• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Endüstriyel Beton Zeminler

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Endüstriyel beton zemin uygulamaları; adından da anlaşıldığı üzere fabrika, atölye, depo, akaryakıt istasyonu, otopark, servis alanları, havaalanı pistleri gibi ağır yükler ve aşınmaya maruz endüstriyel zeminlerin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aşamaları kapsar.
Özellikle ülkemizde sanayicilerimizin endüstriyel beton zeminleri ile ilgili haklı yakınmaları, tamirat talepleri çatlaklar, yüzeyde tozuma, yetersiz yüzey düzgünlüğü ve tamir süresince işletmelerin atıl kalacak olmasından dolayı oluşacak maddi kayıplar, endüstriyel beton zemin uygulamasının önemini ve ciddiyetini göstermektedir.
a.jpg
ALT ZEMİN

Beton zeminler maruz kaldıkları yüklemeleri direkt olarak alt zemine iletmektedir. Bu nedenle alt zeminin özellikleri zemin betonunu birinci derecede etkilemektedir.
Yapı tasarımında da zemin özellikleri en az bina konstrüksiyonu kadar önemli olmasına rağmen bu noktada ihmaller yapılmakta ve ihmaller tamiri zor, pahalı zararlar meydana getirmektedir.
Farklı oturmalar genel olarak zemin betonunun çatlamasına ve hatta kırılmasına yol açmaktadır.

AYIRICI TABAKA ( POLİETİLEN TABAKA)

Beton tabakasıyla alt zemin arasındaki ilişkiyi kesmek için 100 mikron(0,1mm) kalınlığında polietilen film(naylon) kırışıksız bir şekilde, beton atılacak alt zemin üzerine serilmelidir.Bu işlem aşağıdaki faydaları getirecektir:
  • 1. Betonun, zamanla optimal mukavemetini kazanması için gerekli olan suyun alt tabaka tarafından emilerek kaybolmasını engeller.
  • 2. Alt tabakadaki nem vs. gibi problemlerin beton tabakasına yansımasını engeller ki bu ileride epoksi yapılması düşünülen bir zemin için şarttır. Çünkü bu nem, yapılan epoksi tabakasının kalkmasına sebebiyet verir.
  • 3. Alt zemin grobeton veya eski beton ise, bu zemindeki çatlaklar, ayırıcı tabaka yok ise, muhakkak taze beton tabakası tarafından alınacaktır.
  • 4. İki tabaka arasındaki sürtünmeyi azaltır ve zemindeki sürtünmeden dolayı oluşacak çatlakları önler.
  • 5. Ayırıcı tabaka kullanılır ise derz aralıkları daha fazla tutulabilir.
KENARLIKLAR

Kolon ve duvar kenarları gibi tüm eski beton kısımlarının taze betondan klimaflex ile ayırımı yapılması gerekmektedir.
Beton bilindiği üzere ilk döküldüğü zaman meydana gelen hidratasyon ısısından dolayı genleşir.
İşte bu genleşme esnasında diğer yüzeylere basınç uygular, bu uygulama basıncın absorbe olmasını sağlar.
Betonların farklı çalışması neticesi meydana gelecek çatlakları engeller.Taze beton suyunun, eski beton tarafından emilerek kaybolmasını engeller.

DONATI

Endüstriyel beton zemin uygulamalarında çelik donatı,beton zeminin mukavemeti açısında son derece önemli bir uygulamadır.
Çelik donatı uygulaması iki şekilde yapılabilmektedir.

ÇELİK HASIR

Bütün pas payları ve sehpalar çelik hasırın sehim yapmayacağı şekilde yerleştirilmelidir.
Eğer yeterli miktarda sehpa ve pas payı konulmaz ise çelik hasır beton içinde eğik olarak kalır ve zaman içersinde çatlamalara sebebiyet verir.
Şap ve beton tabakalarında çelik hasır, çatlakları ve deformasyonu engelleyemediği gibi, kurallara uygun yerleştirilmemiş bir hasır şap veya beton plakada zayıf noktalar meydana getirerek çatlaklara da sebebiyet verebilir.
Alman DIN 18560 normlarında da genelde şap için hasıra ihtiyaç olmadığı ve çatlakları engelleyemediği de belirtilmiştir.

ÇELİK TEL

Zemin betonlarında her geçen gün demir donatının yerini almakta olan çelik elyaf donatı, betonun çekme mukavemetini demir donatıya nazaran daha çok artırdığından rötre çatlaklarının azalmasında etkili olduğu gibi, yapılan homojen bir karışım neticesinde demir donatıdaki olabilecek hatalı donatım mahsurlarını da ortadan kaldırarak çok boyutlu bir donatı işlevini görmektedir.
Yapılan statik hesap sonucunda 1m³ betona karıştırılacak dramix miktarı belirlenir. Dramix, beton içersine iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.Karışım esnasında miksere atılan dramix yavaş yavaş ve mikserin dönüş hızına göre ayarlanmalıdır.
Dramix, direkt olarak betona karıştığından dolayı çelik hasır gibi meydana gelebilecek olan aksilikler oluşmaz. Dramix, beton içerisinde tüm boyutlarda çalıştığı için betona ayrı bir esneklik kazandırır ve özellikle sıcaklık değişimi fazla olan yerlerde beton içi bir kalkan görevi görür.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst