• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Elektrik Kesintilerinden Telafi Çalışması Doğar Mı?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Elektrik Kesintilerinden Telafi Çalışması Doğar Mı?

AKTİF 31 MART 2015.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
duyurduğumuz telafi çalışmasının bir de elektriklerin kesilmesi açısından mümkün olup olmayacağını değerlendireceğiz. Elektrik kesintisi nedeni ile işverenler işçilerine telafi çalışması yaptırabilir mi?

Elektrik Kesintisi Sonrasında Telafi Çalışması Yapılabilir Mi?
06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde telafi çalışmasıyla ilgili;

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır” hükmü yer almıştır.

Zorunlu nedenler, önceden görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak, dıştan gelen olaylardır. Örneğin: doğal afetler, aşırı kar yağışı, işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve işin durdurulmasına neden olan diğer olaylar gibi. Peki Ülkemizde yaşanan Türkiye Geneli olduğu ileri sürülen elektrik kesintisinden kaynaklanan sorunlarda işin durması nedeni ile sonradan telafi çalışması yapılabilir mi?

31.03.2015 tarihinde Ülkemiz genelinde yaşanan elektrik sıkıntısı nedeni ile bir çok işyeri iş durdurma noktasına gelmiştir. Elektrik kesintisi nedeni ile işyerlerinde bulunan jenaratörlerin devreye girmesi ile faaliyetine devam etme şansına sahip işyerlerinin dışında maalesef küçük ve orta büyüklükteki işyerleri faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. Büyükşehirlerde ulaşımda (metro, tramvay vb. ) büyük sorunlar yaşanmıştır. Hem ulaşım hem de işyerinin faaliyetinin elektrik kesintisi nedeni ile durma noktasına gelmesi işçi ve işverenleri mağdur etmiştir.

Yasa’da yer alan “işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve işin durdurulmasına neden olan diğer olaylar” her ne kadar telafi çalışması için uygun olsa bile Ülkemizde yaşanan büyük elektrik kesintisi problemi nedeni ile faaliyetine geçici bir süre ara verilen işyerleri için telafi çalışmasının yapılması konusunda ilgililerin (Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlükleri) konu hakkında açıklamada bulunmaları daha doğru olacaktır. Anılan Yasa hükmüne göre telafi çalışması yaptırmak isteyen işverenler de sürecin kısa (birkaç saatlik) olmasını dikkate almaları hususu önem arz etmektedir. Kaldı ki bu zorunlu neden hali geçici bir süre işin durdurulmasını etkilemektedir.

Kanunlarımızda, telafi çalışmalarına ilişkin olarak normal çalışma süresinden önemli ölçüde daha az çalışmanın süre olarak tanımı yapılmamıştır. Bu noktada telafi çalışmasını düzenleyen İş Kanunu md. 7’de belirtilen normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ifadesini hatırlatmak isteriz.

Datassist Mevzuat Kulübü olarak görüşümüz yaşanan bu sıkıntıdan dolayı (geçici ve kısa süreli bir aksaklık olmasından dolayı) telafi çalışması uygulamasına gidilmesinin maalesef yoruma çok açık olduğu ve özellikle kesintinin süresinin belirleyici olacağı yönündedir. Zira kesinti süresi bölgesel ya da altyapısal olarak değişkenlik gösterecektir. İşyerinin tatil edilmesi ve işçilerin işyerini terk ederek, çalışmaması durumunda telafi çalışmasının yapılması söz konusu olabilecek ancak zorlayıcı neden sebebi ile bugün olduğu gibi işyerini terk etmeyip, işyerinde tekrar işe devam etmek üzere hazır bekleyen işçilerin ise zaten çalışmış olarak sayılacağı gözönünde bulundurulmalıdır.

Telafi Çalışması Yaptıracak İşverenler
Durumu telafi çalışması yaptırmak için uygun olan işverenlerin ise Yasa’da anılan hükümler doğrultusunda çalışma yaptırması gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

Belirtilen çalışma sürelerine aykırı davranan işveren her işçisi için (Ocak 2015 itibariyle uygulanan idari para cezası) 270 TL idari para cezası ödemek zorunda olacaktır.
 
Üst