• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Yasal Gereklilik Çalışanlara Verilecek Eğitimler Hakkında

Orhan YILMAZ

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Ekim 2014
Sertifika
B Sınıfı
Firma
ARYA BELGE
Saygıdeğer Arkadaşlar,

Çalışanlara verilecek eğitimler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Verilecek eğitimlerin zaman aralığı, kimlere verileceği ve eğitimin esasları açıkça belirtilmiştir. Eğitimleri düzenlememizde bize yardımcı olacaktır. İyi çalışmalar.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle;1. İşe başlamadan önce,

2. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

3. İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

4. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.


(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.


(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.


(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.


(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.


(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.


(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
 

Ekli dosyalar

  • 6331 17. madde çalışanların eğitimi.docx
    34,2 KB · Görüntüleme: 22
  • 6331 17. madde çalışanların eğitimi.pdf
    261,5 KB · Görüntüleme: 28
"(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir."
Bu maddeye göre eğitim önceside seviye ölçüyormusunuz, seviye ölçme çoktan seçmeli soru dışıda nasıl yapılabilir
 
Üst