• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

2016'da Fazla Çalışma Ücreti Verilecek Memurlar

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Firma
BelKo ltd.şti.
2016'da fazla çalışma ücreti verilecek memurlar
2016 ve 2017 yılına yönelik toplu sözleşmede, fazla çalışma ücreti verilmesi karara bağlanan kamu kurumları

24 Ağustos 2015 12:04

headline.jpg


2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede 13 grup personele fazla çalışma ücreti verilmesi, veya veriliyor ise artırımlı ödenmesi kararı alındı. Bu personelden, SGK, vergi dairesi ve tapudaki fazla çalışmalar için Maliye Bakanlığının izni gerekecek. Diğer grupta yer alan personel için ise izne gerek yok.

Ayrıca, bazı kamu kurumlarında, bütçe kanunuda yer alan fazla çalışma ücretinin 5 katı esas alınırken bazılarında 3, 2 veya 1 katı esas alınacak.

2015 yılı Bütçe Kanununda, fazla çalışma ücreti saat başına 1,63 liradır.

İşte 2016 ve 2017 yılı toplu sözleşmesini esas alarak oluşturduğumuz tablo....

Kurum Saat ve fazla çalışma ücreti Kim yararlanacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ayda 50 saati, yılda 300 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenebilir. Süreyi Maliye Bakanlığı belirleyecek. SGK taşradaki memur ve sözleşmeli personel alabilecek. (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) Daha önceki düzenleme için şuraya
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
..

Vergi Dairesi Ayda 50 saati, yılda 300 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenebilir. Süreyi Maliye Bakanlığı belirleyecek. GİB'e bağlı taşradaki vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel alabilecek. Daha önceki düzenleme için şuraya
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
..

Yükseköğretim kurumlarında 2. öğretim Ayda 50 saati, yılda 300 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenebilir. Öğretim elemanları ve idari personel yararlanabiliyor. 2. öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30 şeklindeki sınırlama yüzde 40'a, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu şeklindeki sınırlama yüzde 15'e çıkarılmıştır. Daha önceki bir haberimiz
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
..

Yurtlarda görev yapan personel Bütçe kanununda yer alan fazla çalışma ücreti bir kat atrımlı olacak alacaklardır. KYK yurtlarındaki memurlar, sözleşmeli yurt yönetim memurları ve üniversite yurtlarındaki memurlar yararlanacaktır. Daha önceki haberimiz için
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
.

MEB hafta sonu kurslarında görev alan memurlar Ayda 50 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 2 katı kadar ödenebilir. MEB'in hafta sonunda düzenlediği kurslarda görev alan öğretmen ve yöneticiler dışındaki memurlar yararlanacaktır.

AFAD Ayda 50 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenebilir. Geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel yararlanabilecek

Tapu ve Kadastro Ayda 50 saati, yılda 300 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenebilir. Süreyi Maliye Bakanlığı belirleyecek. Tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel yararlanacak. Yararlanacak personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35'ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemeyecek.

TCDD Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı esas alınacak Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar için ödeme yapılacak.

OGM'deki 4/C'liler Ayda 80 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 5 katı kadar ödenir. OGM'deki geçici personelden, orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlar yararlanacak.

DSİ Ayda 70 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenir. DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel için ayda 70 saat, bütçe kanunundaki fazla çalışma ücretinin 4 katı tutarında,10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ise ayda 50 saat ve bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında ödenir.

EÜAŞ Ayda 50 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 3 katı kadar ödenir. Elektrik Üretim A.Ş'ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personele ödenir.

Diyanet Bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar ödenir. Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ödenir.

Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Ayda 50 saati aşamaz. Bütçe Kanunudaki fazla çalışma ücretinin 5 katı kadar ödenir. 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli sanatçı personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar için ödenecek. Bu personelle birlikte çalışan diğer personele ise yine ayda 50 saati geçmemek üzere, bütçe kanunundaki fazla çalışma ücretinin 3 katı üzerinden ödeme yapılacak

İşte 2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmelerinde bazı kamu kurumları için fazla çalışma kararı alındı.

2016-2017 TOPLU SÖZLEŞMESİNDE İLK DEFA YER ALAN HÜKÜMLER

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının % 10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

Madde 17- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%40'ım" ve "%15'ini" olarak uygulanır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapanpersonelin fazla çalışma ücretleri

Madde 20- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücreti ödenenlerin saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı uygulanır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmelipersonelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 21- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveli ile 20 inci madde uyarınca memurlara ödenmekte olan fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

Madde 23- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35'ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Genel Müdürlük yetkilidir.

TCDD'deki fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

Madde 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

Geçici personelin fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çalışan geçici personelden 3 üncü maddede belirtilen görevleri fiilen yerine getiren geçici personel de anılan maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden yararlananlara, aynı dönem için diğer mevzuata göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti
Madde 13- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ise ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

EÜAŞ barajlarında görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Elektrik Üretim A.Ş'ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti
Madde 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti
Madde 1- (1) Kültür hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti

Madde 8- (1) Kültür hizmet olunda, birinci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlilerine, fiilen yaptıkları fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

2015-2016 TOPLU SÖZLEŞMESİNDE VAROLAN HÜKÜMLER

Fazla çalışma ücreti

Madde 16- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 12/12/2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17/12/2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 2- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 5235 sayılı Kanun ile 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çalışma yapılacaktır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yirmibeşi geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst