• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Haber Bazı Işverenleri Hekim Ve Uzman Görevlendirmekten Kurtaracak Yönetmelik Yayımlandı

Bazı İşverenleri Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Kurtaracak Yönetmelik Yayımlandı

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenlerin; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak olup diğer işyerlerinde ise başladı. (BkzUzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler)

Ancak 6652 sayılı Torba Kanunla söz konusu 6 ncı maddeye “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” şeklinde bir cümle eklenerek, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünün çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartlarla işveren veya işveren vekili tarafından yerine getirilmesine imkan tanındı. Bahse konu İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik de 29 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik uyarınca;

- İşverenler veya işveren vekillerinin söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeleri için eğitim almaları gerekecek. Eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenecek ve eğitimler üniversiteler tarafından Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile protokol yapmak suretiyle verilecek.

- İşveren veya işveren vekillerinin bu görevi yerine getirebilmeleri için ayrıca İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı) sistemine kaydolmaları gerekecek.
- Bu görevi üstlenen işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorunda olacak.

- Bu durumdaki işverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünün bir kısmını veya tamamını dışarıdan yani ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OGSB) hizmet alarak da yerine getirebilecekler.

- İşverenler veya işveren vekillerinin yukarıda belirtilen şekilde üstlendikleri görevler işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamayacak. Bu durumdaki işverenler işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri işyeri hekimlerinden alabilecekleri gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabilecekler. Aynı şekilde bu işverenler çalışma ortamı gözetimini, yani kanun ve alt düzenlemelerinde (yönetmelik ve tebliğ) yer alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken ölçümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlara yaptıracaklar.

Uygulamayla ilgili daha ayrıntılı bilgi söz konusu Yönetmelikte yer almaktadır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst