• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işveren Iş Güvenliğine Önem Vermezse Ölümler Önlenmez

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İşveren iş sağlığı ve güvenliğine önem vermezse ölümler önlenmez
İşveren iş sağlığı ve güvenliğine önem vermezse ölümler önlenmez
vedat_ilki.jpg

Vedat İlki

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte sloganı ‘’ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE KOLAYDIR’’denilmiş idi.

İkincil mevzuatlarda hazırlandı.

2015 yılına geldiğimizde İş Kazalarında ülkemizde ciddi anlamda kayıplar,yaralanmalar gündemden düşmüyor.

Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarının %88’i insan hatalarından, %10’u mekanik hatalardan ve sadece %2’si öngörülemeyen ve önlenemeyen nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Kısaca, %98’i önlenebilir durumdadır.

Kanun amacını işverenler kavrama da sıkıntı mı yaşıyor?

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir denilmiş yasal hatlar ve ikincil mevzuatlar olan yönetmelik,tebliğler yayınlanmış.

Kanun koyucu ayrıca işverene teşvik de veriliyor.

Buna rağmen ölümler önlenemiyor.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Taraflar Rollerini Benimsemeli

Ø Bakanlık(Denetim öncesi Rehberlik anlayışı,İSGÜM geliştirilmesi)

Ø İşveren(Yasa ve İkincil Mevzuatın gereklerini yerine getirmesi)

Ø İşçi(Mesleki Eğitim ,İSG Eğitimleri,Yasadan doğan haklarını bilmesi)

Ø Sendika(İşçilerini Eğitmeli)

Ø İşveren Sendikası(İşverenlere konunun önemini anlatması)

Ø STK(Kanunla ilgili hatalı uygulamalarını kamuoyuna taşımalıdır)

Ø Akademik kurumlar kanunu uygulayan ve geliştiren tarafları yetiştirmeli,kültürü oluşturmalı

Ø Medya konuyu tarafsız ele almalıdır

Ø Bağımsız denetim sistemi kurulmalı

Ülkemizde irili ufaklı iş kazaları günde ortalama 170’in üzerinde olmaktadır.

Ölümlü İş Kazaları/Meslek Hastalığı yanında ,geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, kayıp zaman dediğimiz çalışma süreleri ile sektör de ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu işlemlerin devlete ve işverenlere ciddi anlamda maliyetleri vardır.

4 Milyon TL. yaklaşan maliyetler ile;

ü Sürekli İş Göremezlik Gelirleri(İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları)

ü Üretim hatlarında azalmalar, üretimin durması,

ü Tedavi Giderleri,

can yakmaktadır.

Kazaların sonucunda iş sahasında yapılan giderlerde yaklaşık 3 Milyon TL.

Toplamda 7 Milyon TL aşan giderler meydana geliyor.

İş Kazaları /Meslek Hastalıkları İşverenlere Yükümlülükler Yükler:

1.)Maddi Tazminat İş Göremezlik,

2.)Destekten Yoksun Kalma,

3.)Manevi Tazminat

Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile hüküm kurulur.

5510 Sayılı SS ve GSSK Kısa Vadeli Sigorta Kolları;

1.)Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Geliri,

2.)Hak sahiplerine Gelir,

3.)Evlenme ve Cenaze Yardımı

İşverenin kusuru var ise Rücu edilir.

Ceza Hukuku ile taksirli ölüm, yaralanma olmak üzere işverenlere karşı davalar açılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kurallara uymayan işverenlere karşı İPC, ayrıca işyerinin kapatılmasına kadar giden süreç bulunmaktadır.

6331 Sayılı Kanunun uygulanması ile İş Kazaları/Meslek hastalıkları sıfır olmasa da en azından azaltılabilinir.

İdari Para İle Cezalandırmadan Önce İSG Kültürü Aşılanmalıdır

6331/17’inci maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.Madde açıkça işverenlere ,çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmakla zorunlu hale getirmiştir.Eğitimde dikkat edilecek konular sıralanmıştır.

İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir.

Değişiklikler ve yeni riskler ortaya çıktığında eğitimlerin yenilenmesi ,bununla yetinmeyerek tekrar edilmesi gerekiyor.

Çalışanın temsilcisi ,çalışanlardan daha ileri tutularak aldıkları sorumluluk göz önüne alındığında bu eğitimlerin onlara ,özel olarak verilmesi esası üzerinde duruluyor.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde ise mesleki yeterlilik belgesi olan yada bu işi yapacağını belgeleyenlerin çalıştırılması hedefleniyor.

Bu anlamda mesleki belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı belirtiliyor.

Özellikle iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verileceği, ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verileceği hükme bağlanmaktadır.İşveren burada sadece kendi işçileri için değil ,işletmesine dışarıdan iş yapmaya gelen işçilere ve alt işverenlerin işçilerine işe başlatmadan önce tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa,yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, işe başlatılamazlar yada işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır.İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliğine İnanması Gerekiyor.

İşveren yaptığı işle ilgili mesleğin risklerini,bu riskleri önleme tedbirlerini,acemi çalışanlarına eğitim verilmesini sağlayacak.Özellikle bu eğitimlerin sonucunu görme adına takipler yapar.İşin risk analizlerini yaptırır.İşine yarayacak mesleki yeterliliğe sahip personel çalıştırır.Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş sahasına girilmeden önce gerekli tedbir ve önlemleri alır.Bunları dışarıdan satın alsa da ,çalışanlarına bu eğitimleri verdim diyerek benim artık sorumluluğum bitti diyemez.İş Sağlığı ve Güvenliği adına yaptığı her türlü eğitim ,demirbaş ve teçhizatın maliyetini çalışandan isteme hakkına sahip değildir.

İşveren sadece kendi işçileri için değil ,işletmesine dışarıdan iş yapmaya gelen işçilere ve alt işverenlerin işçilerine işe başlatmadan önce tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa,yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, işe başlatılamazlar yada işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır.

Çalışanlara bu eğitim verilirken genç çalışanlar ,engelli ,yaşlı ,gebe ve emziren kadınlar olmak üzere çalışan profiline göre değerlendirme yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır.“Önlemek ödemekten ucuzdur” mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alırsak, olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. İnsan hayatına değer biçilemez.

İşverenler , hem işçilerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka kanunda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması gerekir.

HİÇ BİR ŞEY İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR

İşyerinde iş güvenliği önlemleri alınmadığından dolayı meydana gelebilecek ölümlü veya ağır yaralamalı bir kaza sonucunda işverenlerin vicdani rahatsızlıkları bir yana yüksek miktarda idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşacaklar.

Bir çok işveren , işyerinin tehlike sınıfının ne olduğunu bilmediğinden hatalı işlem yaparak önlenecek kazaları önlemeyerek hem kendisine ,hem çalışanına hem de ülke ekonomisine zarar veriyor.

Çalışan ölüyor,yaralanıyor Kadınlar dul,çocuklar yetim,anne ve babalar gözü yaşlı oluyor

İşveren ceza ödüyor

SGK Geçici İş Göremezlik,Hastalık Ödemeleri artıyor,

SGK Ölümlerde İş Göremezlik Geliri,Cenaze Yardımı ,Evlilik Yardımı ,Emekli Aylığı ödüyor,

ÇSGB İş ve İşlem Yükü Artıyor,

İşverene açılan davalardan yargı yükü fazlalaşıyor

Ülke ekonomisi zarar görüyor


İşyerlerinizde çalışan işçilerin eşlerini dul ,çocuklarını yetim onların anne ,babalarını gözü yaşlı bırakmak istemiyorsanız işyerlerinizin tıpkı madenler gibi tehlikeye her an açık olduğunu unutmayın diyorum.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst