yasa

  1. A

    Yasal Gereklilik Topraklama Ölçümü Yaptırmak Zorunlu Mudur

    Topraklama Ölçümü Yaptırmak Zorunlu Mudur Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” gereği zorunlu tutulmuştur. Aynı yönetmeliğin Ek-P bölümünde işyerlerinin...
Üst