Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri

Yer Altı Maden Ocaklarında Havalandırma
Özellikle yeraltı kömür madenciliğinde çok sayıda can ve mal kaybına neden olan grizu, kömür tozu patlamaları ve ocak yangınlarında alınacak birinci önlem ocak havalandırma planının tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. Maalesef ülkemizde yer altı havalandırma sistemine bakış açısı yeraltındaki...
Kompresör
Kompresör Kompresörler hava desteği sağlamak amacı ile pnömatik çalışma sistemlerde kullanılmaktadır. Kompresörlerin genel ilkesi dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma sunmaktır. İşletmenin ihtiyacından yüksek değerlerde basınçlı kompresör seçmek, ekonomik olarak büyük...
Preslerde Iş Sağlığı Ve Güvenliği
Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği Metal sanayinde meydana gelen uzuv kayıplı iş kazaları ağırlıklı olarak PRESLERLE yapılan çalışmalarda meydana gelmektedir. 1.Presler Hakkında Genel Bilgi Preslerde yapılacak işlemler soğuk şekil verme ve sıcak şekil verme işlemleri olarak genel anlamda iki...
Musa Kamil Ekin
Okunma
91
Güvenlik Aği
GÜVENLİK AĞI Bir kenar (sınır) ipi ile, diğer destekleme elemanları ile veya bunların birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarımlanmış bir ağ olarak tanımlanmıştır. Çalışma yöntemlerinde verimlilik, işin yapım tekniği vb. nedenlerden ötürü aktif önlem...
Asansörlerde Iş Sağlığı Ve Güvenliği
Asansör mevzuatımızda (31.01.2007 tarih ve 26420 resmi gazete sayılı Asansör Yönetmeliği) “belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve insan veya yük taşınmasına yönelik bir...
Işyerlerinde Aydinlatmanin Iş Sağliği Ve Güvenliği Açisindan Önemi
İŞYERLERİNDE AYDINLATMANIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ Çalışma Hayatında Aydınlatma Meydana gelen iş kazalarının görünür sebepleri arasında sayılmayan, daha çok “tali neden” olarak değerlendirilen, yapılan akademik çalışmalar arasında da genelde “ergonomi” başlığı altında...
Musa Kamil Ekin
4,00 star(s) 1 puan
Okunma
39
Solunum Koruyucular
Solunum Koruyucular Maskeleri kendi içlerinde 2 sınıfa ayırabiliriz. Toz maskeleri Gaz maskeleri 1.Toz Maskeleri Toz maskeleri Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımları 89/686/EEC Personal protective equipment direktifine göre EN 149 : 2001 +A1 : 2009 standartları çerçevesinde...
Onaylı Defter
ONAYLI DEFTERİN ÖNEMİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktıktan sonra birçok köklü değişikliklerle karşı karşıya kaldık. Her iş yerinde, risk değerlendirmesi hazırlanmasından tutun da iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin istihdamına kadar… İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin...
Madenlerde Yaşam Odası
Yaşam Odaları 30 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madenci kardeşimizin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından en çok gündeme gelen ve basının sıkça üzerinde durduğu konu olan yaşam odaları hakkında kamuoyunda inanılmaz bir bilgi kirliliği oluşmuş durumdadır. Buna istinaden bilgimiz...
Makine Ve Tezgahları Koruyucuları
Makine ve Tezgahları Koruyucuları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde iş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekleri anlatan Ek I’ in, 2.8 maddesine göre iş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş...
Metallerin Boyama Işlemi
Metallerin Boyama İşlemi Herhangi bir yüzeyin üzerine uygulandığında, yüzeyi dış etkilerden koruyan ve estetik bir güzel görünüm veren malzemelere boya denmektedir. Kapı, pencere, balkon ve merdiven parmaklıkları, su depoları, panjurlar, büyük depolar, makina imalatları, fabrikalarda metal...
Işyerlerinde Akü Şarj Alanlarında Alınacak Iş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri
Akü Şarj İşyerlerinde Akü Şarj Alanlarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaza akümülatör (akü) denir. Akümülatörler kullanım alanına göre ikiye ayrılırlar. Akülerin Çalışma...
Musa Kamil Ekin
Okunma
101
Basınçlı Gaz Tüpleri Ile Güvenli Çalışma
TANIMLAR: Basınçlı Madde: 21 derece sıcaklık ve 30 N/santimetrekareyi aşan basınçta alev almaz madde veya karışım 21 derece sıcaklık ve 10 N/santimetrekare basınçta gaz halinde parlayıcı veya toksik maddeleri ifade eder. *Basınçlı gazların çoğu 1380-1820 N/santimetrekare basınçtadır. Faz...
Trafolarda Iş Güvenliği
Trafonun Tanımı Trafo, elektromanyetik indüksiyon aracılığıyla aynı frekanstaki enerjiyi akım ve gerilimlerini değiştirerek birbirine bağlayan elektrik aletidir. Ülkemizde santrallerde üretilen elektrik akımı kullanım bölgesine taşınırken çok uzun mesafeler alır. Bu taşınma esnasında iletim...
Kaçak Akım Rölesi
Kaçak akım, elektriğin normal akım yolundan herhangi bir nedenle saparak bulunmaması gereken iletkenlere geçmesi ile oluşur. Kaçak akım koruma rölesi bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktadır...

Yukarı Alt