İş Güvenliği Uzmanlığı

Gelişmiş sanayiye sahip tüm ülkelerin son zamanlarda en fazla üzerinde durduğu konuların başında olan iş güvenliği uzmanlığı ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülmektedir. Bakanlığın Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri aracılığıyla yürüttüğü bu hizmetler İSG Katip modülü adı verilen dijital sistemde kayıt altına alınmakta, böylece denetimi ve kontrolü merkezi olarak gerçekleştirilmektedir.
İş Güvenliği Uzmanlığı profesyonel olarak yürütülmesi gereken hizmetlerden biridir. Belirli bir süre için verilen sertifikalar, süre bitiminde yenilenmektedir. Belirli şartlara sahip tüm işletmelerin bünyesinde iş güvenliği uzmanı barındırması veya OSGB’ler vasıtasıyla bu hizmeti alması zorunludur.
İş Güvenliği Uzmanlığı artık bir bilim dalı olarak üniversitelerde bulunmakta ve gelişmiş tekniklerle alan tüm dünyaca tanınmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

Ülkemizde üniversitelerde bulunan mühendislikler ve fen bilimleri programlarından mezun olanların başvurabildiği iş güvenliği uzmanlığı alanı, Bakanlığımızın akreditasyonunda sahip olunan sertifikalar ile iş çevrelerinde yürütülmektedir. Bu şartları taşıyan kişilerin başlangıç programı olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığını kazanması gerekir. Ardından bu sınıflar B ve A olarak yükseltilebilmektedir. Bu süreç 7 yıl gibi bir zaman alabilir.
Belirli programları bitiren veya İş Güvenliği Uzmanlığı ön lisans programından mezun olan kişilerin sunduğu bu hizmet için OSGB bünyesinde çalışmak gerekmektedir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bünyesinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bütünsel olarak aynı amaca yönelik hizmet vermektedir. Temel amaç işçinin sağlığını korumak ve işletmenin üretimdeki sürekliliğini sağlamaktır.
İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?
Çalışma alanı oldukça geniş olduğu ve sektörel ihtiyaç sürdüğü için, birçok kişi iş güvenliği uzmanı kimler olabilir konusunda araştırma yapmakta ve şartları taşıyıp taşımadıklarını sorgulamaktadırlar. Bu konuda Çalışma Bakanlığının standart koyduğu belli meslek grupları bulunmaktadır.
Mimarlık Mühendislik fakültelerinden mezun olanlar ile teknik öğretmenlerin de içinde bulunduğu biyologlar, kimyagerler ve fizikçiler iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilmektedirler. 2 yıllık ön lisans iş güvenliği programından mezun olan kişiler de aynı görevi ifa edebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı sınavda C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için belirli bir teorik ve pratik ş güvenliği uzmanlığı eğitiminden geçmek gerekir. OSGB firmaları tarafından ve üniversitelerce verilen iş güvenliği eğitimi iki ana başlık altında sunulmaktadır.
İlk kez iş güvenliği sertifikası olacak kişilere verilen temel eğitim ile önceki sertifikasını yeniletmek isteyenlerin alacağı yenileme eğitimi, alanında uzman kişilerce verilmektedir. Toplamda 220 saat olarak minimun süre tanınan eğitimlerin 180 saati teorik eğitime, 40 saati de uygulamalı eğitime ayrılmaktadır.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kuruluşlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kuruluşlar temel olarak üç farklı kategoride eğitim programlarını yürütmektedir. Ön lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitimleri üniversiteler, sertifika programı olarak Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ve bazı kamu kurum ve kuruluşları iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermektedir.
Bu kuruluşlardan en yaygın olanı OSGB firmalarıdır. Ulaşılabilirlik açısından kolay iletişim kurulan ve bakanlık ile olan yazışmaları üstlenen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri işlerini profesyonel şekilde yürütmektedir. Üstelik bu firmalarda aldığını eğitim sonrası sınavda başarılı olunduğunda, aynı firmada iş güvenliği uzmanı olarak istihdam edilme şansınız da bulunur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı sınavda C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlayabilirsiniz. Sözleşmelerinizi ve görev sürenizi İSG Katip modülünden tamamlayarak, istenen sürelerde işletmelerin iş güvenliği hizmetlerini yürütebilirsiniz.

Kaynak:
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.

Makale bilgileri

Paylaşan
GeneralOSGB2020
Okunma
33
Güncelleme

Makaleyi paylaş

Yukarı Alt