• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Makale Başarıyı hesaplamak: seç performans ölçümü için adım adım kılavuz

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) performansı, özellikle Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) gibi yüksek riskli sektörlerde olmak üzere her kuruluş için kritik bir unsurdur. Etkili SEÇ uygulamaları yalnızca çalışanları ve çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda proje başarısına, maliyet verimliliğine ve olumlu paydaş ilişkilerine de katkıda bulunur. Bu kapsamlı yazı, SEÇ performansı dünyasına girerek temel ölçütleri, hesaplama yöntemlerini ve sürekli iyileştirmeye yönelik stratejileri incelemektedir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) Performansına Giriş​

Bir SEÇ uzmanı olarak, Sağlık, Güvenlik ve Çevre performansının sorumlu iş operasyonlarının merkezinde yer aldığının son derece farkında olmamız gerekir. Çalışanların refahını sağlamak, çevreyi korumak ve güvenli çalışma alanlarını sürdürmek - bunlar sadece yasal gereklilikler değil, ahlaki zorunluluklar ve iş başarısının kritik bileşenleridir. Etkili SEÇ performans ölçümü bu arayışta vazgeçilmezdir ve riskleri değerlendirmek, süreçleri iyileştirmek ve kaynakları korumak için bir yol gösterici görevi görür.

SEÇ'den bahsederken üç temel sütunu kapsayan kapsamlı bir stratejiden söz ediyorum: mesleki hastalıkları ele alan ve refahı teşvik eden sağlık; kazaları ve yaralanmaları önlemeyi içeren güvenlik ve faaliyetlerin doğal dünya üzerindeki etkisini en aza indirmeye odaklanan çevre. Her bir sütun tek başına ayakta duramaz, bunlar birlikte sağlam bir SEÇ çerçevesi oluşturan iç içe geçmiş unsurlardır.

SEÇ performansını izlerken şunları yapmanın çok önemli olduğunu görülmektedir.
 • Kurumsal hedeflere ve uyum gerekliliklerine dayalı net ölçütler ve hedefler oluşturmak.
 • İlerlemeyi ölçmek ve eğilimleri belirlemek için izleme ve raporlama sistemleri uygulamak.
 • Sürekli iyileştirme sağlamak için düzenli denetimler ve incelemeler yapmak.
Ayrıca, bu hususları incelerken, ölçülebilir ve tüm paydaşlar için anlaşılabilir olan ilgili göstergeleri kullanmak çok önemlidir. Güvenlik eğitimi uyumluluk oranları gibi önleyici tedbirlerden olay sıklık oranları gibi gecikmeli göstergelere kadar her bir veri noktası stratejimizi ve eylemlerimizi bilgilendirir.

İlerleyen bölümlerde, SEÇ performansını ölçmek için adım adım bir yaklaşım izlenecektir - doğru göstergeleri belirleme, veri toplama ve bilinçli kararlar almak için bunları analiz etme. Bu yazı sayesinde, SEÇ girişimlerinizin başarısını hesaplamak ve dolayısıyla işgücünüzün ve çevrenin refahını korumak için daha donanımlı olacaksınız.

SEÇ Temel Performans Göstergelerini (KPI'lar) anlamak​

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) konusuna yaklaştığımızda, bunları bir kuruluşun sağlık, emniyet ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini ölçmeye yardımcı olan temel ölçütler olarak algılamamız gerekir. Bu KPI'lar ilerlemeyi ölçmeyi ve takip etmeyi, iyileştirme gerektiren alanları belirlemeyi ve hedeflerin karşılandığı veya aşıldığı durumlarda başarıları kutlamayı sağlamaktadır.
1710781223591.png

İş hedefleriyle netlik ve uyum sağlamak için, genellikle SEÇ KPI'larını proaktif ve reaktif göstergeler olarak kategorize edebiliriz. Reaktif göstergeler, halihazırda meydana gelmiş olan olaylar hakkında fikir veren geçmiş verilere atıfta bulunur, örneğin
 • Kayda geçirilebilir olayların sayısı
 • Kayıp zamanlı yaralanma sıklık oranı
 • Çevresel dökülme hacmi
Buna karşılık proaktif göstergeler, riskleri olaylara yol açmadan önce öngörebilme ve azaltabilme olanağı sunan öngörücü tedbirlerdir. Proaktif göstergelere bazı örnekler şunlardır:
 • Tamamlanan güvenlik denetimlerinin sayısı
 • Çalışan başına eğitim saati
 • Ekipman bakım programına bağlılık
Bu KPI'ların SEÇ performansını yönlendirmede etkili araçlar olabilmesi için SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamana Bağlı) olmalarını sağlanmalıdır. Ayrıca, bu KPI'ların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ayarlanması için bir süreç oluşturulmalı, çünkü bu sürekli iyileştirmeyi teşvik eder ve çalışma ortamının dinamik doğasını yansıtır.

Uygulamalarımızda, SEÇ KPI'larını kullanmanın önemli bir yönü de çalışan katılımıdır. Kuruluşun tüm üyelerinin bu göstergelerin güvenli ve sağlıklı bir işyerinin teşvik edilmesindeki önemini anlaması ve kabul etmesi hayati önem taşımaktadır.

SEÇ KPI'larını özenle takip ve analiz edersek, bilinçli karar alabilir ve stratejik planlamayı kolaylaştırabiliriz, sonuçta daha güvenli bir çalışma ortamı ve sürdürülebilir operasyonlar sağlayabiliriz.

Ortamı Hazırlamak: Güvenliği İleriye Taşımada SEÇ'in Önemi​

Herhangi bir sektörün başarısına katkıda bulunan kritik unsurları düşündüğümüzde, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) yönetimi her zaman öne çıkıyor. Bu, operasyonel bütünlüğün bel kemiğidir ve işletmelerin sadece uyumlu olmalarını değil, aynı zamanda en değerli varlıkları olan işgücünü de korumalarını sağlamada çok önemli bir rol oynar. SEÇ ikincil bir mesele olarak değil, güvenliği ileriye götürmenin merkezi olarak görülmelidir. Bu, çalışanların ve çevrenin refahına öncelik veren bir sürekli iyileştirme ve risk yönetimi kültürünü aşılamakla ilgilidir.

Sağlam bir SEÇ sisteminin önemi iki yönlüdür. İlk olarak, önleyici bir tedbir görevi görür. Potansiyel tehlikeleri belirleyerek ve kontroller uygulayarak kaza potansiyelini önemli ölçüde azaltırız. Bu sadece bireylerin sağlık ve güvenliği için değil, aynı zamanda işletmenin sürdürülebilirliği için de hayati önem taşımaktadır. İkinci olarak, SEÇ uygulamaları yasal uyum için kilit öneme sahiptir. Bunları ihmal etmenin sonuçları ağır para cezalarından ciddi itibar kaybına kadar uzanabilir - bunlar günümüzün rekabetçi ortamında hiçbir işletmenin göze alamayacağı engellerdir.

Görevimiz gereği, etkili SEÇ yönetiminin özenli bir performans ölçümü gerektirdiğini görmüşüzdür. Diğer tüm iş fonksiyonları gibi, SEÇ de hedef belirleme, izleme ve değerlendirme açısından aynı titizliği gerektirir. Olay raporlama, risk değerlendirmeleri ve denetimlerde elde edilen verilerden türetilen yeterli performans göstergeleri, mevcut güvenlik ortamını anlamak, iyileştirmeleri teşvik etmek ve bilinçli kararlar almak için zorunludur.

Bu sinerjik uyum, güvenlik kültürü ve performans ölçütleri karışımı sadece riskleri azaltmakla ilgili değildir; güvenliğin her faaliyetin doğasında olduğu bir ortamı proaktif olarak şekillendirmekle ilgilidir. Bu yazıda ilerledikçe, SEÇ performansının ölçülmesi, karmaşıklıklarının anlaşılması ve güvenlik standartlarımızı benzeri görülmemiş seviyelere yükseltmek için elde edilen içgörülerin kullanılması sürecini adım adım açıklayacağız.

Gösterge #1: Olay Sıklık Oranı - İzleme ve Analiz​

1710781330081.pngBir kuruluştaki sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) performansının etkinliğini ölçmeyi hedeflediğimizde, yakından izlediğimiz temel performans göstergelerinden (KPI) biri de Olay Sıklık Oranıdır (IFR). Bu gösterge, tipik olarak bir milyon çalışma saati başına ölçülen standart bir maruz kalma saatinde meydana gelen güvenlik olaylarının sıklığı hakkında bilgi sağlar. IFR'yi hesaplamak için şu adımları izlenmelidir:
 1. Belirlenen süre içinde meydana gelen kaydedilebilir olayların sayısını belirleyin.
 2. Aynı dönemde tüm çalışanlar tarafından çalışılan toplam saat sayısını toplayın.
 3. Toplam vaka sayısını toplam çalışılan saat sayısına bölün.
 4. Verileri normalleştirmek için sonucu bir milyon ile çarpın.
Örneğin, 500.000 çalışma saatinde 5 olay meydana gelmişse, IFR şöyle olacaktır:

(5 vaka / 500.000 saat) x 1.000.000 = çalışılan milyon saat başına 10 vaka.

Bu veriler geçmiş performans, endüstri standartları ve şirket içi hedeflerle karşılaştırarak analiz edilmelidir. Bu karşılaştırma trendlerin belirlenmesine, gelecekteki potansiyel olayların tahmin edilmesine ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Güvenlik girişimlerinin ve eğitim programlarının etkinliğini belirlemek için IFR'nin zaman içinde nasıl dalgalandığını izlemeyi çok önemlidir.

Ayrıca, verileri departman, iş fonksiyonu veya konuma göre bölümlere ayırmak, daha yüksek risk taşıyan belirli alanları ortaya çıkarabilecek daha ayrıntılı bir analize olanak tanır. Bu özel yaklaşım, bu riskleri hedefe yönelik eylemlerle ele almamızı sağlayarak daha güvenli bir çalışma ortamını teşvik eder.

Olay Sıklık Oranını düzenli olarak gözden geçirip analiz ederek, kurum içinde bir güvenlik kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden bilinçli kararlar alabilecek donanıma sahip olabiliriz.

Gösterge #2: Şiddet Oranı - İşyeri Yaralanmalarının Etkisinin Değerlendirilmesi​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) girişimlerinin etkinliğini incelerken, yaralanmaların boyutunu anlamak çok önemlidir. Şiddet Oranı, işyeri kazalarının ciddiyeti hakkında fikir veren temel bir performans göstergesi olarak hizmet vermektedir. Bu gösterge sadece kazaların sıklığını değil, aynı zamanda operasyonlar ve personel üzerindeki etkilerini de ölçmeye yardımcı olur.
1710781419284.png
Ağırlık Oranını hesaplamak için aşağıdaki adımları izlenir:
 • Toplam kayıp gün sayısını elde edin: Bu rakam, çalışanların işyeri yaralanmaları nedeniyle çalışamadıkları günlerin toplamını temsil eder.
 • Çalışılan toplam saati belirleyin: Tüm çalışanların aynı dönemde çalıştıkları toplam saat sayısı hakkında veri toplayın.
 • Standart bir temel sayı kullanın: Tipik olarak, 50 hafta boyunca haftada 40 saat çalışan 100 çalışana karşılık gelen 1.000.000'i kullanılır.
Ağırlık Oranını belirlemek için formül aşağıdaki gibidir:

Ağırlık Oranı= (Yaralanmalar nedeniyle kaybedilen toplam gün sayısı\Çalışılan toplam saat) çarpı 1.000.000

Ağırlık Oranını yorumlamak bize olayların sonrasına dair net bir resim sunarak güvenlik protokollerinde ve eğitim programlarında yapılması gereken iyileştirmeler hakkında bilinçli kararlar almamızı sağlar. Daha yüksek bir Ağırlık Oranı, yaralanmalardan kaynaklanan daha ciddi sonuçları gösterir ve acil müdahale ihtiyacına işaret eder.

Bu KPI'yı düşürmek için şunlara odaklanabiliriz
 • Geliştirilmiş eğitim: Güvenli uygulamalar konusunda eğitim, ciddi kaza riskini azaltır.
 • Olay müdahale planları: Anında müdahale için etkili stratejiler yaralanma yansımalarını sınırlayabilir.
 • Güvenlik ekipmanlarına yatırım: Koruyucu donanım ve güvenlik sistemleri yaralanmaların önlenmesi için çok önemlidir.
Şiddet Oranını yakından takip ederek, işyeri yaralanmalarının etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sağlayabilir, böylece çalışanları korur ve verimli operasyonları sürdürebiliriz.

Gösterge #3: Ramak Kala Raporları - Güvenliğe Proaktif Bir Yaklaşım​

1710782050480.pngSağlık, güvenlik ve çevre (SEÇ) performansını yönetme deneyiminde, ramak kala raporlarını izlemenin önemini fark etmişizdir. Ramak kala olaylar, yaralanma, hastalık veya maddi hasarla sonuçlanabilecek ancak bu sefer sonuçlanmayan olaylardır. Ekibimize bu olayların potansiyel felaketlerin önemli bir önizlemesini ve proaktif iyileştirme için bir fırsat sağladığını vurgulayabiliriz.

Bu temel performans göstergesini (KPI) hesaplarken birkaç hususa odaklanabiliriz:
 • Raporlama Sıklığı: Daha fazla sayıda ramak kala raporu genellikle çalışanların tetikte olduğu ve potansiyel riskleri paylaşmaya teşvik edildiği güçlü bir güvenlik kültürüne işaret eder.
 • Rapor Takibi: Ramak kala olayları sadece kaydetmek yeterli değildir; temel nedenleri araştırmak ve ele almak için bir sistem olduğundan emin olunmalıdır.
 • Eğilim Analizi: Zaman içindeki ramak kala eğilimlerini analiz ederek, daha büyük sistemik sorunların göstergesi olabilecek kalıpları belirleyebiliriz.
İşte bu KPI'yı etkili bir şekilde ölçmek için izleyebileceğimiz adımlar:
 • Veri Toplama: Her ramak kala olay, zaman, yer ve olayın büyümesi halinde ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlar da dahil olmak üzere ayrıntılı olarak belgelenir.
 • Olay İncelemesi: Fonksiyonlar arası bir ekip, kazanın altında yatan faktörleri deşifre etmek için her raporu gözden geçirir.
 • Eylem Planının Uygulanması: Bulgularımıza dayanarak, tekrarını önlemek için düzeltici eylemler geliştirir ve uygularız.
 • İletişim: Farkındalığı artırmak ve önleyici bir zihniyeti teşvik etmek için ramak kala olaylardan çıkarılan dersleri şirket çapında yayarız.
 • Performans Değerlendirmesi: Müdahalelerimizin riskleri azaltmada etkili olup olmadığını ve daha fazla iyileştirme gerekip gerekmediğini değerlendirmek için bu KPI'yı paydaşlarla düzenli olarak gözden geçiririz.
Sağlam bir ramak kala raporlama ve müdahale sisteminin yalnızca güvenliği artırmakla kalmadığını, aynı zamanda çalışanların daha güvenli bir işyeri yaratmaya aktif olarak katıldıkları bir kültürü de teşvik ettiğini gördüm. Ramak kala verileriyle ilgilenmek, tehlikeleri gerçek bir zararla sonuçlanmadan önce azaltmamızı sağlayarak kapsamlı SEÇ performans ölçümünün hayati bir bileşeni haline getirir.

Gösterge #4: Kayıp Zamanlı Yaralanma Sıklık Oranı - Kesinti Süresinin Hesaplanması​

1710782150669.pngSağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) performansını değerlendirirken Kayıp Zamanlı Yaralanma Sıklık Oranını (LTIFR) anlamak kritik önem taşır. Bu alanda çalışan bir profesyonel olarak, LTIFR'nin bir kuruluştaki güvenlik kültürü ve güvenlik protokollerinin etkinliği hakkında fikir verdiğinin farkında olmamız gerekir. Bunu hesaplamak sadece bir kutu işaretleme alıştırması değildir; doğrudan işgücünün refahı ve nihayetinde operasyonel verimlilikle ilişkilidir.

LTIFR'yi hesaplamak için standartlaştırılmış bir denklemi takip edebiliriz:

LTIFR = Kayıp zamanlı yaralanma sayısı çarpı 1.000.000 \Ölçülen dönem boyunca tüm çalışanlar tarafından çalışılan toplam saat

Bu oran birkaç nedenden dolayı önemlidir:
 • Yaralanmaları bir çerçeveye oturtmak: Yaralanma sayısını operasyonların büyüklüğü ve kapsamına göre bir perspektife oturtur. Daha küçük şirketlerin büyük şirketlere kıyasla farklı ölçekleri vardır ve LTIFR bu yönü normalleştirmeye yardımcı olur.
 • Kıyaslama: Kuruluşumuzun performansını endüstri standartlarıyla veya geçmiş performansla karşılaştırmamızı sağlar. Zaman içindeki eğilimlerin izlenmesi iyileşmelerin olup olmadığını gösterebilir.
 • Güvenliğe Öncelik Verme: Daha yüksek bir LTIFR alarm zillerini çaldırabilir ve güvenlik protokollerimizi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşündürebilir. Tersine, daha düşük bir LTIFR genellikle daha güçlü bir güvenlik kültürünün göstergesidir.
LTIFR'nin hesaplanmasındaki bazı zorluklar arasında tüm kayıp zamanlı yaralanmaların raporlanmasını ve hesaba katılmasını ve çalışılan tüm saatlerin titizlikle kaydedilmesini sağlamak yer alır. Yanlış veya eksik raporlama oranı çarpıtarak bilinçli kararlar almak için daha az kullanışlı hale getirebilir.

Özünde LTIFR sadece yaralanmalardan kaynaklanan kesinti süresini hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda SEÇ uygulamalarında sürekli iyileştirme için proaktif bir önlem görevi görür. Bir profesyonel olarak, çalışanlarımızın sağlığını ve kurumsal başarıyı korumak için bu KPI'nın doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak bizim görevimizdir.

Gösterge #5: İş Güvenliği Eğitimi Tamamlama Oranları​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) performansını değerlendirirken, çalışanların güvenlik eğitimlerini tamamlama oranlarına dikkat edebiliriz. Bu temel performans göstergesi (KPI), işyeri güvenliği ve personel gelişimine yönelik proaktif taahhüdümüzün net bir ölçüsünü sunmaktadır.

Bunu takip ederken, bir taban çizgisi oluşturarak başlayabiliriz: şu anda işgücümün yüzde kaçı eğitimli? Buradan hareketle, yasal gereklilikler ve şirket içi güvenlik hedefleriyle uyumlu bir hedef tamamlama oranı belirleyebiliriz. Bu, ekibimizin sadece uyumlu olmasını değil, aynı zamanda güvenli bir çalışma ortamını sürdürmek için gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

İlerlemeyi değerlendirmek için:
 • Zorunlu güvenlik eğitimini tamamlayan çalışanların sayısını, bunu gerektiren toplam sayıya göre izleyebiliriz.
 • Ek odaklanma veya kaynak ihtiyacı olabilecek alanları belirlemek için tamamlama oranlarını departman düzeyinde takip edebiliriz.
 • Her bir eğitim modülü için gereken karmaşıklığı ve zamanı göz önünde bulundurarak beklentilerimizi ve zaman çizelgelerimizi buna göre ayarlayabiliriz.
Yüksek tamamlama oranlarının genellikle daha güvenli bir işyeri anlamına geldiğini anlayabiliriz, bu da bunu düzenli olarak ölçmek için hayati bir KPI haline getiriyor. Bu verileri takip etmek için öğrenme yönetim sistemleri ve manuel takibin bir kombinasyonunu kullanabiliriz. Sürekli eğitim kültürünü teşvik ederek ve güvenlik eğitimi tamamlama oranlarına öncelik vererek, yalnızca çalışanlarımızı korumakla kalmayıp aynı zamanda genel SEÇ performansımızı da artıran bir temel oluşturabiliriz.

Gösterge #6: Güvenlik Prosedürlerine Uygunluk​

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) performansını değerlendirirken emniyet prosedürlerine uyumun önemini ne kadar abartsak azdır. Bu temel performans göstergesi (KPI), çalışanların refahını ve bir kuruluş içindeki genel güvenlik kültürünü doğrudan etkilediği için kritik öneme sahiptir.

Uyumu değerlendirmek için genellikle güvenlik protokollerimizi düzenleyici standartlara ve en iyi uygulamalara göre kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek başlayabiliriz. Bu, hem kişisel koruyucu donanım (KKD) giyme gibi politikalara bağlılığın hem de güvenlik eğitimlerine katılımın değerlendirilmesini içerir.

Uyumu ölçmek için çeşitli yöntemler kullanabiliriz, örneğin
 • Güvenlik Denetimleri: Düzenli denetimler, güvenlik prosedürlerinin ihmal edilmiş veya yanlış anlaşılmış olabileceği alanları belirlememize yardımcı olur. Denetim bulgularını titizlikle kaydeder ve iyileşme veya düşüşü izlemek için önceki sonuçlarla karşılaştırabiliriz.
 • Olay Raporları: Rapor edilen her bir olay, güvenlik protokollerimizdeki potansiyel ihlallere ilişkin bilgi sağlar. Nerede ek eğitim veya kaynaklara ihtiyaç duyulabileceğini anlamak için bu olayların niteliğini ve sıklığını analiz edebiliriz.
 • Çalışan Geri Bildirimi: Anketler ve güvenlik toplantıları, çalışanların işyeri güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirmeleri veya iyileştirmeler önermeleri için platform görevi görür.
 • Eğitime Katılım ve Tamamlama Oranları: Bu ölçümler bize güvenlik eğitimi çabalarına katılımın nicel bir ölçüsünü verir.
Ayrıca, olası uyum sorunlarının habercisi olabilecek ramak kala raporları gibi öncü göstergeler aracılığıyla güvenlik prosedürlerimizin etkinliğini doğruladığımızdan emin olabiliriz.

İç ve diğer düzenleyici gerekliliklere uygun olarak, güvenlik prosedürlerine uyumla ilgili tüm verilerin gelecekte referans ve erişilebilirlik için arşivlenmesini sağlamak önemlidir.

Etkili bir güvenlik sicilini korumak bizim için pazarlık konusu değildir ve bu KPI, kuruluşumuzun güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama taahhüdünün bir göstergesi olarak hizmet etmektedir.

Gösterge #7: Çevresel Etki Değerlendirmeleri​

Bir sağlık, güvenlik ve çevre (SEÇ) uzmanı olarak, bir Temel Performans Göstergesi (KPI) olarak Çevresel Etki Değerlendirmelerine (ÇED'ler) uyuma büyük önem verebiliriz. ÇED'lerin önemini anlamak, karar vericileri önerilen projelerin ilerlemeden önce potansiyel çevresel etkileri hakkında bilgilendirmedeki rollerini kabul etmeyi içerir. Bu öngörü, olumlu etkileri artırırken olumsuz etkilerden kaçınma, bunları en aza indirme veya hafifletme fırsatlarının belirlenmesinde çok önemlidir.

ÇED'leri yürütürken, tipik olarak aşağıdakileri içeren yapılandırılmış bir süreç izleyebiliriz:
 • Bir projenin tam veya kısmi bir değerlendirme gerektirip gerektirmediğini belirlemek için tarama
 • Hangi potansiyel etkilerin değerlendirmeye uygun olduğunu belirlemek için kapsam belirleme
 • Her bir etkinin büyüklüğünü ve önemini tahmin etmek için Etki Analizi
 • Olumsuz etkileri önlemek, azaltmak veya telafi etmek için önlemler önermek üzere etki azaltma
 • Bulguların belgelenmesi ve karar vericilere sunulması için raporlama
Bu adımların her biri, bulguların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için dikkatli veri toplama ve analiz gerektirir. ÇED'lerin merceğinden SEÇ performansını ölçerken aşağıdaki unsurları dikkate alabiliriz:
 • ÇED'in kapsamlılığı: Değerlendirme gerekli tüm çevresel faktörleri yeterince kapsıyor mu?
 • Paydaş Katılımı: Paydaşlar süreç boyunca etkin bir şekilde sürece dahil edildi mi?
 • Etki Azaltıcı Stratejiler: Önerilen etki azaltma önlemlerinin belirlenen etkileri ne kadar etkili bir şekilde ele alması bekleniyor?
 • Mevzuata Uygunluk: ÇED ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası çevre kanun ve yönetmeliklerine uygun mu?
 • Proje Sonrası İzleme: Etki azaltma stratejilerinin etkili bir şekilde uygulandığından emin olmak için sürekli izleme planları var mı?
Bu unsurları sistematik olarak analiz ederek, geri bildirimleri dahil edebilir ve ÇED sürecini sürekli olarak iyileştirebiliriz. ÇED'lerin sonuçlarını ve etkinliğini bir KPI olarak takip etmek, denetlediğimiz projelerin yalnızca yasal gereklilikleri karşılamasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamak için hayati önem taşır. Dolayısıyla, ÇED'ler yalnızca uyumluluğun bir ölçütü değil, aynı zamanda çevrenin sorumlu bir şekilde yönetilmesine olan bağlılığımızın da bir göstergesidir.

Gösterge #8: Acil Durum Müdahale Süreleri​

Acil Durum Müdahale Süreleri için Temel Performans Göstergesini (KPI) incelediğimizde, bu metriğin Sağlık, Güvenlik ve Çevre ( SEÇ) performansımızı değerlendirmede ne kadar hayati olduğunu anlayabiliriz. Acil bir durum sırasında zamanında müdahale, sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki küçük ve büyük etkiler arasındaki fark anlamına gelebilir.

Bu KPI'yı etkili bir şekilde ölçmek için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:
 • Bir Kıyaslama Ölçütü Belirleyin: Öncelikle bir şirket standardı oluşturabilir veya çeşitli acil durumlara kabul edilebilir müdahale süreleri için ulusal standartları kullanabiliriz. Bu ölçüt, performansı ölçmek için rehberimiz olarak hizmet eder.
 • Acil Durumları Tanımlayın: Tüm olaylar aynı düzeyde müdahale gerektirmez. Süreleri ölçerken netlik sağlamak için acil durumları kategorize edebiliriz (örneğin, tıbbi, yangın, kimyasal dökülme).
 • Verileri Kaydedin: Bir olay sırasında, acil durumun bildirildiği andan müdahale ekibinin geldiği ve durumun kontrol altına alındığı ana kadar geçen kesin sürelerin belgelenmesini sağlayabiliriz.
 • Eğilimleri Analiz Edin: Bir dönem boyunca verilere bakarak eğilimleri araştırabiliriz. Gelişiyor muyuz, yoksa bir yavaşlama eğilimi mi var? Bu analiz, potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.
 • Tatbikatlar Yapın: Düzenli acil durum tatbikatları yapılır ve müdahale süreleri titizlikle belgelenir. Tatbikatlar, müdahalenin hızlandırılabileceği alanların belirlenmesine yardımcı olur.
 • İyileştirmeleri Uygulayın: Tatbikat sonuçlarına ve gerçek olay analizine dayanarak, müdahale sürelerini azaltmanın yollarını ararız; bunlar arasında ek eğitim, süreçlerin düzene sokulması veya ekipmanların yükseltilmesi yer alabilir.
 • Raporlama ve İnceleme: Bu KPI daha sonra yönetime ve ekiplere düzenli olarak raporlanır. Sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek için performans ve iyileştirmeler hakkında açık tartışmalar teşvik edilir.
Acil Müdahale Sürelerinin anlaşılması ve iyileştirilmesi yalnızca personelin güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi ve toplumu da korur. Bu nedenle, bu temel KPI'yı ölçmek ve iyileştirmek için dikkatli bir yaklaşım sürdürmeliyiz.

Gösterge #9: Güvenlik Denetimleri ve Teftişlerinin Devamlılığı​

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) yönetimi alanında, proaktif önlemlerin reaktif olanlar kadar kritik olduğunun farkında olmalıyız. Bu amaçla, güvenlik denetimleri ve teftişlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, göz ardı etmeyi göze alamayacağımız bir Temel Performans Göstergesi (KPI) olarak öne çıkıyor. Bu denetimler sadece uyumlulukla ilgili değil, aynı zamanda güvenlik protokollerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve iyileştirme alanlarını belirlemekle ilgilidir.
 • Hazırlık ve Planlama: Düzenli güvenlik denetimleri ve teftişleri için bir program oluşturmaya ve bunları şirket takvimine entegre etmeye öncelik verebiliriz.
 • Yürütme: Bu denetimleri titizlikle gerçekleştirerek, üretim katından yönetici ofislerine kadar tüm operasyon alanlarını kapsamalarını sağlıyabiliriz.
 • Tutarlılık: Güvenlik denetimlerinin sıklığını tutarlı bir şekilde koruyarak kuruluş içinde bir güvenlik kültürü oluşturulmasına yardımcı olabiliriz.
 • Uyarlanabilirlik: Operasyonlardaki değişiklikler, yakın zamanda meydana gelen kazalar veya yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi gibi faktörlere dayalı olarak denetim sıklığını ayarlama konusunda dikkatli davranabiliriz.
 • Dokümantasyon: Tüm güvenlik denetimlerinin kayıtlarının net bir şekilde tutulması esastır, çünkü bu sadece geçmişe dönük bir hesap sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zaman içindeki ilerlemenin izlenmesine de yardımcı olur.
 • Paydaş Katılımı: Çalışanlar, yönetim ve zaman zaman dış denetçiler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşları denetim sürecine dahil edebiliriz.
 • Sürekli İyileştirme: Düzenli güvenlik denetimlerinden elde edilen bilgiler, güvenlik protokollerinin ve eğitim programlarının iyileştirilmesinde bize yardımcı olur.
Güvenlik denetimlerinin ve teftişlerinin düzenliliğini ve eksiksizliğini değerlendirmek, yürürlükteki SEÇ yönetim sisteminin etkinliğini ölçmemiz, sağlar. Bu KPI'yı sürekli iyileştirme çabalarına rehberlik eden bir pusula olarak görerek ve güvenliğin sadece statik bir protokol değil, gelişen çalışma alanına uyum sağlayan dinamik bir süreç olarak kalmasını sağlayabiliriz. Düzenli güvenlik denetimleri daha güvenli bir çalışma ortamına, daha iyi çalışan moraline ve sonuç olarak genel performansın artmasına katkıda bulunur.

Gösterge #10: Çalışanın İş Güvenliğine Katılımı ve Geri Bildirimi​

İşyerinde Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) başarısının değerlendirilmesinde Çalışanların İş Güvenliği Katılımını ve Geri Bildirimini onuncu temel performans göstergesi olarak görebiliriz. Etkili güvenlik katılımı yalnızca protokollere uyulmasını değil, aynı zamanda güvenlik önlemleri konusunda işgücünün aktif katılımını ve girdilerini de içerir.

Bu KPI'yı ölçerken şunlara odaklanabiliriz:
 • Güvenlik Toplantıları ve Eğitim Katılımı: Güvenlikle ilgili toplantılara ve eğitim oturumlarına katılımın ve iştirakin izlenmesi, katılım seviyelerine niceliksel bir bakış sağlar. Bu oturumların hem etkili hem de geniş katılımlı olmasını sağlamak çok önemlidir.
 • Güvenlik Önerilerinin Uygulanması: Çalışanlar tarafından yapılan önerilerin sayısını ve bu önerilerin kaçının uygulandığını dikkate alabiliriz. Yüksek bir uygulama oranı, şirketin çalışan geri bildirimlerini ciddiye aldığını ve çalışanların güvenlik iyileştirmelerine aktif olarak katkıda bulunduğunu gösterir.
 • Olay Raporlama: Bu, çalışanlar tarafından gönderilen güvenlik olayı raporlarının sıklığının ve kalitesinin izlenmesini içerir. Yüksek bir raporlama oranı güçlü bir emniyet tedbiri ve katılım kültürüne işaret edebilir. Tersine, düşük raporlama oranı gelişmiş iletişim veya güven oluşturma ihtiyacına işaret edebilir.
 • Çalışan Anketleri ve Görüşmeleri: Personelin işyerindeki güvenlik algısını ölçmek için periyodik olarak anketler dağıtır ve görüşmeler yapabiliriz. Bu nitel veriler güvenlik iletişiminin etkinliğini ve personelin katılım düzeyini anlamamıza yardımcı olur.
 • Geri Bildirim Sistemi Duyarlılığı: Geri bildirim sisteminin duyarlı olması hayati önem taşır. Şirketin çalışanların güvenlik endişelerine ve geri bildirimlerine ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini inceleyebiliriz, çünkü bu duyarlılık bağlılık seviyelerinin bir göstergesidir.
Bu hususları izleyerek, çalışanların güvenlik girişimlerine ne kadar dahil olduklarına ve personel ile yönetim arasındaki geri bildirim döngüsünün ne kadar açık ve etkili olduğuna dair çok yönlü bir resim elde edebiliriz. Bu gösterge yalnızca güvenlik politikalarına ince ayar yapılmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğu bir kültürü de teşvik ediyor.

SEÇ KPI'larını İzlemek ve İyileştirmek için Teknolojiden Yararlanma​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) alanında çalışan bir profesyonel olarak, teknolojinin SEÇ KPI'larını (Temel Performans Göstergeleri) izleme ve geliştirme becerimizi artırmada oynadığı önemli rolün son derece farkında olmalıyız. Yazılım ve analitik araçlardaki gelişmeler, SEÇ ölçütlerinin izlenme, analiz edilme ve bunlara göre hareket edilme biçiminde devrim yaratmıştır.

Bu teknolojik devrimin merkezinde gerçek zamanlı veri toplama becerisi yer almaktadır. Giyilebilir teknolojinin, bir çalışanın tehlikeli koşullara maruz kalması durumunda nasıl anında uyarı gönderebildiğini ve böylece olası kazaları önleyebildiğini araştırabilirsiniz. Ayrıca ekip üyeleri mobil uygulamaları kullanarak ramak kala olaylarını ve güvenlik gözlemlerini hareket halindeyken raporlayabilir ve böylece bu hayati verilerin yakalanmasını ve analiz için hazır olmasını sağlayabilir.

Teknoloji kullanımının bir diğer önemli faydası da SEÇ verilerini merkezileştirme kapasitesidir. Kapsamlı bir SEÇ yönetim sistemi kullanmak, çeşitli kaynaklardan gelen verilerin entegrasyonuna olanak tanır. Bu da bizlerin SEÇ performansımız hakkında bütünsel bir görüşe sahip olmamıza yardımcı olarak daha bilinçli kararlar almamızı kolaylaştırır.

Ayrıca, gelişmiş analitik yeteneklerinin eğilimleri ve tahmine dayalı analizleri tespit etmede etkili olduğunu görebiliriz. Örneğin, yapay zeka destekli analizler, fark edilmemiş olabilecek risk alanlarını vurgulayabilir ve bir olay meydana gelmeden önce proaktif olarak düzeltici eylemler uygulamamıza olanak tanıyabilir.

Ayrıca, SEÇ KPI'larını görselleştirmek için çevrimiçi gösterge tablolarının kullanılması, performansı tüm paydaşlara etkili bir şekilde iletmemizi sağlayabilir. Bu gösterge tabloları, SEÇ hedeflerimizi nasıl takip ettiğimize dair bir bakışta genel bir değerlendirme sağlar ve her bir paydaşın kendine özgü ihtiyaçlarına uyacak şekilde kişiselleştirilebilir.
 • Konum takibi ve olay haritalama için Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) entegrasyonu.
 • Coğrafi olarak dağınık ekipler arasında daha iyi veri erişilebilirliği ve işbirliği için bulut bilişimin benimsenmesi.
 • Hava kalitesi veya gürültü seviyeleri gibi çevresel koşulların izlenmesi için Internet of Things (IoT) cihazlarının uygulanması.
Bu teknolojik çözümleri dahil etmek sadece SEÇ KPI'larını izleme ve raporlama yöntemimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda genel SEÇ performansımızda somut iyileşmelere yol açar.

Gerçekçi SEÇ Hedefleri Belirleme ve Kıyaslama​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) performans ölçümünün inceliklerini araştırdıkça, bu çerçevede kıyaslama ve hedef belirlemenin kritik rolünü anlayabiliriz. Proaktif ve reaktif göstergeleri analiz ederek, kıyaslamanın bir karşılaştırma oyunundan daha fazlası olduğunu; bir kuruluşun SEÇ standartlarını yükseltmek için stratejik bir yaklaşım olduğunu anlayabiliriz.

Kıyaslamaya başlamak için öncelikle geçmiş verileri gözden geçirir ve iyileştirme alanlarını vurgulayan eğilimleri belirleriz. Şirketimizin performansını sektör ortalamaları, en iyi uygulama standartları ve geçmişteki şirket içi başarılarla karşılaştırarak gerçekçi ancak zorlu bir temel oluşturuyoruz. Bu kapsamlı değerlendirme olay oranları, denetim puanları ve mevzuata uygunluk durumları gibi performans ölçütlerini kapsar.

Kıyaslama ve hedef belirleme sürecine sistematik olarak şu şekilde yaklaşabiliriz:
 • Kıyaslama ölçütlerimizin yasal ve en iyi uygulama beklentileriyle uyumlu olmasını sağlamak için sektör standartlarını ve yasal gereklilikleri belirleyin.
 • Geçmiş performansımızı değerlendirmek için dahili geçmiş verileri analiz edin ve zaman içindeki ilerlemeyi tespit etmek için içgörüler toplayın.
 • Gerçekçi ve ulaşılabilir SEÇ hedefleri hakkında farklı bakış açıları toplamak için paydaşlarla iletişim kurun.
 • Sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde en önemli etkiye sahip iyileştirme alanlarına öncelik verin.
 • Ulaşılamayacak standartlar belirlemeksizin sürekli iyileştirmeyi teşvik eden SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zamana Bağlı) hedefler belirleyin.
Her hedef, işletme veya sektördeki değişikliklere uyum sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilir. SEÇ ortamlarının dinamik olduğunu ve ortaya çıkan risk ve fırsatlara etkin bir şekilde yanıt verebilmek için esnekliğin hayati önem taşıdığını kabul etmeliyiz. Kıyaslama ve özel hedef belirlemeyi SEÇ stratejimize sağlam bir şekilde yerleştirerek, SEÇ performans değerlendirmesi alanında vazgeçilmez olan sürekli öğrenme ve iyileştirme ortamını kolaylaştırabiliriz.

Verilerin Analiz Edilmesi: KPI'ları Eyleme Geçirilebilir Bilgiye Dönüştürmek​

İlgili Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Temel Performans Göstergelerini (KPI'lar) belirledikten ve takip ettikten sonra, performans ölçümümüzdeki bir sonraki önemli adım verileri analiz etmektir. Bu, sayıları karar alma süreçlerini bilgilendiren ve etkili eylemlere ilham veren anlamlı metinlere dönüştürmekle ilgilidir.

KPI'ları analiz ederken yapılandırılmış bir yaklaşım kullanmalıyız:
 1. Eğilimleri ve kalıpları belirleyin: Zaman içinde tutarlı sorunlar veya gelişmeler olup olmadığına bakabiliriz. Tekrarlanan güvenlik olaylarının görüldüğü belirli bir alan var mı? Eğilimlerin farkına varmak, iyileştirilmesi gereken alanları veya iyi işleyen stratejileri belirlememizi sağlar.
 2. Sektör standartlarına göre kıyaslama: Performansımız sektör normlarına veya rakiplerime kıyasla ne durumda? Kıyaslama, verilerimizi bir çerçeveye oturtur ve eğrinin neresinde olduğumuzu vurgulayabilir.
 3. Temel nedeni değerlendirin: 'Ne' ile yetinmeyip 'neden'i araştırmak zorunludur. KPI sonuçlarına katkıda bulunan ana faktörleri incelemeliyiz. Bu, personelle görüşmeyi, süreçleri gözden geçirmeyi veya ekipmanı incelemeyi içerebilir.
 4. Sorunları etkilerine göre önceliklendirin: Tüm bulgular aynı düzeyde dikkat gerektirmez. Çalışanların refahı, çevresel uyumluluk veya kâr-zarar üzerindeki potansiyel etkiye göre önceliklendirme yapabiliriz.
 5. Bulguları paylaşın: Bulguları paydaşlarla açık ve öz bir şekilde paylaşmalı, hem başarıları hem de dikkat edilmesi gereken alanları vurgulamalıyız.
 6. Bir eylem planı geliştirmek: Bilgiler elimizdeyken, sorunları ele almak için bir plan hazırlamalıyız. Bu, protokollerin gözden geçirilmesini, yeni eğitim programlarının başlatılmasını veya ekipmanların güncellenmesini içerebilir.
 7. Ölçülebilir hedefler belirleyin: Hesap verebilirlik için, SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zamana Bağlı) olmalarını sağlayarak iyileştirme için net, ulaşılabilir hedefler belirlemeliyiz.
 8. İlerlemeyi izleyin ve gerektiğinde ayarlayın: Eylem planının sürekli değerlendirilmesi hayati önem taşır. Bir şey işe yaramıyorsa, yaklaşımımızı değiştirecek kadar esnek olmalıyız.
SEÇ KPI'larını eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürerek, yalnızca performansı artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha güvenli, daha sürdürülebilir bir çalışma ortamını teşvik eden bilinçli kararlar alabiliriz. Bu analitik süreç, SEÇ yönetiminin dinamik doğasını yansıtan döngüsel ve sürekli gelişen bir süreçtir.

Vaka Çalışmaları: Etkili SEÇ KPI Uygulamasının Başarı Hikayeleri​

Bir HSE uzmanı olarak kariyerim boyunca Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) Temel Performans Göstergelerinin (KPI'lar) başarılı bir şekilde uygulanmasını özetleyen birçok vaka çalışmasıyla karşılaştım. Bu hikayeler sadece KPI'ların stratejik faydalarını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin sürekli iyileştirme ve güvenlik mükemmelliği kültürünü nasıl teşvik edebileceklerinin de altını çiziyor.

Bu başarı öykülerinden biri, sık sık güvenlik olaylarıyla karşılaşan küresel bir petrokimya şirketiyle ilgilidir. Kayıp Zamanlı Yaralanma Sıklığı (LTIF) ve Proses Güvenliği Olayları (PSE) gibi hedeflenen SEÇ KPI'larının uygulamaya konması, iki yıl içinde raporlanabilir kazalarda %50 azalma sağladı. Şirket, bu göstergeleri titizlikle izleyip analiz ederek, temel nedenleri belirleyip düzeltici eylemler uygulayabildi ve kesin SEÇ KPI'larının operasyonel güvenlik üzerindeki derin etkisini gösterdi.

Bir başka belirgin başarı da, ramak kala sıklığı ve Güvenlik Eğitimi Tamamlama oranları gibi ölçümleri kapsayan kapsamlı bir SEÇ gösterge tablosunu uygulamaya koyan bir imalat firmasından geldi. Bu girişim, çalışanların güvenlik programlarına katılımının artmasını ve ramak kala kazaların %70 oranında azalmasını sağlayarak iyi iletişim kurulan ve düzenli olarak güncellenen KPI'ların farkındalığın artırılmasında ve önleyici tedbirlerin alınmasında oynadığı rolün altını çizdi.

Son olarak, birlikte çalıştığım bir çevre danışmanlık şirketi, enerji tüketimi ve atık azaltma yüzdeleri de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı KPI'ları benimsedi. Bu KPI'lar kurumsal hedeflerine entegre edildi ve yalnızca çevresel performansın iyileştirilmesine değil, aynı zamanda önemli maliyet tasarruflarına ve olumlu paydaş geri bildirimlerine de yol açtı.

Bu örneklerin her biri, dikkatle seçilen ve uygulanan SEÇ KPI'larının önemli iyileştirmeler sağlayabileceğinin, riski azaltabileceğinin ve işletmeleri sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirebileceğinin ve tüm bunların " Başarıyı Hesaplama" anlatısının ruhunu özgün bir şekilde kapsadığının kanıtıdır.

KPI Ölçümünde Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Üstesinden Nasıl Gelinebileceği​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) performansına derinlemesine yatırım yapan bizler, Temel Performans Göstergelerinin ( KPI'lar) güvenlik standartlarını izlemek ve iyileştirmek için ölçütlerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak KPI'ları doğru bir şekilde ölçmenin zorlukları da vardır:
 • Veri Kalitesi ve Tutarlılık: Karşılaşabileceğimiz en önemli sorunlardan biri kullandığımız verilerin doğru, güvenilir ve tutarlı bir şekilde toplanmış olmasını sağlamaktır. Tutarsız veriler yanlış analizlere yol açabilir. Veri toplama süreçlerini standartlaştırmanın ve personeli bunların önemi konusunda eğitmenin bu sorunu hafifletebileceğini anlayabiliriz. Veri toplamak için tutarlı yöntemler ve araçlar kullanmak çok önemlidir, böylece veriler zaman içinde karşılaştırılabilir.
 • Gerçekçi ve İlgili KPI'lar Belirlemek: Bazen çok iddialı ya da kuruluşun gerçek hedefleriyle uyumlu olmayan KPI'lar belirleme eğilimi gözlemleyebiliriz. Bunun üstesinden gelmek için, KPI'lar SEÇ alanının pratik yönlerini anlayan paydaşların dahil olduğu işbirliğine dayalı bir süreçle belirlenmelidir. SMART kriterleri (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zamana Bağlı) yardımcı bir kılavuz görevi görmektedir.
 • Bölünmüş Bilginin Üstesinden Gelmek: Farklı departmanlar bazen verileri paylaşmadan ellerinde tutarlar, bu da SEÇ performansının kapsamlı bir görünümünü elde etmeyi zorlaştırır. Belki de entegre yazılım sistemleri veya departmanlar arası toplantılar yoluyla bu bölünmüş bilgiyi yıkmak, başarı ile uygulanabilecek bir stratejidir.
 • Değişen Düzenlemelere Uyum Sağlamak: Mevzuat değişiklikleri KPI'ların uyarlanması gerektiği anlamına gelebilir. Değişiklikleri takip etmek ve çevik olmak çok önemlidir. Stratejinin bir parçasının düzenlemelerin düzenli olarak gözden geçirilmesini içerdiğinden emin olunmalıdır.
 • Çalışan Katılımı: Son olarak, iş gücünün güvenlik girişimlerine aktif katılımı olmadan KPI ölçümü eksik bir resmi yansıtacaktır. Bu nedenle, bir emniyet kültürü geliştirmek ve her seviyedeki çalışanı emniyet tartışmalarına ve geri bildirim döngülerine dahil etmek çok önemlidir. Ortak bir sorumluluk ve katılım duygusu KPI ölçümünün doğruluğunu önemli ölçüde etkileyebilir.
Yolculuğumuzda, KPI ölçüm zorlukları ile hafifletme stratejileri arasındaki boşluğu doldurmak, SEÇ yönetiminin dinamik doğasının altını çizdi. Stratejilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve uyarlanması, KPI'ların kendisi kadar önemlidir.

SEÇ Performans Göstergelerinde Gelecek Eğilimleri​

Hızla gelişen Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) alanında, performans ölçümündeki en güncel trendleri entegre etmek için sürekli olarak uyum sağlanmalıdır. İşte geleceğin neler getirebileceğine dair bir bakış:
 • Gelişmiş Veri Analitiği: SEÇ performans ölçümlerinde gelişmiş veri analitiğine doğru önemli bir kayma olacağını tahmin edilmektedir. Tahmine dayalı analitik ve yapay zekanın entegrasyonu, riskleri ortaya çıkmadan önce tahmin etmemizi ve azaltmamızı sağlayacak ve SEÇ yönetimine reaktif yerine proaktif bir yaklaşım sağlayacaktır.
 • Gerçek Zamanlı İzleme: Internet of Things'in (IoT) daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, gerçek zamanlı SEÇ izlemenin standart bir uygulama haline gelme potansiyeli görülmektedir. Sensörler, tehlikeli maddelere maruz kalma seviyeleri veya ramak kala olayların meydana gelmesi gibi çeşitli parametreler hakkında anlık veriler sağlayabilir.
 • İşçi Bağlılığı Göstergeleri: Gelecekteki göstergeler muhtemelen çalışan katılımı ve davranışına odaklanacaktır. Güvenlik kültürü, raporlama oranları ve çalışan geri bildirimleri gibi unsurları ölçerek, SEÇ performansı hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabiliriz.
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi: Çevreye yönelik kurumsal sorumluluk giderek daha fazla dikkat çektiğinden, göstergelerimizi karbon ayak izi, atık azaltma ve kaynak koruma performansı gibi sürdürülebilirlik göstergelerini içerecek şekilde genişletmeliyiz.
 • Kurumsal Zeka ile Entegrasyon: SEÇ ölçümlerinin genel kurumsal zeka sistemleriyle daha fazla iç içe geçeceğini, stratejik karar alma sürecine katkıda bulunacağını ve güvenlik ve çevresel uyumluluğu sağlarken iş performansını optimize edeceğini tahmin edebiliriz.
 • Dinamik Risk Profili Oluşturma: Makine öğreniminin yardımıyla, operasyonel değişiklikler veya dış çevre koşulları gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak gerçek zamanlı olarak güncellenebilen dinamik risk profilleri geliştirilmesi düşünülebilir.
Buradaki zorluk, gelecekteki bu trendleri SEÇ'in temel hedefiyle uyumlu hale getirmekte yatıyor: riski azaltmak ve işgücünün ve çevrenin güvenliğini ve refahını artırmak. ÇGS performans ölçümünü geliştirmeye devam ettikçe, bu ileriye dönük ölçümler kaçınılmaz olarak sağlık ve güvenliğe yönelik daha öngörülü, duyarlı ve entegre bir yaklaşımı şekillendirecektir.

Sonuç: Sürekli SEÇ İyileştirme Taahhüdünde Bulunmak​

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SEÇ) performansını ölçmenin karmaşık süreci üzerine düşünürken, sadece çalışanların değil, aynı zamanda kuruluşumuzun faaliyetlerinden etkilenen toplumun ve çevrenin de refahını sağlamak için taşıdığımız derin sorumluluğu hatırlamalıyız. SEÇ'de başarıyı hesaplamak yalnızca kıyaslama ölçütlerini karşılamak veya rakipleri geçmekle ilgili değildir; sürekli iyileştirme için kalıcı bir taahhütte bulunmakla ilgilidir.

SEÇ'de mükemmelliğe ulaşmak dinamik ve hiç bitmeyen bir yolculuktur. Bu sebeple en iyi uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak bizim için kritik önem taşımaktadır. Stratejimiz şunları içerebilir.
 • SEÇ politika ve prosedürlerini düzenli olarak gözden geçirmek ve güncellemek.
 • Açık, gerçekçi ve aşamalı olarak zorlayıcı hedefler belirlemek.
 • Tüm seviyelerdeki çalışanların görüşlerini ve güvenlik kültürüne katılımlarını sağlamak.
 • Uyumluluğun ötesine geçen ve proaktif güvenlik davranışını teşvik eden sağlam eğitim programları uygulamak.
Veri analitiğinden yararlanan performans ölçümüne yönelik sistematik bir yaklaşıma güvenmek, böylece iyileştirme alanlarını hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilmek. Proaktif ve reaktif göstergelerin entegrasyonu, SEÇ performansının kapsamlı bir resmini sunarak olası sorunları öngörmemize ve bunları proaktif bir şekilde ele almamıza olanak tanır.

Dahası, SEÇ mükemmelliğine doğru yolculuğumuzda şeffaflığın önemini anlamalıyız. Başarıları ve aksaklıkları paydaşlarla paylaşmak yalnızca güveni artırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli iyileştirmenin ortak bir hedef olduğu bir ortam yaratır.

Sonuç olarak, sürekli SEÇ iyileştirmesi için verdiğimiz taahhüt sadece profesyonel bir yükümlülük değil, ahlaki bir zorunluluktur. Geleceği güvence altına almak, hayatları korumak ve içinde yaşadığımız dünyayı muhafaza etmekle ilgilidir.

Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst