Exproof Ekipmanlar Ve Özellikleri

Fatih Özcan

Diğer Belge
Site Kurucusu
Kayıt
30 Mart 2014
Konu
1.468
Mesaj
2.102
Tepki
1.302
Şehir
Astana
Fatih Özcan yeni bir makale paylaştı:

Exproof Ekipmanlar Ve Özellikleri

Kömürün oluşumu esnasında bitki kalıntılarındaki selülozun ayrışması sonucu açığa metan gazı çıkmaktadır. Bu metan gazı arazinin geçirimli olup olmaması, kömür damarının yüzeye yakınlığı, kömürün desorpsiyon kapasitesi gibi sebeplerle bazen kömür damarından kendini yüzeye bırakırken bazen de kömür damarına sıkışıp degaj riski meydana getirebilmektedir. Mevzuatmız tüm yeraltı kömür ocaklarını Grizulu ocak olarak kabul etmiş ve metan gazının birincil önlemle önlemediği durumlar için, oluşacak patlayıcı ortamın alev almasını engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır.Bunların başında da exproof malzeme gelmektedir.

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde kömür ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır. “

Bu ekipmanları irdeleyecek olursak; Grizulu maden ocakları ve var ise yer üstü tesisleri, kısaca maden sanayisinde kullanılacak ekipmanlar Grup I kategorisinde değerlendirilmiştir. Grup I mekanik ve elektrikli ekipman grizu patlamasına duyarlı madenlerde kullanım için tasarlanmış ekipmandır. Grup I için olan koruma tipleri yer altında kullanılan teçhizat için hem grizunun hem de iyileştirilmiş fiziksel koruma ile birlikte kömür tozunun tutuşmasını göz önüne alır. Grup I’de yer alan ekipmanları tanımlamak için öncelikle ekipmanlarda aşağıdaki parametrelere bakılmalıdır;

Sıcaklık Grupları:

Sıcaklık faktörü patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanlar için belirleyici bir husustur öyle ki patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanların yüzey sıcaklıkları tutuşturucu kaynak oluşturma özelliklerinden dolayı çalışabilecekleri maksimum sıcaklık değerlerine göre tasarlanmalıdır. Örneğin metan(CH4) yaklaşık 600 °C ‘de patlar. Sınıflandırmada kömür madenlerinde kullanılacak ekipman yüzey sıcaklığı güvenlik faktörü hesaplanarak 450 °C olarak hesaplanmıştır.

En yüksek yüzey sıcaklığı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır: Kömür tozunun bir tabaka oluşturabileceği herhangi bir yüzeyde 150 °C’ yi kömür tozunun bir tabaka oluşturmasının beklenmediği (örneğin tozdan korunmuş mahfazanın iç tarafında ) yerlerde 450 °C’ yi geçemez. Yani...
Bu makalenin tamamını okumak için tıklayınız...
 
Son düzenleme:
Yukarı Alt