• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işverenin Iflas Etmesi Durumunda, Işçi Alacaklarinin Durumu Ne Olur?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İŞVERENİN İFLAS ETMESİ DURUMUNDA, İŞÇİ ALACAKLARININ DURUMU NE OLUR?
  • İşverenin İflas Etmesi Durumunda, İşçi Alacaklarının Durumu Ne Olur?

İşverenin iflas etme durumu veya ihtimali var ise, öncelikli olarak zaman kaybetmeden alacaklarınız için İcra Takibine geçip, gerekli haciz işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü, işvereninizin, iflas ya da iflas ertelemesi kararı alınması için yapacağı başvuruda, açılmış takipler iptal edileceği gibi, yeni takip yapılmaması konusunda da tedbir kararı alabilecektir.

İşvereninizin iflas etmesi halinde, İflas masası oluşturulacak ve Sıra Cetveli hazırlanacaktır. Bu sebeple, oluşturulan iflas masasına gidip kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Sıra Cetvelinde birinci sırada; İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları yer almaktadır. Bu alacaklar öncelikli alacaktır.

İşvereniniz İflas Erteleme kararı alma yoluna giderse, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğine göre, işçilerin üç aylık temel ücretleri için İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmak için başvuruda bulunma hakları vardır.

Ücret Garanti Fonu, 4447 sayılı kanuna göre;
– İşveren için aciz vesikası alınması,
– İflas veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulacaktır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılacak,

01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Türkiye İş Kurumu birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

1- İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı.

2- İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı.

3- İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı.

4- İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge.

deryakusaslan.av.tr
 
Üst