Borçlar Kanununa Göre Haksız Fiillerden Doğan Borç Ilişkilerinde Kusursuz Sorumluluk:(türk Bor

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Borçlar Kanununa göre haksız fiillerden doğan borç ilişkilerinde kusursuz sorumluluk:(TÜRK BORÇLAR K)

1. Hakkaniyet sorumluluğu:
Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir.
2. Özen sorumluluğu:
• Adam çalıştıranın sorumluluğu:
Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz. Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeni- nin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.
• Hayvan bulunduranın sorumluluğu:
Giderim yükümlülüğü:
Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz....

09/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Son düzenleme:
Yukarı Alt