K. Mahkemesi :iş Mahkemesi

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.223
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Y A R G I T A Y 22. Hukuk Dairesi 2016/ E. , 2016/ K.
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  ……temyiz edilmiş olmakla…….. gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, İŞ SÖZLEŞMESİNİN DAVALI TARAFÇA GEÇERSİZ VE HAKSIZ OLARAK, SONDÖR OLARAK İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK, GAZ GİRİŞİ DOLAYISI İLE KULEDE PATLAMAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK, CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATACAK DURUMDA İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİ, İŞİNİ TAM YAPMAMASI VE BU SEBEP İLE OPERASYONUN DURMASINA, ZAMAN KAYBINA, DEVAMEN ZARARA SEBEBİYET VERME GEREKÇELERİ İLE FESHEDİLDİĞİNİ ileri sürerek feshin geçersizliğine .....karar verilmesini, ........istemiştir.

  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, DAVACININ GÖREV YAPILDIĞI SIRADA, KUYU DOLDURMA VANASININ SÜREKLİ AÇIK BIRAKILMASI SEBEBİYLE KUYUNUN KAÇ VARİLDE OLDUĞUNUN KONTROL EDİLMEYEREK, MANEVRA TAKİP ÇİZELGESİNİN DOLDURULMAYARAK, GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ OLDUĞUNU, BU SEBEP İLE GAZ GİRİŞ KULESİNDE PATLAMAYA SEBEBİYET VERECEK DERECE CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETTİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN, ONALTI SAAT BOYUNCA DA OPERASYONUN DURDURARAK ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMIŞ OLDUĞUNU bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, sözleşmenin feshinin geçerliliği hususunda İSPAT YÜKÜNÜN DAVALI TARAFTA OLDUĞU KENDİSİNDE OLAN DAVALI TARAF, DAVACININ İŞİNİ GÜVENLİ YAPMASI HUSUSUNDA EĞİTİM, BİLGİLENDİRMESİ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYULMASI İÇİN YETERLİ ÇALIŞMALARI YAPTIĞI HUSUSUNDA DOSYA KAPSAMINDA HER HANGİ BİR DELİL SUNMAMIŞ OLDUĞU, DİĞER ÇALIŞANLAR OLAN KULE SORUMLUSU VEYA MÜHENDİS HAKKINDA MEYDANA GELEN AKSİLİK SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHETMEDİĞİ, KULEDEKİ SORUMLULUĞUN TEK BAŞINA BİR KİŞİYE YÜKLENEMEYECEĞİ, MEYDANA GELEN RİSKİN DERECESİNE BAKILMADAN, GEÇMİŞTEKİ 2011 YILINDAKİ MUĞLAK UYARI CEZASININ HARİCİNDE, DÖRT SENE CİVARINDA HER HANGİ BİR DİSİPLİN CEZASI ALMADAN ÇALIŞTIĞI, İŞ SÖZLEŞMENİN BAŞKACA BİR DİSİPLİN CEZASI YERİNE FESİH GİBİ AĞIR SONUÇLARLA SONLANDIRILMASININ HUKUKA UYGUN BULUNMAYARAK, FESHİN HAKSIZ VE DE GEÇERSİZ OLDUĞU kanaatine varılmakla, feshin geçersizliğine ......... karar verilmiştir.

  Temyiz:
  Hüküm ....... temyiz edilmiştir.

  Gerekçe:
  Dava konusu işyerinde 21.12.2009 tarihinde sondör olarak çalışmaya başlayan davacı işçinin iş sözleşmesi, kuyu doldurma vanasını sürekli açık bırakarak kuyunun kaç varilde dolduğunu kontrol etmeyerek ve doldurmakla yükümlü olduğu manevra takip çizelgesini doldurmayarak görevini yerine getirmediği, bu eylemi ile kuyudan gaz girişi dolayısıyla kulede patlamaya sebebiyet verebilecek ve can güvenliğini riske edecek şekilde iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, görevli olduğu kulenin çalışmasına onaltı saat boyunca durmasına ve uzamasına sebep olarak zarara uğrattığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi uyarınca tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
  Mahkemece YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKÇE İLE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ İSE DE,

  İŞYERİNDE YAKLAŞIK 5 YIL ÇALIŞAN DAVACININ, İŞİN GÜVENLE YAPILMASI KONUSUNDA ASGARİ BİLGİLERE SAHİP OLDUĞU,

  SALT EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILMAMIŞ OLMASININ EYLEMİN AĞIRLIĞINI ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLMELİDİR.

  Bu nedenle öncelikle davacının EYLEMİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ, İŞYERİNDE TEKNİK VE UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA KEŞİF YAPILARAK, AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI, İŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMÜŞSE OLAYIN OLUŞ SEBEBİ VE DİĞER OLGULAR DİKKATE ALINARAK FESHİN HAKLI VEYA GEÇERLİ SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞINA karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 00.00.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  20/09/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan: Av Hüseyin Numan BİLİR
   
  Hüseyin Özatlı bunu beğendi.