• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Makale Çsy standartları seç'i her zamankinden daha fazla etkiliyor

Makroekonomik ve jeopolitik değişimlerin karmaşık etkileşimi, son zamanlarda ÇSY'nin (çevre, sosyal ve yönetişim) değeri konusundaki tartışmaları artırdı. Ancak veriler, ÇSY riskinin yönetilmesinin kurumsal performansın iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığını ve bunun bir kısmının SEÇ (çevre, sağlık ve güvenlik) girişimleri üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunu doğrulamaktadır.

Nitekim, Morgan Stanley Capital International'ın 6.000'den fazla şirketin ÇSY performansını analiz eden 2021 tarihli bir raporu, daha yüksek ÇSY derecelendirmesine sahip olanların karbon emisyonları, su kullanımı ve atık üretimi de dahil olmak üzere bazı temel ÇSY ölçümlerinde genellikle daha düşük çevresel risklere sahip olduğunu ortaya koymuştur.

ÇSY ve SEÇ sonuçları arasındaki doğrudan korelasyon göz önüne alındığında, ÇSY konularını ve standartlarını güçlü bir şekilde anlayan ve bunlarla ilgilenen ÇSY profesyonelleri kuruluşları için daha değerli olabilir ve olumlu değişimi yönlendirmek için daha iyi konumlandırılabilir.

Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.

ÇSY standartları ve gereklilikleri gelişmektedir. Sürdürülebilirlik giderek daha önemli bir konu haline geldikçe -ve önemi konusundaki tartışmalar artmaya devam ettikçe- ÇSY standartları değişen öncelikleri, fırsatları ve riskleri yansıtacak şekilde uyarlanmalıdır.

Kuruluşların bu değişimlere ayak uydurmak ve bu süreçte SEÇ programlarının yararına ve değerine ÇSY standartlarının ve çerçevelerinin uygulanmasını optimize etmek için yapabilecekleri bazı önemli şeyler vardır.

1. SEÇ programlarını sürdürülebilirlik girişimlerine bağlayın. Bu, kuruluşların sürdürülebilirlik kararlarını desteklemek ve SEÇ'in ÇSY'deki rolünün görünürlüğünü ve farkındalığını artırmak için değerli SEÇ programı verilerini kullanmasını sağlayacaktır. Bu, SEÇ'i bir maliyet merkezinden değer yaratma potansiyeli olan bir merkeze dönüştürmeye ve SEÇ'i kurumsal itibar, marka değeri ve finansal performansa önemli bir katkıda bulunan bir unsur olarak konumlandırmaya yardımcı olabilir.

SEÇ ekipleri, ÇSY konularını ve standartlarını güçlü bir şekilde anladıklarını göstererek, yatırımcılar veya düzenleyiciler gibi paydaşlarla ÇSY konularında iletişim kurabileceklerdir. Bu, şeffaf ve doğru ÇSY açıklamaları sağlamayı, sektör girişimlerine katılmayı ve paydaş geri bildirimlerine yanıt vermeyi içerebilir. Bu aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirliğin sosyal yönlerinde Sağlık ve Güvenliğin ÇSY ile olan ilgisini de vurgulayabilir - ÇSY ile genellikle çevresel muadillerine göre daha az ilişkilendirilen alanlar. Sağlık ve Güvenliğin çalışma koşullarının yönetilmesi ve iyileştirilmesinde oynadığı rolün yanı sıra işçilerin yaralanma vakalarını azaltması ve işçi sağlığını geliştirmesi, çalışanların refahı ile doğrudan ilişkilidir. Çalışanların refahının değeri ÇSY standartlarının temel bir ilkesidir ve yıpranmayı (ve bununla ilişkili ağır maliyetleri) azaltmadaki rolü sayesinde uzun vadeli kurumsal istikrar ve büyümeyi doğrudan etkileyebilir.

Dolayısıyla, SEÇ programlarının sonuçları bazen ÇSY hedeflerinden birkaç adım uzakta olsa da, kullandıkları çerçeveler ÇSY hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kritik bir temel oluşturmaktadır.

2. Farklı ekiplerle işbirliği yapın ve bilgi paylaşın. İşbirliği ve bilgi paylaşımı her zaman SEÇ profesyonellerinin DNA'sının temel bir parçası olmuştur. Tarihsel olarak ve bariz nedenlerden dolayı, SEÇ ekipleri zaten operasyonlar, hukuk ve tedarik zinciri ekipleriyle sürekli bir diyaloğa sahiptir. Ancak bu erişimi bir kuruluş içindeki daha da çeşitli gruplara genişleterek, SEÇ uzmanları yalnızca riski daha etkili bir şekilde yönetmekle kalmaz, aynı zamanda yeniliği geliştirerek, çalışan katılımını artırarak ve daha geniş bir paydaş yelpazesinde sürdürülebilirlik kültürünü teşvik ederek daha fazla değer yaratabilir. İşte size yardımcı olabilecek üç ek grup:

İnsan Kaynakları: Bu ekipler, çalışanlar için genel bir güvenlik ve sürdürülebilirlik kültürünü teşvik eden eğitim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olabilir.

Mühendislik ve Teknik Ekipler: Bu ekipler, SEÇ konularını daha iyi anlayarak riski azaltabilecek/sürdürülebilirliği destekleyebilecek yeni teknoloji veya süreçleri belirleyebilir/uygulayabilir.

Pazarlama ve İletişim: Bu ekipler, paydaşlara SEÇ'in değerini ve ÇSY girişimlerini ilerletmedeki rolünü açıklayarak ve daha geniş bir destek tabanı oluşturarak, SEÇ ekibi için sürdürülebilirlik müjdecileri olarak hizmet edebilir.

3. Uygulanabilir çerçeveler hakkında bilgi edinin. Mevcut ÇSY çerçeveleri hakkında bilgi edinmek, SEÇ profesyonellerinin hedeflerini daha geniş kurumsal gündemlerle uyumlu hale getirmelerine, raporlamayı iyileştirmelerine, şeffaflığı artırmalarına, yasal gerekliliklerin önüne geçmelerine ve kendi programlarını optimize edecek alanları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Örneğin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Sürdürülebilirlik Standartları çerçevesini ele alalım. Bir şirket GRI standartlarına uymayı tercih ederse, SEÇ ekipleri işçi hastalıkları ve yaralanmaları için çerçevenin "iyileşme süresi" ölçütünü eklemiş olacaktır. Bir çalışanın yaralanma öncesi sağlık durumuna tamamen geri dönmesi için gereken süreyi ifade eden bu tek ölçüm, standart işten uzak kalma süresinin ötesine geçerek ekiplerin sağlık, genel çalışan refahı ve hatta işe devam etme konularına odaklanmasına yardımcı olabilir. Bu verilerle uygulayıcılar, işletmenin bir çalışan üzerindeki etkisine dair daha bütüncül bir bakış açısı kazanmanın yanı sıra çalışanın sağlığı ve refahının şirketin kar hanesi üzerindeki geniş etkisini daha iyi anlayabilir.

Nitekim 2019 OSHA raporu, işten izin almayı gerektiren yaralanma ve hastalıkların hem işverenlerin hem de çalışanların mali refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Raporda, ABD'deki işyeri yaralanmaları ve hastalıklarının yıllık maliyetinin 250 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Mevcut ÇSY çerçevelerini ve her birinin öncelik verdiği verileri takip etmek, bir şirketin sürdürülebilirlik performansını artırırken ÇSY çabalarının değerini de güçlendirebilir.

4. Kendi SEÇ programınızda sürdürülebilirlik kültürünü benimseyin. SEÇ programlarının sosyal ve çevresel etkileri hakkında daha geniş düşünmek, sürdürülebilirlik ve kişisel sorumluluk kültürünü de teşvik edebilir. SEÇ profesyonelleri geleneksel olarak kuruluşlarında çevre, sağlık ve güvenlik amaçlı riskleri izlemek ve azaltmakla görevlendirilmiştir, ancak ÇSY çerçeveleri yaygınlaştıkça, dünyayla (sorumlu bir şekilde) ilişki kurma şeklimizle ilgili daha geniş konular hakkında daha geniş bir diyalog başlatabilirler.

ÇSY'nin SEÇ üzerinde önemli bir etkisi olduğuna şüphe yoktur. SEÇ uzmanları, SEÇ'e ÇSY'nin sağladığı daha büyük bir resmin merceğinden bakarak, çalışanları ve bu alanda aktif olanları daha da büyük bir şeyin parçası olmaları için güçlendirebilirler. Ekipmanların değerlendirilmesi, malzemelerin yönetimi ve kuralların uygulanmasının ötesine geçen bir şey. Daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünya yaratma hareketinin bir parçası olabiliriz.

Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst