• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iş Makinalari Ve Güvenlik

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
İş makinalarının sınıflandırılması genel olarak aşağıdaki gibi yapılmaktadır.
 • Yol dışı nakliye makinaları: Kaya, maden, cüruf kamyonları vb.
 • Kaldırma makinaları: (Vinç, forklift vb.)
 • Kazıma ve yükleme makinaları: ( Ekskavatör, yükleyici, beko-loder vb.)
 • Kazıma, taşıma ve serme makinaları: ( Dozer,greyder, skreyper vb.)
 • Delme makinaları: (Delici, burgu, sondaj makinaları vb.)
 • Asfalt ve beton üretim, taşıma ve serme makinaları: (Kırma, eleme, yıkama makinaları, asfalt plenti ve beton santrali, asfalt distribütörü ve beton mikseri, asfalt finişeri ve beton pompası vb.)
 • Sıkıştırma makinaları: ( Silindir, kompaktör, vibratör vb.)
 • Ziraat makinaları: ( Biçerdöverler, ilaçlama makinaları vb.)
Riskler
İş Güvenliği; İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli teknik nedenlerden kaynaklanan riskler ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan tüm çalışanları korumak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Bilindiği üzere tehlike, “Bir kimsenin ya da bir şeyin güvenliğini, varlığını tehdit eden durum” olarak tanımlanmaktadır. Risk ise, henüz gerçekleşmemiş tüm olası sonucu tehlikeli olabilecek durumları anlatan ifadedir. Başka bir deyişle “ Risk bir tehlikenin ciddiyetini açıklayan bir terim olup, resmi olarak zarara sebep olacak tehlikenin olma olasılığının tehlike olduğunda zararın olabilecek şiddeti ile çarpımı olarak tanımlanmaktadır.”

Risk = Olasılık X Şiddet. (Olasılık veya şiddet, veya her ikisi arttıkça risk de artmaktadır.)

İş makinaları ile yapılan çalışmalarda karşılaşılan riskler genel olarakiş makinalarından, işyerinden ve iş makinası kullanıcısı veya ona yardımcı olan kişilerin davranışlarından kaynaklanmakta olup3 ana grupta toplanmaktadır.

1. İş Makinalarından Kaynaklanan Riskler
 • Standartlara uygun olmayan makina veya ekipmanlar,
 • Periyodik bakım, kontrol ve ayarları yapılmamış makinalar,
 • Makina koruyucularının bulunmaması veya standartlara uygun olmaması,
 • Uygun olmayan elektrik tesisatı,
 • Topraklaması yapılmamış elektrikli makinalar,
 • Göstergelerin kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımaması,
 • Göstergelerin bozuk veya kırık olması,
 • Makinaya çıkıp inmek için kullanılan basamak ve tutamakların kırık, yağlı veya kirli olması,
 • Sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin bulunmaması veya devre dışı bırakılması,
 • Operatör koltuğunun ayarlanabilir özellikte ve rahat olmaması,
 • Titreşim,
 • Gürültü,
2. İşyerinden Kaynaklanan Riskler
 • İşyeri düzensizliği,
 • Güvensiz çalışma yöntemi,
 • Makina ve tezgahların yerleşim düzenin uygun olmaması,
 • İşyerinde bakım ve kontrollerin eksikliği,
 • Yetersiz veya aşırı aydınlatma,
 • Zeminin bozuk, ıslak veya kaygan olması,
 • Zeminde kapatılmamış boşlukların veya setlerin bulunması,
 • Sağlıksız çevre koşullarının bulunması,
 • Çalışma alanının gerekli işaret ve uyarı sistemleri ile belirlenmemesi,
 • Depolama ve istifleme yanlışlıkları,
 • Düşürülmesi gereken malzemelerin askıda kalması,
 • İş makinalarının sürücü belgesi veya operatör belgesi olmayan kişilere kullandırılması,
3. Kişilerin Davranışlarından Kaynaklanan Riskler
 • İş makinaları ile yapılan çalışmalarda güvenlik kurallarına uymamak,
 • Kişisel koruyucuları kullanmamak,
 • Makinaları hızlı kullanmak,
 • Arızalı makina ile çalışılmaya devam etmek,
 • Makinaları kapasiteleri üzerinde çalıştırmak veya zorlamak,
 • Makinaları amacı dışında kullanmak,
Risklerin Yönetimi
İş Güvenliğinin temel ilkesi; “Çalışan insanın en dikkatsiz ve güvensiz davranışına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır.” şeklinde ifade edilmektedir.

İmalatçı firmalar, makinalar üzerinde birçok güvenlik önlemi almakta, bunlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ancak buna rağmen her gün ciddi kazaların önüne geçmek mümkün olamamaktadır.

Makinayı kullanan kişi için güvenlik esas anahtar olmalıdır. İş Güvenliği kurallarını uygulayan kişi sadece kendi can güvenliğini sağlamakla kalmaz, etrafındakilerin can güvenliğiyle makinanın ve işletmenin güvenliğini de sağlamış olur.

İş Kazası = Tehlikeli Durum X Tehlikeli Davranış
İş kazasını önlemenin yolu yukarıdaki bilimsel ifadede görüldüğü gibi, tehlikeli durum veya tehlikeli davranışın en az bir tanesini sıfır yapmakla mümkün olabilir.

Tehlikeli duruma örnek olarak: Makina platformu veya basamak ve tutamakların yağlı olması,

Tehlikeli davranışa örnek olarak: Makina basamak veya tutamakları kullanmadan makinaya binmek veya inmek gösterilebilir.

Yukarıda sıralanmaya çalışılan risklerin kontrol altına alınması ve yönetimi için, aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

1. Çalışma Öncesi Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

Operatörlerin uyması gerekli kurallar:
 • Çalışma öncesi aşağıdaki soruların yanıtlarını tam olarak bilmelidirler.
  • İş güvenliği programını biliyor musunuz?
  • İş için giydiğiniz elbise uygun mu?
  • Makinanızı tanıyor musunuz?
(Operatör, makinenin operasyon karakteristiklerini; bakımını, kapasitelerini, limitlerini, kontrol cihazlarının yerlerini, fonksiyonlarını, görevlerini, göstergeleri ve uyarı cihazlarını bilmelidir. Ekipmanları tanıyarak ve bilerek kullanmalıdır.
  • Çalışacağınız alan hakkında bilginiz var mı?
  • Tüm işaretleri ve trafik kurallarını biliyor musunuz?
  • Acil durumlar için hazırlıklı mısınız?
  • Güvenliğin bilincinde misiniz?

 • İş talimatlarına kesin uymalı, iş makinası kullanırken baret, eldiven, kemer, gözlük, reflektörlü yelek, kulaklıkgibi koruyucu elemanlar kullanmalıdır.
 • Kolları uzun ve sarkan giysi, kravat, atkı, zincir, saat, kolye gibi takıları görev anında kullanmamalıdır.
 • Her zaman kazalara karşı tedbirli olmalı, buna rağmen meydana gelen kazalarda ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü gibi malzemelerin makinanın neresinde olduğunu ve nasıl kullanılacağını daha önceden öğrenmelidir.
 • Kullandığı makinayla ilgili kullanma-bakım-onarım el kitabını ve araçla ilgili diğer dokümanları her zaman yanında bulundurmalı, makinanın kapasite-inme-kalkma limit değerlerini öğrenmeli aracını buna göre kullanmalıdır.
 • El kitabından makinasıyla ilgili göstergeler-ikaz ışıkları-uyarı seslerinin anlamını öğrenmeli, makinasının bakımını tanımalı ve kontrol yapılacak yerleri çok iyi öğrenmelidir.
 • Çalışacağı yere ikaz ve uyarı tabelalarını yerleştirmeli, el işaretlerinin anlamını ve kendisine kimin yardımcı olacağını işe başlamadan önce öğrenmelidir.
 • Bütün kumanda ve kontrol düzenleri ile göstergelerin, emniyet ve ikazların kontrol ve değerlerini iyi bilmelidir.
Diğer Önlemler:
 • Makinalar daima temiz tutulmalı, özellikle camları pencereleri ve aynaları temiz bulundurulmalıdır.
 • Makina üzerindeki bütün cıvata, somun ve tapaların daima sıkı durumda oldukları kontrol edilmelidir. Aksi halde zamansız aşıntı, kırılma ve arızaların meydana gelebilir.
 • Isıtma, soğutma esnasında ve çalışırken makinanın gösterge ve kumandaları kontrol edilmeli, motor ve diğer aksamların sesleri dinlenmelidir.
 • Hasarlı, arızalı makina kesinlikle çalıştırılmamalı, kontak anahtarına uyarı etiketi asılmalıdır.
 • Makina üzerindeki yürüme ve tutunma yerleri ıslak, yağlı, buzlu, çamurlu vb. halde bulundurulmamalıdır.
 • Makinanın servis ve park frenlerinin çalışıp çalışmadığı düz bir zeminde kontrol edilmelidir.
 • Makina üzerindeki alet, avadanlık vb. yerine yerleştirilmiş ve emniyete alınmış olmalıdır.
 • “ Önce İş Güvenliği ” ilkesinden hareketle; yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılacak kesimlere yaklaşan sürücülerin önceden uyarılması, çalışma alanının belirlenmesi ve bu alanın güvenlik altına alınması için etkili bir trafik işaretlemesinin yapılması gerekmektedir.
 • Korkuluklar ve rüzgarlıklar, uyarı cihazları, dikiz aynaları, koruma cihazları ve tertibatları, emniyet kemerleri kontrol edilmelidir.
 • Sürekli uyanık ve tetikte olunmalıdır.
 • Çalışmalar esnasında olabilecek kazalara ve olumsuzluklara karşı alınması gerekli emniyet tedbirleri planlanmalıdır.
 • Olumsuz durumlar için en kötü ihtimal düşünülmeli, buna göre hazırlıklı olunmalıdır.
 • İlk yardım ve yangın söndürme malzemeleri olmalı, nasıl kullanılacağı bilinmelidir.
 • Ani yardım için nerelere başvurulabileceği bilinmelidir.
 • Herkes, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Çalışma Alanının Emniyeti Sağlanmalıdır:

İş makineleri çoğu zaman değişik yerlerde, alışılmamış ortamlarda, ilk defa çalışılan yerlerde çalışmaktadırlar. Operatör çalışma yerinin şartlarını ve risklerini bilmemektedir. Bu sebeple operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi, risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması gereklidir.

Eğer Makina belli bir yolu gittikten sonra çalışma yerine ulaşacak ise, yol için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.
 • Yolda veya çalışma esnasında refakatçiye ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir.
 • İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.
 • Yolun durumu, virajlar, delik çukur mania çamur buz olup olmadığı, ağır trafik durumu, kalın toz duman sis gibi durumlar bilinmelidir.
 • Gerekli işaretler ve işaretçi (Manevracı) nın belirlenmesi gereklidir.
 • Tehlikeli sahalarda özel tedbirler alınmalıdır. Bu sahalar;
 • Görüşün iyi olmadığı karanlık yerler
 • Görüşün iyi olmadığı tozlu yerler
 • Üstten bir malzemenin düşebileceği yerler
 • Enerji hatlarının(Havai hatlar ) olduğu yerler
 • Yeraltı enerji hatlarının olduğu yerler
 • Yeraltı gaz borularının olduğu yerlerdir.
İşe Başlamadan Önce Son Kontrollar Yapılmalıdır
 • Servis acil durum ve park frenleri kontrol edilmelidir.
 • Vitesler, direksiyon, kova bıçak ve diğer ekipmanlar kontrol edilmelidir.
 • Kontrol işlemleri emin bir sahada yapılmalıdır.
 • İşe başlamadan önce, bütün mahfazalar, emniyet kemerleri, makinaya ait ve kişisel koruma donanımı gözden geçirilmeli, uygun ve görev yapar durumda olduğu belirlenmelidir.
 • Tamirata ihtiyaç gerektiren makinalar tamir edilmeden ve çalışmasında sakınca olmadığına dair yetkililerden onay almadan çalıştırılmamalıdır.
 • Lastiklerin hasarlı olmamasına ve uygun basınçta olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yakıt ikmali esnasında, yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı, sigara içilmemeli, motor kapatılmalı, statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Çalışma esnasında görüşün engellenmemesi, görüşün iyi olması için gerekli tedbirler alınmalı, camlar silinmeli, buğulanması önlenmelidir.
 • Kaymayı önlemek için kavrama demirlerindeki, basamaklardaki ve operatör kabinindeki yağın, gresin, karın, buzun ve çamurun silinmemsi gereklidir.
 • Araca çıkmadan önce, aracın etrafında dolaşılmalı, aracın yanında, altında veya içinde kimsenin olmadığından emin olunmalı, civarda çalışan işçiler uyarılmalı, makinanın çalıştırılacağı duyurulmalıdır.
 • Çalışma ortamında bulunan şahısların ortamdan uzaklaşması ve emniyetli, bir yerde durması sağlanmalıdır.
 • Araca çıkarken, kayma ve düşmeye karşı dikkatli olunmalı, tutamaklardan tutunarak çıkılmalı, araca çıkarken iki el de serbest olmalı, iki elle tutunarak araca çıkılmalı, direksiyon veya levyeler tutamak olarak kullanılmamalıdır.
 • Koltuk en iyi şekilde ayarlanmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır.
 • Operatör platformu sağlam korkuluklarla korunmalıdır.
 • Kazı alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalıdır.
 • 100 metre mesafede kavlak kontrolü yapılmalıdır.
 • İnşaat alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalıdır.
 • Araç trafiği düzenlenmeli, giriş çıkış yerleri belirlenmeli, sürat tahdidi konmalıdır.
 • Meyilli yolda sürücüsüz araç bırakılmamalıdır.
 • Servis yolları güvenli hale getirilmeli, batık ve çamur yapacak malzeme ile kaplanmamalı, 35 dereceden fazla meyilli olmamalı, toza sebep olmamalı, gerekiyorsa sulanmalıdır.
 • Makina çalışma sahası yeterli genişlikte olmalı.(Ani çökme ve göçme durumunda makinenin kaçabilmesi için yeterli genişlikte manevra sahası olmalı)
Aracı Çalıştırırken;
 • Emniyet kemeri bağlanmalı,
 • Kontrol levyelerinin boşta olması sağlanmalı,
 • Makinanın motoru sadece operatör koltuğuna oturarak çalıştırılmalı,
 • Motor çalıştıktan sonra bütün göstergeler kontrol edilmeli ve uygun ve çalışır durumda olduğu görülmeli,
 • Soğuk havalarda çalıştırma maddeleri kullanıldığında, bu maddelerle ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerine riayet edilmeli, (bu sıvılar parlayıcıdır, alev alabilir, dikkat edilmelidir)
 • Kapalı yerlerde yapılan çalışmalarda egzoz dumanına karşı gerekli tedbirler alınmalı,
2. Çalışma Sırasında Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri
 • Makina kapalı bir yerde çalışacak ise çok iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Eksoz gazının ölüm sebebi olabileceği unutulmamalıdır.
 • Makina yürürken veya çalışırken makina üzerinde operatörden başka kimse olmamalıdır.
 • Hasta ve yorgun durumda olan operatöre makina kullandırılmamalıdır.
 • Kısa mesafe ve dar kesitlerde yapılan çalışmalar çok iyi organize edilmeli, gereğinden fazla iş makinası bir araya toplanmamalıdır.
 • Operatör iş makinasını geri yönde hareket ettirmeden önce arka tarafın serbest olduğundan emin olmalıdır.
 • Kaya yarmalardaki ateşlemelerden sonra şevler gözden geçirilip askıda kalan kayalar güvenli bir şekilde düşürüldükten sonra makinalı çalışma başlatılmalıdır.
 • Dik şev ve yarmalarda iş makinalarının yürütülmesi veya çalıştırılmalarında hareketleri şev eğimine paralel yönde olmalıdır. Aksine yapılacak çalışmalarda iş makinası devrilebileceği gibi yürüyüş takımında da arızalar meydana gelmektedir.
 • Gece çalışmalarında farlar ve çalışma lambaları mutlaka yakılmalıdır.
 • Makina ile çalışırken gaz, su borularına ve elektrik hatlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Malzeme serme sıkıştırma, asfalt vb. çalışmaların yapıldığı alanlara yardımcı personel, gereksiz araç ve ilgisiz kişiler sokulmamalıdır.
 • Diğer İnsanlara Dikkat Edilmelidir
 • Makine ve çevresinde diğer kişiler olmamalıdır
 • Operatör kabininde veya başka bir yerde insan taşınmamalıdır
 • Kova veya kepçe, asansör olarak kullanılmamalıdır
 • Yük, insan üzerinden geçirilmemelidir
 • Geri manevralarında, geri manevra alarm sisteminin çalışmasından emin olunmalı, bir işaretçi yardımcı ile manevra yapılmalıdır.
 • Taşınan yükler operatörün görüş alanını kapatmamalıdır.
 • Tehlikeli sahalarda bir görevli tehlikeyi gözlemek üzere görevlendirilmeli, gerekli durumlarda operatörü ikaz etmelidir.
3. Çalışma Bitiminde Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

 • Makina iş bitiminde daima düz bir yere park edilmeli, park freni ile emniyete alınmalı ve ataşmanları indirilmelidir.
 • Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda dikey açıda park edilmeli, tekerlekler bloke edilmelidir.
 • Vites boşa alınmalı, motor kapatılmalı, park freni çekilmelidir.
 • Makinadan ayrılırken kontak anahtarı mutlaka alınmalı, makina üzerinde bırakılmamalıdır.
 • Makina engebeli yerlere, demiryolu kavşaklarına, sel ihtimali olan dere yataklarına, heyelan olan yerlere, elektrik hava hatlarının altına kesinlikle bırakılmamalıdır.
 • Motor çalışırken akaryakıt ikmali yapılmamalı, yakıt ikmali sırasında alevle yaklaşılmamalı ve sigara içilmemelidir.
 • Operatör kabini bekçi kulübesi gibi kullanılmamalıdır.
4. Bakım ve Onarımlar Sırasında Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

İş Makinelerinin belli periyotlarda, günlük, haftalık aylık veya çalışma saatine göre kontrol ve bakım programları yapılmalıdır. Bu programlarda, kontrol ve bakımların, kimler tarafından, nasıl yapılacağı belirlenmelidir. Bu programlara uygun olarak bakım ve kontrol yapılmalıdır.

Bu bakımların, malzemeli bakım şeklinde yapılması, en iyi malzemelerin kullanılması, bazı parçaların ömürleri tayin edilerek, bu malzeme tahrip olmadan ve kazaya sebebiyet vermeden değiştirilmesinin sağlanması gerekmektedir.
 • Makina bakımı düz ve kuru bir yerde yapılmalıdır.
 • Tekerlekler bloke edilmeli, kepçe, bıçak gibi bağlantılar zemine indirilmelidir.
 • Mafsallı makinelerde direksiyon çevresi kilidi bağlanmalıdır.
 • Gerekli ikaz ve uyarı levhaları takılmalıdır.
 • Kepçe, bıçak, damper gibi araçlar kaldırılacak ise emniyet (demirleri )sistemleri ile desteklenmelidir.
 • Basınçlı kısımlar açılırken dikkatli olunmalı, önce basıncın düşmesi sağlandıktan sonra kapak tamamen açılmalıdır.
 • Ağır parçaların kaldırılması ve taşınmasında taşıma kaldırma kaidelerine riayet edilmelidir.
 • İş makinalarında daima uygun ebatta jant kullanılmalı ve jantlar üzerinde herhangi bir kaynak işlemi yapılmamalıdır.
 • Lastik dişleri arasına ya da iki lastik arasına sıkışan bir cisim ya da taş çıkarılacaksa önce lastiklerin havası indirilmelidir.
 • Makina kriko ile kaldırılacaksa mutlaka sehpalarla desteklenmeli, tersi istikametindeki tekerleklerin ön ve arkasına takoz yerleştirilmeli, kriko sağlam bir zemin üzerinde çalıştırılmalı, aracın krikodan kayarak düşmesi önlenmelidir.
 • Soğutma sistemi su seviyesi kontrol edilirken radyatör kapağı yavaşça ve dikkatli açılmalı, sistem sıcak olduğu zaman buna daha fazla dikkat edilmeli, motor çok sıcakken bu işlem yapılmamalıdır.
 • Hidrolik sistem basınç altında iken veya motor çalışırken kesinlikle hidrolik hortum ve bağlantıları sökülüp takılmamalıdır.
 • Hidrolik olarak çalışan dozer bıçakları, yükleyici kepçeleri, kamyon kasaları vb.nin tamirine başlamadan önce hidrolik sistemin yanlışlıkla başkası tarafından boşaltılması veya atışmanın aniden düşmesini önlemek için sistem, uygun şekilde takoza alınmalıdır.
 • Akü kontrolünde alevle yaklaşılmamalı, sigara içilmemelidir.
 • Makinadaki sıvı kaçaklarının giderilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Makina üzerinde kaynak işlemi yapılırken akü kutup başı çıkarılmalıdır.
 • Mafsal takozları, atışman sabitleme takozları, makina üzerinde onarım bakım vb işlemler yapılırken yerlerine takılı vaziyetle bulunmalıdır.
5. İş Makinalarını Naklederken Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

 • Makina dizaynına uygun, tırmanabileceği rampa kullanılmalı, rampa açısı en fazla 300 olmalıdır.
 • Rampanın emniyetli bir şekilde yerleştiği, tespit edildiği ve her iki tarafın aynı seviyede olduğundan emin olunmalıdır.
 • Rampa yüzeyi kolay tırmanmayı sağlayacak nitelikte olmalı, yüzeyindeki yağ, gres, çamur, kil malzemeler temizlenmelidir. Toprak rampa makina genişliğinin iki katı imal edilmeli, iyi sıkıştırılmalıdır.
 • Nakledilecek makina rampa üzerine çıkmadan önce lastik, palet, bandaj gibi temas edecek yüzeyler çamur, buz ve kardan temizlenmelidir.
 • Makina bindirilmeden önce nakleden aracın park freni uygulanmalı, tekerlekler takozlanarak bloke edilmelidir.
 • Nakil aracının tabanı yabancı maddelerden arındırılmalı, yüzey tahta ile kaplı olmalıdır.
 • Makina bindirilirken en düşük ileri veya geri viteste olmalı, bu esnada operatöre yardımcı olarak bir yön gösteren olmalıdır.
 • Makina bindirildikten sonra atışmanlar tabana indirilmeli, belden kırmalı makinalarda sabitleme pimi takılmalı, park durumuna getirilmelidir.
 • Takoz koyarak ve bağlamak suretiyle makinanın kaymaması için önlem alınmalıdır.
 • Makinanın motoru için kış şartlarında alınması gereken tedbirler gözden geçirilmelidir.
 • Makinanın nakil aracına bindirildikten sonraki toplam gabari Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değerleri aşmamalıdır.
 • Makinanın bindirilmesi, sabitlenmesi, taşınması sırasında üretici firmanın bu konulardaki talimatları ayrıca uygulanmalıdır.
6. İş Makinalarının Kullanımında Trafik Güvenliği Yönünden Uyulması Gerekli Kurallar

 • İş makinaları sürücüleri (operatör) karayolları üzerinde seyir halindeyken gidiş yönünde iki şerit veya iki şeritten fazla karayolu üzerindeki sağ şeridi kullanmak zorundadırlar.
 • Operatörler, iş makinalarını yerleşim yeri içinde ve dışında 20 km/h hızla kullanmak zorundadırlar. Diğer taraftan trafik kuralları ve kısıtlamalarına uymak zorundadırlar.
 • Kavşak kollarının farklı değerde olduğu işaretler ile belirtilmemiş ise (kontrolsüz kavşak) iş makinaları sürücüleri diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.
 • Gelen trafikle karşılaşma halinde taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren trafik işareti yoksa, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinasını sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş hakkı vermek zorundadırlar.
 • Yerleşim birimleri içindeki karayollarından bir trafik işareti ile izin verilmedikçe duraklama ve arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında her türlü iş makinalarının park edilmesi yasaktır. Köy ve kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.
 • Karayolundaki iş makinası türünden motorlu araçları kullanacak olan operatörlerin “G” sınıfı sürücü belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. G sınıfı sürücü belgesine sahip operatör yalnız kendi sınıfındaki aracı kullanabilir.İş makinasını inşaat alanında, fabrika içinde kullanabilmesi için “ Operatör Belgesi” ne sahip olması gerekmektedir.
 • Operatörler iş makinalarını gerek karayollarında, gerekse şantiye veya fabrika sahasında trafik işaretlerine ve işaretçilerin uyarılarına uygun olarak kullanmak zorundadırlar.
7-Yangına Karşı Dikkat Edilecek Hususlar
 • Benzine dikkat edilmeli, benzinle parça yıkanmamalıdır.
 • Yakıt ikmali esnasında motor kapatılmalı ve sigara içilmemelidir.
 • Motor sıcak ise daha çok dikkat edilmeli, yakıtın, sıcak yüzeylere dökülmesi önlenmelidir.
 • Yakıt ikmali esnasında statik elektriğe dikkat edilmelidir.
 • Akünün yanında sigara içilmemeli, açık alevle bulunmamalıdır.
 • Start sıvıları emniyetli yerde muhafaza edilmelidir.
 • Hangi söndürürcülerin hangi yangınlarda kullanılabileceği bilinmelidir.
 • Seyyar yangın söndürücüler dolu bulundurulmalı, kontrolleri yapılmış ve etiketlenmiş olmalıdır
8- Lastiklerin Takılmasında, Şişirilmesinde, Taşınmasında Tedbirli Davranmalıdır.
 • Çok eskimiş yıpranmış lastik kullanılmamalıdır.
 • Lastikler uygun basınçla şişirilmeli ve lastik şişirirken yanda durulmalıdır.
 • Lastik, tamiratında ve şişirirken koruyucu kafeste olmalı ve uygun aletler kullanılmalıdır.
KAYNAKLAR
Gürbüz YILMAZ
Necati İLHAN
 
Üst