ölçüm periyodu

  1. A

    Yürürlükte Topraklama Ölçüm ve Muayene Periyotları

    Topraklama Ölçümü Kaç Yılda Bir Yapılır “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P`de çeşitli topraklama tesislerinde işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları verilmiştir. Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 2 yıl Enerji Nakil ve...
Üst