• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Acil durum ekipleri hakkında

mucahit57.

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Haziran 2023
Şehir
İstanbul
Sertifika
C Sınıfı
Firma
osgb
Merhabalar
34 kişilik tehlikeli bir sınıftaki firmada söndürme kurtarma koruma ilkyardım ekipleri kaç kişiden oluşur?
binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte 3-3 2 - 2 konusu var onu anlayamadım
tehlike sınıfına göre 30-40-50 kuralına göre 1 kişi yeterli midir
 
mucahit57.Merhaba Mücahit Bey,
34 kişi çalışan bir işletmede;

- İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında Yönetmelik (İADHY) MADDE 11 – Acil durum ekipleri ve görevleri söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekipleri tehlikeli sınıfa göre her 40 çalışana göre hesap yapılır. Uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir ibaresi yazmaktadır. Ekiplerin görevlendirilmesine ilişkin örnek tablo Ek-3’te yer almaktadır.

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte (BYKHY) Ekiplerin Kuruluşu MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’ den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilkyardım ekibi oluşturulur. Bunların dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.
- MADDE 136- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar.
- MADDE 137- (1) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde; bu Yönetmelikte yer alan hususlardan, acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlar düzenlenir. Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere eklenir. (2) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina, tesis ve işletmenin sahibi, yöneticisi veya amiri tarafından yürütülür.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir. Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

SONUÇ: Personeliniz 50 kişiden az olduğunu düşünürsek BYKHY gereği idari tedbirler ile iç düzenleme ile yapılabilir. İADHY göre tehlikeli sınıfa göre her 40 çalışana göre hesap yaparsak 1 Kişi Söndürme, 1 Kişi Kurtarma, 1 Kişi Koruma ekibi, Sağlık Bakanlığına göre 3 Kişi İlkyardımcı ekibi olmalıdır.

ÖNERİ: Personel sirkülasyonunuzu göz önüne alırsanız ve yangın söndürme ve kurtarma faaliyetini düşündüğünüzde 1 kişi yeterli gelmeyecektir. Size tavsiyem 3 kişi söndürme, 3 kişi kurtarma, 2 kişi koruma ekibi ve 3 kişi ilkyardımcı personelden oluşmalıdır. Bu personelin içlerinden 1 kişiyi ekip başı seçmeniz ve eğitimler ile donatmak olacaktır.
 
Üst