• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Depo Rampa Tasarımı

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Depolarda araç rampasının amaca uygun tasarımı operasyon sürecini hızlandırmakta, faaliyetleri azaltmakta, emniyet ve güvenliği arttırmaktadır. Genel olarak bir rampa tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır:

Deponun coğrafi konumunun ve rampaların yerleşim yerinin, depoya girişi çıkış yapacak araçların ana güzergâhtan ayrıldıktan sonra tesise en kısa zamanda ulaşabilmelerini ve emniyetle manevra yaparak yanaşabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Rampa ölçüleri depoyu kullanan araç tiplerine; çekici, kamyon, kamyonet vb. göre etkin hizmet verilebilecek şekilde tasarlanmaktadır.
Rampa gerisindeki hazırlanma alanı planlanarak, rampadan depo veya dağıtım merkezi içine etkin ürün
akışı sağlanmaktadır.
2.jpg
Coğrafi Konum ve Rampa Tasarımı
Lojistik konusunda uzmanların ilk hedefi depo giriş-çıkış trafiğini düzenlemek ve park sahasında ve/veya rampalarda yığılmaların önüne geçmektir. Araçların genel trafiği yavaşlatmadan veya durdurmadan ana yoldan emniyetle ayrılarak, kaza riski oluşturmadan tali yola veya depo alanına girmeleri sağlanmaktadır.
Yerleşim yerinde tesis planlaması yapılırken ilk olarak deponun nerede konumlandırılacağı, içerideki iş akışının hangi yönde olarak planlanacağı ve rampaların binanın neresinde yer alacağı belirlenmektedir.

Depo bina tercihi ve rampa konumlandırılması yapılmadan önce aşağıdaki soruların cevaplarının bulunması gerekmektedir.

 1. "Ürüne nerede ihtiyaç var?" "Ürün nerede depolanmaktadır?" veya "Giriş ambarı için fabrikanın neresinde üretim yapılmaktadır?"
 2. Rampa ve manevra alanı için ne kadar boşluk gerekmektedir?
 3. Gelecekte işlerin büyümesi halinde operasyonlar için ek rampaya ihtiyaç var mı?
 4. Hangi tip rampa operasyonlarda en iyi verimi sağlamaktadır?
 5. Güzergah seçimi, anayol bağlantı ve girişleri için en emniyetli geçiş düzenlemesi nedir?
 6. Operasyonlar demiryolu kullanılarak gerçekleştirilebilir mi?
 7. Yerleşim yerinin zemin yapısı, trafiği ve rampa operasyonlarını nasıl etkilemektedir?
 8. Depo çevresinde emniyet ve güvenlik kültürü nasıl yerleştirilir?
 9. Bütün bu soruların değerlendirilmesi önlem alma ve verimli hizmet üretimi açısından incelenmektedir.
 10. Mevcut ve gelecekteki şartlara göre durum değerlendirmesi yapılırken bu başlıklar önümüze çıkacaktır.

Ürün Akışı ve Rampa Tasarım İlişkisi
Rampaların tasarımında, operasyon süresi, depo içinde ürün akışı, iş süreçlerinin izlediği yol dikkate alınarak sürecin uzamasını önleyecek iş yapısı ve alanlar belirlenmektedir. Depolama alanının yerine bağlı olarak rampaların binanın hangi tarafında ve hangi konumda bulunacağına karar verilmektedir.

Açık ve Kapalı Depo Alanı ve Rampa Tasarımı
Rampaların depo sahası içerisindeki yerleşimine karar verilmeden önce uzmanlar tarafından rampalar ve araç manevra alanı için ne kadar yer (boş alan) gerektiği hesaplanmaktadır.
Bu konuda belirleyici faktörler; kaç adet rampaya ihtiyaç olduğu, rampalara yanaşacak araçların boyutları, rampaların en yoğun zamanda kaç araca hizmet sağlayabileceği ve ilerleyen zaman sürecindeki araç yoğunluğunun tahmin edilmesine yönelik sorulardır.

Araç hareketliliğini hesaplayabilmek için;
 • Müşteri, tedarikçi ve bayilerin sayı ve yerleşim bilgileri (adres) belirlenmekte,
 • Taşıma türü (karayolu, denizyolu vb.) saptanmakta, genel taşıma hacmi ve miktarı hesaplanmakta,
 • Mevcut taşıyıcıların özellikleri (personel niteliği, uzmanlık alanları, araç tipleri ve sayıları) ve gelecekte kimlerle çalışılacağı değerlendirilmekte,
 • Taşıyıcıların hedeflenen zamanda ürünü teslim etmeleri gerekmektedir. Taşıyıcıların zaman planlamasına uyup uymadığı tespit edilmekte,
 • Ortalama araç yükleme ve boşaltma süreleri tahmin edilmekte; aracın park etmesi ve yanaşması ile ürünün yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapabilmesi için yeterli sürenin tahmini yapılmaktadır.
 • Araçların rampalara yanaşırken ve ayrılırken aksiliklerle karşılaşmamaları için;
 • Rampalar gelecekte tahmin edilen yoğunluğa uygun genişlik, yükseklik ve aralıklarda tasarlanmaktadır.
 • Depo sahasında kullanılmayan, boş, hasarlı taşıma kapları, palet, iş makineleri veya konteynerlerin bekletileceği bir alan ayrılmaktadır. Bu alanın araç giriş, çıkış, manevra, yanaşma vb. hareketlerini engelleyici veya zorlaştırıcı nitelikte olmaması gerekmektedir.
 • Araçların rampalara yanaşması planlanırken, aynı anda maksimum sayıda aracın işlem görebilmesi göz önünde bulundurulmaktadır. Aksi takdirde araçlardan zamanında boşaltma yapamaması sonucu ilave maliyet ve sözleşmelerden kaynaklanan cezalar meydana gelebilmektedir.

Araç Manevra Alanı
Depo alanına yükleme ve boşaltma işlemleri için farklı boyutlarda araçlar gelmektedir. Özellikle uzun ve geniş araçların depo alanında rampalara yanaşırken rahat manevra yapabilmeleri için yeterli alanın bulunması; zamanın etkili kullanılmasını, kaza riskinin azaltılmasını, trafik sıkışıklığının önlenebilmesini sağlamaktadır.

Birden fazla uzun ve geniş aracın rampalara birlikte yanaştığı ve ortadaki aracın yükleme boşaltma işlemini önce bitirerek rampadan ayrılmak istediği bir anda aracın çevresinde diğer yükleme boşaltma yapan araçlar olacağından manevra alanında dönüş yapabilmesi için yeterli mesafe olması gerekmektedir. Rampaların bulunduğu saha tasarlanırken hareket alanı için genellikle en uzun aracın en az iki katı kadar pay ayrılmaktadır.

Park sahasını ve manevra alanını sadece depoya giriş çıkış yapan çekici ve kamyonların değil; forklift vb. iş makineleri ile binek araçların da kullandıklarını unutulmamak gerekmektedir. Personele ve şirkete ait diğer araçların park yerleri ayrı tutulmaktadır.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst