• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Götürü Ücret Nedir?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Götürü Ücret Nedir?

AKTİF 27 OCAK 2015.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 49. Uncu maddesinde Ücret şekillerine göre tatil ücreti başlığı altında; “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort,götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.” Açıklaması ile götürü ücretten bahsetmektedir.

Uygulamada daha çok belirli bir miktarın hesaplanamadığı veya hesaplamanın zor olduğu durumlarda veya seri olarak yapılması mümkün olmayan ya da benzerlik göstermeyen, genellikle de devamlılık arz etmeyen belirli zaman içerisinde sonlanan işlerde, işin sonucunda kararlaştırılan ücret “götürü usulde” belirlenmektedir.

Götürü ücrette iş tutarı üzerinden kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına dayalı ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa işçiye 4857 sayılı Kanunun 24.maddesinin ikinci fıkrasının f bendi gereği haklı fesih sebebi oluşturabilmektedir.

Ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 64.üncü maddesinde götürü usulde tespit olunan ücretlerin kimler tarafından alınabileceği ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 247.maddesinde götürü usulü ücretlendirmenin vergilendirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 118.maddesinde vergilendirmeyi götürü usulde tespit edilen ücretliler üzerinden tahakkuk eden vergilerde ödeme zamanı belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanunun 347.maddesi gereği; Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde kazancın ve ilgili faaliyetin vergi dairesinin bilgisi dışında tutulması veya bu faaliyetleri vergi dairesine bildirmekle beraber beyanname verme süresi geçtiği halde beyannamenin verilmemesi ile vergi ziyanına sebebiyet verilmesi ağır kusur suçunun oluşmasına neden olabilmektedir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst