Yürüyen Merdiven/bantlar...

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
937
Şehir
Ankara
• Merdivenin/Bandın montajı için gerekli askı deliklerinin/desteklerinin yapılması İŞVEREN’ nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e yürüyen merdivenlerin montaj yerlerinin hazırlanması sırasında mühendislik desteği verecektir.
• Merdivenin/Bandın montaj mahalline girmesi için gerekli açıklıkların sağlanması
• Merdivenin/Bandın korkuluğu ile binanın kat korkuluğu arasında gerekli etrafına emniyet bariyerlerinin yapılması
• Montaj mahalinin aydınlatılması
• Yangın önleyici kapak ve püskürtücülerin montajı (yangın sistemi varsa)
• Ana elektrik kablosu, aydınlatma kablosu, makine dairesine giden bağlantı kablosunun montajı
• Montaj için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması
• Zeminle merdiven/bantların birleştiği noktalara eğer gerekiyorsa destek elemanlarının montajı
• Montaj için gerekli boyutlarda kuyu açılması, su yalıtımının yapılması ve kanalizasyon sisteminin oluşturulması
• Enerji kablolarının merdiven/bandın alt ve üst kısımlarına bağlanması ve toprak hattının hazır bulundurulması
• Montaj aşamasında malzeme için gerekli kapalı, rutubetsiz, kilitlenebilir ve giriş çıkışı sadece YÜKLENİCİ’ de olan bir deponun YÜKLENİCİ’ ye tahsisi,

İŞVEREN yükümlülüğündedir. İŞVEREN sorumluluğundaki yukarıda anılan işlerin yerine getirilememesi sebebi ile YÜKLENİCİ öngörülen zamanda işe başlayamazsa proje ile ilgili sunulan plan geçersiz olacak ve YÜKLENİCİ tarafından yeni bir proje planı sunulacaktır. Ayrıca, YÜKLENİCİ tarafından yukarıda belirtilen işler ile ilgili rakamsal ifadeleri içeren ayrıntılı rapor projeler ile onaylanmak üzere İŞVEREN’ e sunulacaktır. Kuyuların sorumluluğu Kuyu Teslim tutanağı düzenlenmek şartı ile YÜKLENİCİ’ ye geçecektir. 
Yukarı Alt