Yargitay 7. Hukuk Dairesi 2014/...e. , 2014/.......k ( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.221
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

  Davacı, davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

  Davalı, davacının ... plakalı transmikser kamyon ile trafik kazısı yaptığını ve trafik kazası tespit tutanağı ile davacının uyuklamak sureti ile trafik kazasına sebebiyet verdiğinin tespit edilmiş olduğunu, araçtaki maddi hasarın ............. TL'den fazla olduğunu, bu nedenle haklı olarak feshedildiğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, her ne kadar davalı işveren tarafından yapılan fesih işleminin, şekli koşullar açısından yerinde ise de; davacının iş akdinin henüz fatura bedeli belli olmadan feshedildiği, IŞ AKDININ FESHINE ESAS TRAFIK KAZASINA DAVACININ UYUKLAMASININ SEBEBIYET VERDIĞI ANCAK BU DURUMA DA DAVACININ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESI ILE YOĞUN IŞ TEMPOSUNUN NEDEN OLDUĞU, HAKKANIYET ILKESI VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUNUNA HAKIM OLAN ILKELER VE IŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERI VE DAVACININ IŞYERINDEKI ÇALIŞMA SÜRESI DIKKATE ALINMAK SURETI ILE YAPILAN FESIH IŞLEMININ MADDI ANLAMDA HAKLI OLMADIĞI GEREKÇESIYLE DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERILMIŞTIR.
  Taraflar arasında davalı feshinin haklı olup olmadığı hususunda ihtilaf bulunmaktadır. Davacı iş aktinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerken, davalı iş makinasına verilen zarar nedeni ile iş sözleşmesini sona erdirdiğini savunmaktadır. Davacının sebebiyet verdiği ve tek taraflı anlaşılan davalı feshine dayanak gösterilen trafik kazasına ilişkin tespit tutanağında, davacının asli kusurlu olduğu ve zararın ........olduğu belirtilmektedir. KAZANIN OLUŞ ŞEKLI VE MAHKEMENIN KABULÜNE GÖRE DAVACI IŞÇININ SEBEBIYET VERDIĞI KAZADAKI KUSUR ORANININ KENDISINE IZAFE EDILEBILECEK ŞARTLARDAN MI, ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN MI KAYNAKLANDIĞI HUSUSUNDA TEKNIK BILIRKIŞIDEN RAPOR ALDIRILMAK SURETI ILE ZARAR DIKKATE ALINARAK KUSURUN DAVACIDAN KAYNAKLANDIĞININ ANLAŞILMASI HALINDE IŞVERENIN FESHININ HAKLI OLDUĞU VE DAVACININ KIDEM TAZMINATINA HAK kAZANAMAYACAĞI DEĞERLENDIRILMESI GEREKIRKEN KUSUR KONUSUNDA DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILMADAN eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA…………………. oybirliğiyle karar verildi.


  04/08/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan:Av. Hüseyin Numan BİLİR