Tehlikeli Boşlukların Kapatılması

Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır.

Özellikle kaba inşaat sırasında oluşan bu boşlukların nasıl ve ne şekilde kapatılacağı, bu iş taksiminin kimlere verileceği, kapatmanın yapılacağı noktada imalata engel olmaması ve imalatın yapıldığı süreçte de etkili olması hususlarının proje başlangıcında proje gerekleri arasında irdelenip organizasyonunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca inşaat sürecinde meydana gelecek olan gerek proje revizyonlarında gerekse de çalışanların bu konuda eğilimlerinin artırılmasında aksiyona geçebilmek için günü birlik toplantılar (toolbox) düzenlenmeli ve imalat gerçekleşmeden gerekli malzeme talepleri yapılmalıdır.

Genel olarak boşlukların kapatılması yatay ve dikey çözümlerle sağlanmaktadır.
 • Dikey çözümlerde; minimum aşağıdaki korkuluk şartlarını,
 • Yatay çözümlerde ise; boşluğun kapatıldığı malzemenin yapıya sabitlenmesi
1.png

Kat Platform Kenarları

2.png
3.png
4.png

Çeşitli örnekleri verilen betonarme döşeme kenarı korkuluk resimleri
 • Düşme riskine karşı alınan bu önlemlerin sürekliliği esastır. Kalıp aşamasında kullanılan korkulukların parça parça sökülmesinin ardından beklenilmeden betonarme döşemenin korkuluklarının montaj edilmesi, betonarme döşemenin korkuluklarının kalıcı imalat için (duvar örümü vs.) parça parça sökülmesinin ardından paraşüt tipi emniyet kemeri vasıtasıyla kalıcı imalatın yapılması gerekmektedir.
 • Korkuluk dayanımı açısından korkuluk dikmelerinin sıklığı ve malzeme çeşidi önem kazanmaktadır;
Ahşap dikme kullanılıyor ise; dikmeler zemine çapraz takviyelerle sabitlenmelidir.

Metal profiller kullanılıyor ise; zemine dübellenmelidir.

Çelik hasır ile dolu gövde kullanılıyor ise; hasır çevresi profiller ile tutturularak çerçeve oluşturulmalıdır.

İnşaat demiri kullanılıyor ise; dayanımı sağlaması açısından çapı büyük demir kullanılmalı ve sık aralıklarla dikmeler oluşturulmalıdır. Demirdeki esneme hesaba katılarak en azından kenetleme boyu olan 75Ø kuralı işletilmeli; 1m yüksekliğinde ana korkuluğu oluşturabilmek için 75*14=1050 mm ile en az Ø14 çapında demir kullanılmalıdır. Ancak demirin betona sabitlenme şekli, kapatılacak açıklığın büyük olması vb gibi koşullar gözlemlenmeli, dikmelerin sıklığı dayanım için iyi ayarlanmalıdır. Ayrıca dikmelere verilecek çapraz takviye demir çapı küçük bile olsa dayanımı arttıracaktır.
 • Ülkemiz şartlarında hava koşullarına bağlı olarak betonu dökülen döşemenin üzerine genel olarak ertesi gün çıkılarak aktif çalışma devam etmektedir. Aktif çalışma olmadan önce döşeme kalıbındaki korkuluklar sökülecek ise betonarme döşeme üzerine korkulukların montajı sağlanmalıdır. Betonun tam dayanımını kazanmaması, döşeme kenarlarında zayıflık oluşturacağından korkulukların döşemeden olabildiğince içerden ve kolon-perde kalıplarına engel teşkil etmeyecek şekilde montaj edilmesi hesaplanmalıdır.
 • Korkuluk dikmelerinin varsa inşaat bünyesindeki atölyelerde yoksa metal profil işi yapan işyerlerinden hazır olarak yapılması ya da yaptırılması sağlanabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, bu dikmelerin ana ve ara korkuluk ile topukluk seviyelerine yatay malzemenin oturtulabilmesi için üç yuva sistemi geliştirilmeli, ayrıca taban kısmına dübelleme kolaylığı için delikli plaka montaj edilmelidir.
 • Yeterli sağlamlıkta yapılan korkuluklara alan perdesi (turuncu perdeler) ya da ikaz şeritleri ilave ederek farkındalığı arttırmada fayda vardır.
Ülkemizde teknik olarak teknolojinin sunduğu son imkânlara ve çalışma refahı açısından maksimum ekonomik düzeye ulaşılamadığından ara çözümler ile betonarme döşeme kenar boşlukları yukarıda izahı yapılan şekilde kapatmaya çalışılmaktadır. Aslında kaba inşaatın devam ettiği binalarda yükselmeyi cephelerde kurulacak olan iskeleler ile paralel götürülmesi bütün bu sorunlara çözüm oluşturacak, döşeme kenarı korkuluklara ihtiyaç duyulmayacaktır.

5.png
KORKULUK BORULARININ AYAKLARI, DÖŞEME ALTI IZGARA SİSTEMİNE 10*10 KALASLARA OTURTABİLMEK İÇİN U ŞEKLİNDE TASARLANMIŞTIR.

6.png
KORKULUK BORULARININ AYAKLARI, DÖŞEME ALNINA SABİTLENMESİ İÇİN “C” ŞEKLİNDE TASARLANMIŞTIR.

7.png
KORKULUK BORULARININ AYAKLARI, DÖŞEME ALTI IZGARA SİSTEMİNE H20 KİRİŞLERE OTURTULABİLMEK İÇİN KİRİŞ İÇ KISMI EBATLARINDA DELİKLERİ ÇAKIŞACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

8.png
KORKULUK BORULARININ AYAKLARI DÖŞEMEYE DÜZ SABİTLENMESİ İÇİN PLAKA ŞEKLİNDE TASARLANMIŞTIR.

Merdiven Kova Boşlukları

9.png
10a.png
11.png
 • Merdiven kova boşlukları proje gereği farklı şekillerde boyutlandırılır. Resimlerde ülkemiz şantiyelerinden farklı türde korkuluk şekilleri gösterilmiştir.
 • Merdiven kova boşlukları dar ve kısa ise; döşeme ve sahanlık betonarme döşemelerinin alın diye tabir edilen kısımlardan (döşeme yan yüzeyleri) düşeyde birkaç katı kapsayacak şekilde metal profil ya da inşaat demiri ile sabitlenmesi dikmelerimizi oluşturacak ve böylece montajı kolay kılacaktır. Aynı zamanda bu şekilde alından sabitlenen korkuluklar ilerleyen aşamalarda merdiven üzerinde zemin kaplaması işine de engel teşkil etmeyecektir.
 • Merdiven kova boşlukları geniş boşluğa sahipse; aynı sahanlığa ve aynı döşemeye denkli gelen en az iki adet korkuluk dikmesi oluşturulmalıdır.
 • Merdiven kova boşluklarının korkuluklar ile kapatılması; inşaat sürecinde çıkılan bütün katlara geçiş bölgesi oluşturduğundan ayrı bir önem arz etmektedir.
 • Proje doğrultusunda merdiven bölgesinin yapısı ve kalıcı korkuluk malzeme bilgilerine bakılarak, kalıcı korkuluğun zamanından önce kaba inşaat devam ederken montajı sağlanabilir. Bu durum hem iş sağlığı ve güvenliği için bir önlem hem de ileriye yönelik bir imalat kaleminin bitirilmesi anlamına geleceğinden avantaj sağlayacaktır.
 • İnşaat içerisi blokta iki ayrı merdiven projelendirildi ise her ikisine de korkuluk sistemi oluşturulmalıdır. Merdivenlerden birine erişimin engellenmesi kısa süreli ve orada da yapılacak inşaat imalatları sebebiyle etkisiz olacaktır. Sonuç olarak bu geçiş bölgelerinin güvenliği çalışanların inisiyatifine bırakılmamalıdır.
Asansör Boşlukları İle Tesisat, Şaft vb. Boşluklar
12.png
 • Genel olarak asansör boşlukları kendilerini çevreleyen betonarme duvarlara sahip olup tek taraflı açıklık barındırmaktadır. Ülkemizde genel olarak projelendirmeler asansör boşluklarının merdiven iniş-çıkışlarına bakacak şekilde dizayn edildiğinden geçiş bölgesi ve merdivende takılıp düşmelerin yoğun olabileceğinden hareketle kapatılması gereken en önemli boşluk türleridir.
 • Çalışanlarımız gerek kat temizliklerinde açığa çıkan çöp ve molozları uzaklaştırmaya gerekse de malzeme aktarımını bu bölgeden yapmaya çalıştıklarından bu faaliyetlere engel olmak için resimde gösterildiği gibi dikey ve sağlam olarak bu boşlukların kapatılması gerekmektedir.
13.png
Yatay kapamalar mutlaka döşemeye sabitlenmelidir.

Kaynak :
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.

Yorumlar

Makale bilgileri

Paylaşan
Fatih Özcan
Okunma
645
Yorumlar
2
Güncelleme

Fatih Özcan makaleleri

Makaleyi paylaş

Yukarı Alt