• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Gazaltı kaynağında iş güvenliği

Bekir Özkan

Rusça Çevirmen
Çeviri Grubu
Katılım
15 Ağustos 2014
Sertifika
Diğer Belge
Firma
Gemont Rus
CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2007 Cilt: 2 Sayı: 8 Yrd.Doç.Dr.Sevki Yılmaz GÜVEN

Gazaltı kaynağı, bir ark kaynak yöntemidir. Kaynak yeri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karısım gazları tarafından korunmaktadır. Bir çok metal ve alasımı için en uygun kaynak yöntemidir. Yaygın bir sekilde kullanım alanı vardır. Kaynak teknigi uygulamalarında, isçi saglıgı ve is güvenligi açısından en büyük görev, gazaltı kaynakçısına düsmektedir. Bu sebeple, gazaltı kaynakçısının egitimi büyük önem arz etmektedir.

İs güvenligi açısından; kaynak makinalarının, donanımlarının çok iyi tanınması ve kullanılması, can emniyeti bakımından koruyucu giysilerin ve teçhizatların kullanılması, zararlı ısınlardan korunma, meslek hastalıklarına karsı gerekli önlemlerin alınması, kaynak atölyesinin havalandırılması ve gaz ölçme cihazlarının bulundurulması, ilk yardım bilgilerine sahip olunması ve is yerinde çıkabilecek yangınlara karsı alınması gereken önlemler büyük önem arz etmektedir. Bu bildiride, gazaltı kaynak teknigi uygulamalarında is güvenligi açısından bilgi ve uygulamaya yönelik konulara yer verilmistir.

1. GİRİŞ
Günümüzde gazaltı kaynak yöntemi, bir çok metal ve alasım için en uygun kaynak yöntemi olarak yaygın bir sekilde kullanılmaktadır. İs yerlerinde, öncelikli olarak is güvenligi ilk sırada yer almalıdır. İs güvenligi açısından bir çok konunun kaynak planlamacısı ve kaynakçı tarafından bilinmesi gerekmektedir. Çok büyük önem arz eden bu konuda, uygulayıcıların egitimi ve bu egitimin sürekliligi saglanmalıdır. Egitim alan gazaltı kaynakçısının gelisen teknolojilere uygun olarak kendi alanında sürekli olarak egitiminin yenilenmesi ve ögrenilen bilgilerin de uygulamaya sokulması gerekmektedir.

Gazaltı kaynagında is güvenligi açısından öncelikli olarak is planı yapılmalı ve meslek standartlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Gazaltı kaynagının yaygın kullanım alanından dolayı da, kaynak teknigi uygulamalarında araç, gereç ve ekipmanları etkin bir sekilde kullanarak, isçi saglıgı, is güvenligi ve çevre koruma düzenlemeleri açısından en büyük görev, kaynak planlamacısına ve gazaltı kaynakçısına düsmektedir. Kaynakçı her seyden önce temiz ve titiz olmalıdır. Kaynak esnasında kullanacagı araç, gereç ve donanımları iyi tanımalı ve kullanabilmelidir.

İs güvenligi açısından; kaynak makinalarının, donanımlarının çok iyi tanınması ve kullanılması, can emniyeti bakımından koruyucu giysilerin ve teçhizatların kullanılması, zararlı ısınlardan korunma, meslek hastalıklarına karsı gerekli önlemlerin alınması, kaynak atölyesinin havalandırılması ve gaz ölçme cihazlarının bulundurulması, ilk yardım bilgilerine sahip olunması ve is yerinde çıkabilecek yangınlara karsı alınması gereken önlemler ile kaynak egitimi ve is güvenligi büyük önem arz etmektedir. İs yerlerinde yeterince uyarı levhalarının ( fosforlu olanlar tercih edilmelidir) ve kaynak yanıkları için kullanım kiti bulunması da is güvenligi açısından önemlidir.

Bu bildiride, konunun anlasılabilmesi için gazaltı kaynak teknikleri hakkında kısaca verilen bilgilerin yanında, gazaltı kaynak teknigi uygulamalarında is güvenligi açısından bilgi ve uygulamaya yönelik konular, kaynak donanımlarının kısaca tanıtılması ve emniyetli kullanımları, kaynak elektrik tesisatında is güvenligi, can emniyeti bakımından koruyucu giysilerin ve teçhizatların tanıtılması, zararlı ısınlardan korunma konuları ele alınmıstır.

2. GAZALTI KAYNAK TEKNİKLERİ
Gazaltı kaynagı, kaynak yerinin bir gaz atmosferi ile korunarak yapıldıgı bir ark kaynagıdır. Kaynak yapılan metalik malzemenin kaynak yeri, bir soy gaz veya bunların karısımı bir gaz ile yada bir aktif gaz atmosferi altında korunmaktadır. Koruyucu gazlar, ark bölgesine ve kaynak banyosuna temas etmekte olan havayı, kimyasal, metalurjik ve fiziksel bilesik olusturmadan uzaklastırmakla kaynak dikisini havadaki oksijen ve azot gazlarının etkisinden korumaktadır. TIG kaynak teknigi, 3ngilizcede “ Tungsten Inert Gas” kelimelerinin bas harfleri alınarak kısaca TIG diye isimlendirilmektedir. Almanca’da ise “wolfram” tungsten anlamına geldiginden TIG kaynak teknigine WIG kaynagı da denilmektedir. Bu kaynak teknigi özellikle ince metalik malzemelerin kaynagına uygundur.

Gazaltı kaynak tekniklerinde kullanılan gazlar, DIN 32526’ da verilmektedir. Argon ve helyum gibi soy gazlar kullanarak “TIG/WIG ve MIG” kaynak teknikleri ile çesitli metal ve alasımlarının pasta ve dekapan kullanmadan, fazla deformasyona ugramadan kaynak edilmeleri mümkündür. “MAG” kaynak yönteminde koruyucu gaz olarak, CO2 gazı kullanılmaktadır. Plazma Kaynagında ise, argon veya helyum koruyucu gaz ile birlikte ayrıca plazma gazı da kullanılmaktadır. Bazı hallerde argon plazma gazı olarak, helyum da koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır. Oksijene asırı ilgisi olan metalik malzemelerde TIG/WIG ve plazma kaynak yöntemleri kullanılır. TIG/WIG ve plazma gazaltı kaynagında ergimeyen elektrot (saf tungsten yada toryum ve zirkon alasımlı-DIN 32558) , MIG ve MAG gazaltı kaynak tekniklerinde ise ergiyen elektrot (DIN 8559) kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten baska gazaltı kaynak yöntemleri de olmakla birlikte is güvenligi açısından aynı çerçeve içerisinde yer almaktadırlar (Ertürk,1988, 5-21).

TIG/WIG, MIG, MAG ve Plazma kaynak teknikleri ile; çelik, paslanmaz çelik, bakır, alüminyum, nikel, magnezyum v.b. metaller ile bunların alasımları sorunsuz bir sekilde kaynak edilebilmektedir. Gazaltı kaynak teknikleri ile her pozisyonda kaynak yapılabilir ve metal yıgma hızı yüksektir. (Eryürek, 2003,2).

3. GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI
Genellikle bu tip makinaların giris voltajları 220 ya da 380 V olmakla beraber, istege göre giris voltajlı makinalar da üretilmektedir. Satın alınacak kaynak makinalarının, TSE onayıyla belgelenmis ve uluslararası düzeyde ise ISO 9001 sertifikası almıs olmasına dikkat edilmelidir. Gazaltı kaynak tekniklerinde kullanılan, kaynak transformatörleri alternatif akım ile çalısırlar. Transformatör-redresör kaynak makinaları ise alternatif akımı dogru akıma çevirirler. 25 Amperden 600 Ampere kadar kaynak makinaları üretimi yapılmaktadır. Bir TIG/WIG kaynak donanımı; kaynak makinası (Güç kaynagı), koruyucu gaz donanımı, torç (pens), baglantı kablolarından ve gaz tüpünden olusmaktadır.

TIG/WIG kaynagında kullanılan kaynak makinalarının amacı; uygun akım ve voltta elektrik gücü elde ederek kaynak arkını olusturmaktır. Genelde metallerin dogru akım ile kaynak yapılmalarına ragmen, alüminyum ve magnezyum ile alasımlarının yüzeylerindeki oksit tabakasının parçalanması açısından alternatif akım ile kaynak yapılması daha uygun olmaktadır.

MIG (Metal Inert Gas) –MAG (Metal Active Gas) kaynagında kullanılan kaynak
makinaları, dogru akım kaynak makinası (düsen tip veya sabit gerilim kaynak makinaları),
torç, kaynak elektrotu, baglantı kabloları, gaz tüpü ve kaynak akımının geçisini, sogutma
suyunun devreye girisini (bu özellik var ise), gazın ve telin hareketini saglayan kumanda
sisteminden olusmaktadır. Aralarındaki en önemli fark MIG kaynagında argon, MAG
kaynagında ise CO2 gazının kullanılmasıdır.

Kaynak atölyesinde gaz tüpleri düsme olasılıgına karsı kelepçe veya zincir ile sabitlenmeli
ve gaz tüpleri ısı kaynaklarına yakın olmamalıdır. Gaz hortumları ezilmelere karsı
korunmalıdır. Gaz tüpleri üzerinde bulunan manometreler sık sık kontrol edilmelidir.

4. KAYNAK ELEKTRİK TESİSATINDA İŞ GÜVENLİĞİ
İs güvenligi açısından, iyi bir kaynak planı, kusursuz bir kaynak donanımı, iyi
aydınlatılmıs ve havalandırılmıs bir kaynak atölyesi büyük önem arz etmektedir.
Kaynak teknikleri, elektrik enerjisinin kullanıldıgı bir sahadır. Bu bakımdan öncelikli
olarak elektrik kaçaklarının olabilecegi söz konusudur. Kusurlu ve arızalı elektrik tesisatı
kullanımı sonucu elektrik çarpması söz konusudur. Ayrıca, is yerin- de elektrik kontagı
sonucu yangın çıkabilecegi de asla unutulmamalıdır. Bu sebeple is yerlerinde kimyevi tozlu
yangın söndürme cihazları yeterince bulundurulmalıdır. Yanıcı, parlayıcı ve
tutusması kolay olan malzemelerin bulundugu yerlerde veya patlama tehlikesi olan yerlerde
kaynak islemleri yapılmamalıdır.

Elektrik çarpması özellikle kaynak makinası bosta çalısırken meydana gelmektedir. Kaynak
yaparken ark gerilimi 20 ila 30 V arasında olmasına karsın, bosta çalısma esnasında 65 ila
100 V arasındadır (Anık,1983, 333).

Kaynak islemine baslamadan önce kaynak makinasının ve tesisatın elektrik donanımı
kontrol edilmelidir. Ezilmis ve örselenmis kablolar ile çatlamıs, kırılmıs prizler ve fisler
kesinlikle kullanılmamalıdır. Asırı yüklenen kaynak kablolarında ısınma meydana gelir,
kablo izolasyonu erir ve hatta yanabilir. Kullanılacak kablolar maksimum elektrik akımı
dikkate alınarak seçilmelidir. Yetkili bir elektrikçi tarafından bu kablolar ve aksamlar aynı
özellikteki yenileri ile degistirilmelidir. Bu esnada kaynak makinasında akım olmamalıdır.
Bütün tesisat (kumanda kutusu, kaynak makinası ve diger parçalar) iyi bir sekilde
topraklanmalıdır.

Elektrigin insan fizyolojisi için tehlikeli olması farklı kosullara baglıdır. Elektrige maruz
kalınan süre, elektrigin vücutta izledigi yol elektrik çarpmasının etkilerini degistirebilir, bu
yüzden açıklanabilecek bir insan vücudunun dayanabilecegi AC akım degeri yoktur. Ancak,
2 mA akım kas spazmlarına neden olur. 10 mA akım kalbin düzenli atmasını engeller. 20
mA akım kalbin etrafındaki kasları spazma ugratarak kalp atısını durdurur
(
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).

Dogru akım 20-30 Volttan sonra çarpılma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadır. 30
V üstü dogru akım (DC) kaynakları tehlikelidir. AC 50 Volt’dan büyük degerler için)
vücuttan geçen hata akımı ölümcül bir kazaya neden olabilir.

IEC 60479-1'e göre kaçak akımın 30mA degeri, insan saglıgı açısından sınır degerdir.
Kaçak akım koruma salteri 30 mA (sınır degerinde) ve üstündeki degerlerde devrenin
enerjisini ani olarak keserek güvenli bir koruma saglar
(
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).

İnsan vücudundan geçen akımın etkisi, 220 V gerilime çarpılan bir insanın vücudundan
yaklasık 250 mA üzerinde akım geçmektedir. Elektrik akımı geçen vücutta adale krampları
olusması nedeniyle kazaya ugrayan kisi elektrige tutuldugu yeri bırakamamaktadır. Elektrik
akımının akıs yönü üzerinde canlının kalbi bulunmuyorsa, kalp atısları hızlanmakta ve
düzenliligini yitirmektedir. Bunun sonucu kalp hareketleri durmakta, solunum ve kan
dolasımı kesilmesi nedeniyle ölüm olayları meydana gelmektedir.

İnsan vücudundan geçen akımın siddeti, gerilime ve vücudun direncine baglıdır. Vücut
direnci derinin yas yada kuru olmasına, çarpılma yeri ile ayak arası mesafesine göre
degismektedir. Elektrik akımının yönü kalp üzerinden geçtigi takdirde kesin ölüm hali için
50 mA’ lik akım siddeti yetebilmektedir.

İnsan vücudundan geçen akımın etkisi:
1-10 mA: Karıncalanma hissi
10 mA : Kasılma baslaması (Kisi iletkene yapısabilir.)
20-30 mA: Diyafram kasılması (Solunum yolu tıkanma riski)
70-100 mA , 500 mA: Kalbin titremeye baslaması ve düzensizlesmesi. Kalbin durması ve
ölüm

Buradan da görüldügü gibi akımın çok küçük degeri bile kalbin durmasına ve sonuçta
kisinin ölmesine sebebiyet vermektedir (.
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).
Kaynakçı, iyi izole edilmis kuru deri eldiven, kolluk, tozluk, deri önlük veya elbise
(yanmaz tulum) ve altı kalın lastikli ayakkabılar giymelidir. Kaynak pensleri, akımı
geçirmeyecek sekilde iyi izole edilmelidir. Elektrot kutupları degistirilirken kaynak makinası
kapatılmalıdır. Kapalı ve dar yerlerde kaynak islerinde yalnız dogru akım kaynak makinaları
kullanılmalı ve bosta çalısma gerilimini sınırlayan koruyucu salter bulundurulmalıdır. Dar ve
kapalı yerlerde yapılan kaynak islerinde kaynakçının metalik kısımlara temasını önleyecek
lastik veya kuru tahta altlıklar kullanılmalıdır. Kaynak makinasının bakımı ve tamiri
esnasında sistemden elektrik kesilmelidir.

Elektrik soklarında hemen kaynak donanımının elektrik baglantısı ana salterden
kesilmelidir. Kaynakçıya ilk yardım teknikleri uygulanmalı ve hemen saglık kurulusuna
götürülmelidir.

5. HAVALANDIRMA
Kaynak ve kesme islemleri esnasında kaynakçının saglıgını etkileyebilecek dumanlar,
tozlar ve gazlar olusur. Kaynakçı, olusan bu zararlı maddelerden kendisini korumalıdır. Bu
nedenle çalısma alanları, kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama kosullarına göre,
zararlı maddelerden arındırılmıs temiz hava teneffüs etmeyi saglayacak sekilde planlanmıs
olmalıdır (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
). Kaynak yapılan yerdeki oksijen zamanla azalmakta ve
dolayısı ile solunum güçlesmektedir. Bundan dolayı kaynak islemi yapılan atölyelerin sürekli
havalandırılması gerekir. Kapalı yerlerde örnegin kazan içinde yapılan kaynak islemlerinde
elektrik ark kaynagında meydana gelen gaz, buhar ve duman aspiratörler vasıtası ile
emilmelidir. Dar yerlerde yapılan kaynak islerinde o yerin sıcaklıgı artmakta ve sıcaklıgın
yanı sıra gaz, duman ve buhardan solunum zorlasmaktadır. Normal olarak atölyelerde her
kaynakçı için yaklasık 100 m3 ’lük bir hacim öngörülmelidir (Rende, 2002).

Havadaki duman konsantrasyonunun 20 mg/m 3 ‘ü geçmemesi gerekir. Kaynak yerinde gaz
ölçme cihazları bulundurulmalı ve bu cihazlar her zaman çalısabilir konumda olmalıdır. Bazı
zor sartlar altında gaz maskesi kullanmak da gerekebilir.

TIG kaynak tekniginde, baslıca zehirli gazlardan ozon, azotdioksit ve karbon monoksit
olusmaktadır. Kaynak yerine yakın yerde bulunan klorlu hidrokarbon, temizleyici
maddelerden de fosgen, triklorethylen ve perklorethylen gazları olusabilmektedir. MAG
kaynagında ise, CO2 gazı üzerine ısının etkisi ile karbonmonoksit gazı açıga çıkmaktadır.
MIG kaynagında da çevreye yayılan ultraviyole ısının oksijen üzerine etkisi ile ozon gazı
olusmaktadır. Tüm bu gazlar, kaynakçının saglıgı açısından zararlı gazlardır (Oguz, 1990,
692).

Ayrıca, kullanılan kaynak malzemelerinin malzeme güvenlik bilgilerinin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bu bilgileri kaynak firmaları kullanıcılara vermektedirler. Kaynak
malzemesinin içerigi dısında, kaynak ark ısısı ile birlikte, metalik kaplamalardan (galvanizli
saç-çinko ve kursun), boyalardan (çinko ve kursunlu boyalar) ve yüzey koruyucu
bilesiklerden (yag, gres gibi kirlilikler) zararlı maddeler olusmaktadır

Kursun, kadmiyum, çinko, krom içeren metallere de kaynak yaparken özel bir dikkat
gösterilmelidir. Çünkü bu elementler zararlı ve zehirli maddeler olusturur. Bu yüzeyinde
plastik, yag ve gres içeren malzemeler için de dogrudur. Yüzeyinde hidroklorikasit veya
hidrokarbonlu bilesikler bulunan is parçaları, kaynak öncesi bu bilesiklerden arındırılmalıdır.
Çalısma ortamındaki solunacak havada ( zehirli gaz, duman ve toz miktarı) tehlikeli
degerlere ulasılmaması için, dogal veya teknik bir havalandırma mutlaka yapılmalıdır.

Açık havada kaynak yaparken de zararlı maddelerin solunulan havaya girmediginden emin
olunmalıdır. Kazan içleri, penceresiz bodrum alanları, dehlizler, boru hattı, kuyular, tanklar,
konteynerler, gemi insasında hücre v.b. yerler kapalı alanlardır. Dar ve kapalı alanlarda
kaynak yaparken, kirli havanın dısarıya atılması veya temiz hava ile çalısma alanının
havalandırması yapılmalıdır. Havalandırma ihtiyacına göre, duman emme sistemleri ve
duman emme bacaları kullanılmalıdır. Duman emme veya teknik bir havalandırmanın
mümkün olmadıgı yerlerde, hortumlu solumun cihazları veya basınçlı hava içeren solunum
cihazları kullanılmalıdır. Kaynak dumanı kanserojen oranda nikel- bilesikleri veya krombilesikleri
gibi maddeler içeriyorsa, özel sartlara göre havalandırma ve hava besleme
yapılmalıdır (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
). Gaz zehirlenmelerinde bas dönmesi, mide bulantısı ve
suur kaybı belirtileri ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hemen saglık kuruluslarına
gidilmelidir.

6 .KAYNAKÇI KORUMA DONANIMLARI
Kaynakçının elektrik çarpmalarına karsı kullanması gereken araç ve gerecin yanında asagıdaki konularda da bilinçli olması, uygun araç ve gereci kullanması can emniyeti bakımından önem arz etmektedir; kaynak yaparken, koruyucu maske, baslık, koruyucu elbise, güvenlik ayakkabısı, deri önlük, koruyucu tozluk ve deri eldiven gibi kisisel koruyucu malzemelerden yapılan, ise uygun olanları mutlaka kullanılmalıdır.

Kaynak yapılırken kaynak makinasından gelen elektrik enerjisi, ark, ısı ve ısıga dönüsmektedir. Bu enerjiden kaynakçı için tehlikeli olan ultraviole, parlak ve enfraruj ısınlar olusmaktadır. Özellikle göz ve cilt için çok zararlı olan bu ısınlardan kaynakçı kendisini korumalıdır. Parlak ısık, gözleri kamastırır. Bunun için gözler uygun maske ile korunmalıdır. Arkın siddetine göre çesitli koyulukta koruyucu camlar gelistirilmistir. Örnegin 20 ila 80 Amper için çok açık, 250 ila 500 Amper için koyu camlar kullanılmalıdır. Enfraruj ısınlar kaynakçıya sıcaklık verir, bunun önlenmesi için koruyucu bir elbise ile vücut korunmalıdır. Kaynakçı için en tehlikeli ısın ultraviole ısındır. Bu ısın, gözde ve ciltte yanıklara sebep olmaktadır. Yan yana çalısan kaynakçıların arasına perde konulmalıdır Kaliteli maske ve camları ile eldiven kullanılmalı ve koruyucu deri elbise giyilmelidir. (Anık, 1983, 335, Rende, 2002, Anık, 1980, 355, 356). LCD otomatik kararan kaynakçı baslıkları gelistirilmis olup piyasada satılmaktadır. Ayrıca, gaz ve zerreciklere karsı koruyucu olan motorlu solunum sistemi ve hava beslemeli sistemler de firmaların ürün yelpazelerinde yer almaktadır.

Kaynakçı koruma donanımlarına ait bazı standartlar söyledir. Kaynakçı koruyucu maske cam filtresi DIN 4646-DIN 4647 T.1; Kaynakçı gözlügü DIN 58211-VwB 6, 7 ; Yüz ve bas maskesi DIN 58214-VwB 6, 7; Kaynakçı eldiveni DIN 4841; Deri önlük veya SeS (yanmaz koruyucu giysi) (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).

7. GÜVENLİK VE SAĞLIK UYARI İŞARETLERİ
4857 sayılı İs Kanunu’nun 78 inci maddesine göre çıkarılmıs olan, Güvenlik ve Saglık İsaretleri Yönetmeligine göre belirlenen bazı uyarı isaretleri asagıda verilmektedir (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).

3165

Sekil 1. 4857 sayılı 3s Kanunu’na göre bazı uyarı isaretleri
Makale konusu ile ilgili kisilere fikir vermesi açısından, sekil 2 de bazı uyarı levhalarına örnekler verilmektedir. (
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
).

3166

8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu makalede, gazaltı kaynakçısı olarak istihdam edilecek elemanlara yönelik teknik, is güvenligi, isçi saglıgı, standartlar ve yönetmelikler hakkında yol gösterici olarak bilgiler verilmektedir.

1. Kaynak tekniginde, is güvenliginin amacı; çalısan kaynakçıyı korumak, kaynak atölyesinde veya is yerinde rahat ve güvenli bir ortam saglamak ve alınacak tedbirlerle is kazalarını önlemek ve böylece verimi artırmak olmalıdır.

2. İs yerlerinde, sertifikalı kaynakçılar istihdam edilmelidir. Egitimli kaynakçı yetistirmek için açılan kurslardan faydalanılmalı ve kaynakçıların yeterlilik sınavlarına girerek sertifika almaları saglanmalıdır. Bu konuda, Türk Standartları Enstitüsü’nün vermis oldugu hizmetlerden faydalanmalıdır.

3. Türkiye, Avrupa Birligine girme sürecinde olup, is güvenligi bakımından Avrupa standartlarına uyum saglamak zorundadır. İş güvenligi açısından standartların gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

4. Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı’nın yayınlamıs oldugu tüzük ve mevcut standartlarda koruyucularla çalısma ve dikkat edilecek hususlar belirtilmis ise de çogu zaman uygulanmadıgı görülmektedir. Gerek can ve mal güvenligi, gerekse ülke ekonomisinin kayıplarını önlemek için is yerlerinde gerekli önlemler ihmal edilmeden uygulanmalıdır.

5. "Gazaltı Kaynakçısı Meslek Standardı", ISCO-88 sınıflandırma sisteminde "Kaynakçılar ve Alevle Kesiciler" ünite grubunda (Ana Grup 7, Alt-Ana Grup 72, Alt Grup 721 ve Ünite Grubu 7212) yer almaktadır.

6. isverenin ve çalısanın yükümlülükleri yönetmelik ile belirlenmis ve yayınlanmıstır (Resmi Gazete, 07.04.2004 tarih ve 25426 sayı). Gerek isverenler gerekse çalısanlar bu yükümlülüklerini ögrenmeli ve yerine getirmelidir. Ayrıca, kaynak isleri agır ve tehlikeli isler sınıfına girmekte ve bu konu ile ilgili olarak da “Agır ve Tehlikeli 3sler Yönetmeligi” yayınlanmıs (Resmi Gazete Tarih 16.06.2004 ve 25494 sayı) olup, kaynakçıların bu yönetmeligi mutlaka okumaları gerekmektedir.

 1. KAYNAKLAR
 2. ERTÜRK,3., Gazaltı Kaynak Teknikleri, Türkiye Halk Bankası A.S.,TSOF Plaka
Matbaacılık Tic. Ve San. A.S.,Ankara, 1988,5-21
2. ERYÜREK, 3.B., Gazaltı Kaynagı, 2. Baskı,Kaynak Teknigi Sanayi ve Tic.A.S.-
istanbul,2003, 2
3. ANIK, S., Kaynak Teknolojisi El Kitabı, Ergör Matbaası, 3stanbul, 1983, 333-335
4.
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

u_id=2339)
 1. Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 2. Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 3. Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 4. RENDE,H., Kaynak Tekniginde ve Demir Kesme isleminde is Güvenligi, Mühendis ve
Makina, Mayıs 2002,Sayı 508, Cem Web Ofset, Ankara, 2002
9. OGUZ. B., Demirdısı Metallerin Kaynagı, Oerlikon Yayınları, Erdini Basım ve Yayınevi,
3stanbul, 1990, 692
10. ANIK, S., Kaynak Teknigi, Cilt I,istanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Ofset
Atölyesi, Üçüncü Baskı, 3stanbul, 1980, 355,356
 1. Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 2. Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst