muayene

  1. A

    Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Risk Analizi

    Elektrik İç Tesisat Kontrolü Nedir İç tesisat kontrolü işletmelerin elektrik tesisatlarının tümünün yönetmelikler ve mühendislik isterleri gereği tesis edilip edilmediğinin kontrolüdür. Elektrik iç tesisat kontrolünde çeşitli ölçüm ve gözle muayene faliyetleri yapılır. Elektrik tesisat...
Üst