• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iskele Çöker Işçi Ölür

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İSKELE ÇÖKER İŞÇİ ÖLÜR
05 Ağustos 2015 / 14:10
vedat_ilki.jpg

Vedat İlki

İSKELE ÇÖKER İŞÇİ ÖLÜR

Son yıllarda şantiyeye dönen karayollarında bir çok yol,köprü ve viyadük çalışmalarında ne hikmetse iskeleler çökerek işçiler enkaz altında kalarak hayatını kaybediyor.

Yapı İşlerinde lideriz derken ,kimi yerde iskele çöker,kimi yerde asansör düşer ,kısaca ölümlü iş kazaları ile liderliği kimseye bırakmayız.

Üretim varsa iş kazası olur,Kader mi?Fıtrat mı?Yatırım yapmamak mı?

Japon Mühendis canına son verirken ,biz ihmalkarlıktan dolayı birbirimizi suçlarız.

Suçlu Kim?

 • Ø İskele mi?
 • Ø Asıl İşveren Olan Müteahhit Firma Mı?
 • Ø Taşeron mu?
 • Ø İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi mi?
 • Ø Şantiye Mühendisi mi?
 • Ø Karayollarının Kontrol Mühendisi mi?
 • Ø İşçi mi?
Kısaca suçlu kim?

Şimdi bu ölümlü kazalar oldu mu ,herkes birbirini suçlar,davalar açılır sonucu mahkemeler belirler.

Ölenler geri gelmez.

İş Müfettişleri soruşturacak,SGK Müfettişleri soruşturacak gelecek raporlara göre de işlemler yapılacaktır.

Fıtrat mı?İhmal mı?

Son 3 yıldır 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu var,İkincil Mevzuatlar var.

Buna rağmen kazalar önlenemiyor.

Önleme adına teşviklerde var.

Netice de ölümlere dur demiyorsa sistemde bir sıkıntı var.

Gözler özellikle şimdilerde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğineçevrilecektir.

 • Ø Proje
 • Ø Proje Sorumlusu
 • Ø Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
 • Ø Sağlık ve Güvenlik Planı
kaza sonucuna göre değerlendirilecektir.

Bu kişilerin görüşleri kağıt üstünde mi?gerçekten dikkate alınıyor mu?

İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır.

İhmalkarlık Zincirine Bakılmalıdır:

Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları

1) İşveren, Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu tayin edebilir.

2) İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3) Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez.

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim

1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

4) İşveren veya proje sorumlusu;

1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,

2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir.

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri

1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, proje uygulama aşamasında;

 1. a) Aşağıdaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin uygulanmasını koordine eder;
1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında,

2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında.

 1. b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder.
 2. c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı fıkranın (c) bendine göre hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.
ç) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.

 1. d) Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine eder.
 2. e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

SORUŞTURMADA CAN ALICI NOKTA BURADA OLACAKTIR?

Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri

1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

2) İşveren, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerini dikkate alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,Yönetmelikleri uygulanırken işveren maliyetlere işçi lehine katlanırsa bu kazalar önlenir,katlanmaz ise önlenemez artarak devam eder.

İstatistik Sonuçları Değerlendirilmelidir?

2015 Yılında Ölümlü İş Kazaları
Ocak 128
Şubat 85
Mart 139
Nisan 133
Mayıs 162
Haziran 147
Temmuz 166
960
2015 Yılında Sektörlere Göre İş Kazaları(İlk Altı Ay)
İnşaat 23%
Tarım 21%
Taşımacılık 15%
Ticaret /Büro 7%
Genel İş Kolu 6%
Metal 4%
Gıda 3%
Maden 3%
Enerji 3%
Savunma 3%
Diğer 12%


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst