• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Gazaltı ark kaynağında sağlık ve güvenlik

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Gaz altı ark kaynağında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili pratiğe yönelik bilgiler aşağıda verilmiştir.

DİKKAT:
Kaynak sırasında her zaman iki elinize de kuru, hasarsız eldiven giyiniz. Deri, eldiven için en uygun
malzemedir. Kaynak eldivenlerini metal parçalarla çalışırken (kerpeten, pense veya perçin aleti) giymeyiniz.

ÇÜNKÜ:
Pek çok koruyucu gaz kaynakçısı, çalışma sırasında kendilerini sınırladığı gerekçesiyle eldiven
giymemektedir. Bu davranış, iş güvenliği tüzüklerine aykırıdır. Bu dunun, ışıma sırasında tenin zarar görmesi,
sıçramalarla yanma, gerilim taşıyan parçalarla temas halindeyken zayıflamış izolasyon nedeniyle akıma
maruz kalma gibi, tehlikelere karşı son derece açık bir davranıştır. Koruyucu gaz kaynakçıları için özel beyaz ve ince, beş parmaklı nappa deriden eldivenler mevcuttur.

DİKKAT EDİLMEZSE:
Kaynakçının kişisel korunması zayıflar.

DİKKAT: Çalışma sırasında önlük ve başlık giyerek, tüm vücudunuzu ışımalardan ve yanma tehlikesinden koruyunuz.

ÇÜNKÜ: Vücudu korurken, acık kollan, boynu, gerektiğinde enseyi (yansıyan ışınların da hesaba katılması gereken durumlarda) koruma da unutulmamalıdır. Kuvvetli ışımada, tekstil dokumalar zarar göreceğinden, deriden mamul özel koruyucu giysiler (boyun ve enseyi de koruyan) giyilmelidir.

DİKKAT: Koruyucu gözlük için uygun koruma seviyesini seçiniz. Açık renk gözlükleri asla kullanmayınız.

ÇÜNKÜ: Gerekli koruma seviyesi, her şeyden önce kaynak akımının yüksekliğine, ancak aynı zamanda esas melale ve kaynakçının kişisel göz hassasiyetine de bağlıdır. Bu nedenle tavsiye edilen kullanımın üst veya altındaki koruma kademesine sapmalara müsaade edilir. Uzun ark boyuyla kaynakta daha yüksek koruma kademesi uygulanmalıdır. Ayna gibi sırlanmış koruyucu gözlükler, ısınmayı sınırlar. Bu tip gözlükler özellikle yüksek akımlarla yapılan MIG/MAG kaynağında uygundurlar.

DİKKAT EDİLMEZSE: "Kamaşmış" gözler; görme bozuklukları oluşur.

DİKKAT: Kaynak yerini, askılarla veya hareketli panolarla kapatınız. Kaynağa yardım edenlerin veya kren
operatörlerinin de koruyucu gözlüklerle ışımalara karşı korunmasını sağlayınız. Yansıyan ışınlan da hesaba katınız. Açık renkli, parlak duvarlardan kaçınınız.

ÇÜNKÜ: Koruyucu gaz kaynağındaki arkın yaydığı yoğun ışıma, sadece kaynakçının kendisi için değil, kaynak istasyonunun civarı için de tehlikelidir. Bu nedenle kaynak yapılan noktanın etrafının kapatılması gerekir. Kaynak yapılan noktanın etrafında çalışan personelin de koruyucu gözlükleri takması gerekir.

DİKKAT EDİLMEZSE: "Kamaşmış" gözler; görme bozuklukları oluşur.

DİKKAT: Yüksek elektrik tehlikesine dikkat ediniz. Bu durumda uygun özel güvenlik önlemlerini almaya özen
gösteriniz.

ÇÜNKÜ: Yüksek elektriğin yol açtığı tehlikeler şunlardır:
- dar hacimlerde elektriği ileten cidarlar (hacmin bir boyutu 2 metreden küçükse)
- zorunlu olarak çalışma sırasında, insan vücudunun elektriği ileten parçalarla temasının önlenemediği
yerlerde, elektriği ileten parçalar arasında hareketin kısıtlanması durumunda
- elektriği ileten parçalar üzerinde kısıtlanmış hareket kabiliyeti halinde
- ıslak veya sıcak hacimlerde (iş elbisesinin ıslanarak veya ter emerek elektrik iletkenliği kazandığı
durumlarda)

DİKKAT EDİLMEZSE: Elektrik akımı tehlikesine karşı kaynakçının korunması zayıflar.

DİKKAT: İlave iz,ole altlıklarla veya ara panolarla, yüksek elektrik tehlikesine karşı kendinizi koruyunuz.

ÇÜNKÜ: Kauçuk veya lastik gibi izole altlıklar veya ara panolar, ıslak gövdeler veya ıslak duvarlar gibi elektriği ileten parçalarla temasa karşı ilave bir önlem sağlarlar. İletken zeminlere karşı lastik veya kauçuk tabanlı kuru ayakkabılar çok uygundur. Bu tür ilave önlemler uygulanamıyorsa, en azındım iş elbiselerinin kuru ve hasarsız olması sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLMEZSE: Elektrik akımı tehlikesine karşı kaynakçının konulmasının zayıflaması

DİKKAT: Kaynak makinasını duvarları elektrik ileten dar hacimlere yerleştirmeyiniz.

ÇÜNKÜ: "Dar" kelimesi ile karşılıklı olarak elektrik ileten parçaların (cidarlar, gövdeler, borular vs.) avın anda
birbirine temas edebileceği veya ayakta durmanın mümkün olmadığı hacimler kastedilmektedir. Bu
durum, hacmin bir boyutunun (uzunluk, genişlik, yükseklik veya çap) 2 metreden daha az olduğu zaman
geçerlidir.

DİKKAT EDİLMEZSE: Elektrik akımı tehlikesine karşı kaynakçının korunması zayıflar.

DİKKAT: Dar hacimlerde çalışırken hayatta kalmak istiyorsanız, sürekli taze hava sağlayınız.
ÇÜNKÜ: Küçük bodrumların, madenlerin, boru hatlarının, kuyuların, tankların, kazanların, kapların, cifi cidarlı
kabinlerin veya kimyasal aparatların içinde taze hava girişi gerekir. Ancak hava yerine oksijen sevk edilirse,
kendi kendine zor yanan dokuma giysiler kolayca tutuşabilir. Bir kıvılcımla tutuştuğunda hemen alev alabilir. Bu tür durumlarda hayatta kalma şansı son derece zayıftır.
DİKKAT EDİLMEZSE: Teneffüs havası azalır.

DİKKAT: Kaynak çalışması sırasında yangın ve patlama tehlikesi içeren hacimlerde yangından korunmanın Beş- Parmak-Kuralı'nı aklınızda bulundurunuz.

AÇIKLAMA:
1. Tüm hareketli yanabilir maddeleri, tehlike bölgesinden uzaklaştırın
2. Hareket ettirilemeyen yanabilir maddelerin üzerini örtün
3. Diğer hacimlere açılan pencereleri, menfezleri, boru çıkışlarını sızdırmaz hale getirin
4. Tehlike bölgesinde yanabilir maddeler varsa söndürme araçlarını hazır tutun.
5. Gerektiğinde yangın gözetleme kulesinde durarak birkaç saat gözetleyin.

HATA: Yangından korunma zayıflar. Bu durumda sadece İTFAİYE yardım edebilir.

DİKKAT: Metallerde yağ giderme için kullanılması halinde, klorlu hidrokarbonların buharlarını (trikloretilen,
perkloretilen, tetraklorkarbon gibi) arkın ışıma bölgesinden uzak tutunuz.

ÇÜNKÜ: Temizleme maddesi olarak kullanılan klorlu hidrokarbonların buharları, arkın ultraviyole ışınları ile ayrışarak zehirli bir gaz olan FOSGEN oluşturur. Bu nedenle kaynak yapılan ortam, klorlu hidrokarbonlardan tamamen arındırılmış olmalıdır (bu maddelerin kullanıldığı bir yağ giderme tesisi olmamalıdır). Kaynak yapılacak içi boş parçalar (boru vs.), bu çözücü maddelerin artıklarından temizlenmeden kaynak yapılmamalıdır.

DİKKAT: Karoseri saçlarının tamiri amacıyla kaynak yapılacaksa, kaynaktan önce taşıttaki tüm yanıcı parçaları ve malzemeleri kaynak yerinin dışına çıkarınız. Gerekli durumlarda kullanmak üzere bir yangın söndürücü bulundurunuz.

ÇÜNKÜ: 1983'te bir otomobilin döşeme saçlarının kaynağı sırasında alt saçların muhafazası yanmaya başladı. Yakıt borusu uzakta değildi ve bir patlamayla parçalandı. Sonuçta oto yandı, tamirhane önemli şekilde hasar gördü ve kaynakçının elleri ağır şekilde yaralandı.

DİKKAT EDİLMEZSE: Yaralanma ve yanık oluşur, hatalara önceden engel olunmalıdır çünkü sonradan giderilemezler.

DİKKAT: Kaynak yaparken teneffüs edilen atmosferi sağlığa zararlı maddelerden arındırınız. Bunun için, ortamı havalandırınız veya uygun cihazlarla zararlı atmosferi uzaklaştırınız.

Kaynak : Gaz altı ark kaynağı, Gedik eğitim vakfı
 
Üst