• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Atık Su Arıtma Tesislerinde Karşılaşılabilecek Riskler

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
KAZALAR
 • Islak zeminde kayma sonucu düşmeler,
 • Hareketli parçaları olan makineler, konveyörler, konteynırlar ya da ağır malzemeler nedeni ile oluşabilecek darbe ve çürükler,
 • Havuz, çukur, durultucu ya da tanklara düşme sonucu meydana gelebilecek yaralanma ya da boğulmalar,
 • Stim ya da sıcak cisimlerle temas sonucu meydana gelebilecek yanmalar,
 • Kapalı alanlarda meydana gelebilecek zehirlenmeler (H2S) ya da boğulmalar(o2 yetersizliği)
 • Açık elektrik malzemesi ya da kablolar ile meydana gelebilecek elektrik çarpmaları,
 • Sivri uçlu ya da keskin kenarlı yüzeyler nedeni ile meydana gelebilecek kesikler,
 • Döner fırçalardan ya da öğütücülerden kaynaklanan uçucu maddeler nedeni ile özellikle gözde gelebilecek yaralanmalar,
 • Metan, hidrojen gibi yanıcı gazların serbest kalması sonucu meydana gelebilecek patlama ve yangınlar,
 • Kimyasalların kontrolsüz karıştırılması ya da atıksu arıtımı için gerekli çözeltileri hazırlarken meydana gelen reaksiyonlar,
 • Evsel atıksulara zaman zaman karışabilen endüstriyel atıksuların içeriği kimyasallar nedeni ile meydana gelebilecek akut zehirlenmeler,
 • Arıtılmamış ya da karışmış suların içilmesi sonucu meydana gelebilecek akut zehirlenmeler,
 • Korozif sıvılar nedeni ile meydana gelebilecek kimyasal yanmalar,
 • Korozif sıvılarındökülmesi ya da bulaşması sonucu göz tahrişleri
FİZİKSEL RİSKLER
 • Makine ve ekipmanlardan kaynaklanan yüksek ses,
 • UV radyasyonu,
 • Hava koşulları
KİMYASAL RİSKLER
 • Atıksu arıtma kimyasallarının ozon gibi oksitleyiciler, güçlü asitler ve bazla, sedimantasyon ya da flotasyon destekleyicileri gibi solunum ya da ağız yolu ile alınması sonucu meydana gelen kronik zehirlenmeler,
 • Atıksuların, temizleme solüsyonlarının, asit ya da baz solüsyonlarının bulaşması sonucu meydana gelen cilt rahatsızlıkları,
 • Asit ya da baz buharları ya da H2S aerosolleri nedeni ile meydana gelen mukoz doku tahrişleri. (özellikle soluk borusunda)
 • Lateks eldivenlerinden kaynaklanan alerjiler
BİYOLOJİK RİSKLER
 • Evsel atıksularıdan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar,
 • Böcek, sinek ya da farelerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar.
ERGONOMİK RİSKLER
 • Gereğinden fazla ağır yük kaldırmaktan ya da ekipmanları yanlış kullanmaktan kaynaklanan eklem, kemik bozuklukları
ENDÜSTRİYEL HİJYEN
 • Çalışma esnasında eldiven kullanılıyorsa, eldiven çıkartıldıktan sonra eller kirlenmiş olsa dahi mutlaka yıkanmalıdır.
 • Kullanılan eldivenler, iş ayakkabıları eksildiğinde, yırtıldığında veya kirlendiğinde değiştirilmelidir. Aksi takdirde iş kazası, mantar ve enfeksiyon riski artmaktadır.
 • Cilt çatlakları için losyon ya da krem kullanılmalıdır. Losyon ya da kremin tüp içinde satılanı tercih edilmelidir.
 • Atıksu arıtma kimyasallarının(Klor,klordioksit, hipoklorit,ozon gibi oksitleyiciler,güçlü asitler ve bazlar,sedimantasyonlarının,asit ya da baz solisyonlarının bulaşması sonucu meydana gelen cilt rahatsızlıkları,
 • Asit ya da baz buharları ya da hidrojen sülfür aerosolleri nedeni ile meydana gelen müküz doku tahrişleri (özellikle soluk borusunda)
 • Lateks eldivenlerden kaynaklanan alerjiler…
 
Üst