• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işyerinde Aşçının Mangal Keyfi Pahalıya Patladı

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İşyerinde aşçının mangal keyfi pahalıya patladı

vedat_ilki.jpg

Vedat İlki

Okurlarımızdan ilginç elektronik postalar geliyor.Bazıları fıkra gibi olsa da biz konulara İş ve Sosyal Güvenlik penceresinden baktığımızda yorumlamaya çalışıyoruz.

Okurumuz bir yemekhane firmasının sorumlusu.

Yemek hazırlama bölümünde çalışan aşçılardan bir tanesinin soğuk hava deposundan mangallık et,tavuk ve sucuk ayırdığını görmüş.

Kendisini yakın takibe almıştır.

Yemekhane binasının arka tarafında mangal yakarak,soğuk hava deposundan işverenin haberi olmadan aldığı et,tavuk ve sucukları pişirdiğini ekmek arası yaparak diğer arkadaşlarına dağıtmaya başlarken işveren ve mutfak sorumlusu tarafından mangal başında yakalanmıştır.

Kendisinden bu olayla ilgili savunma yapması istenmiş,daha sonra da tutanak ile olay yazılı hale getirilmiş,savunması da alınarak aynı gün iş akdi sona erdirilmiş ve kıdem tazminatı ödenmemiştir.

İşçi ise işten çıktığında işvereni mahkemeye vereceğini,kendine komplo kurulduğunu söyleyerek ayrılmıştır.

İşveren şimdi soruyor,bu işçiye tazminat vermek zorunluluğumuz var mıdır?

4857 sayılı İş Kanunun 25’inci Maddesi ile birlikte ”İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” devreye girmiştir.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Bu durumda işveren 25/II-(e) dayanarak iş akdini sonlandırmıştır.

Anlattığımız kadar derhal fesih kullanılırken bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçirmeden kullanmıştır.

İşçi tabi ki hakkını arayacaktır.

30 kişiden fazla çalışan varsa ,işe iade davası,30 kişiden az çalışan varsa kötü niyet tazminatı,ayrıca ihbar,kıdem tazminatı ve diğer alacakları da isteyebilir.

Konuyla ilgili yaptığım araştırma da genelde bu gibi olaylarla işten çıkanları yargıtay kararları ile işverenin haklı nedenle fesh girdiğini,işçinin ihbar ve 1 yıldan fazla çalışması varsa kıdem tazminatı alamayacağı yönünde karar vermiştir.

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi bu konuda karar vermiştir.

Mesai saatlerinde yemek saati dışında işyeri düzenini de bozacak şekilde mangal yakması nedeniyle işveren tarafından iş akdi feshedildi. İşyerinde aşçı olarak görev yapan işçi, işyeri sınırları içerisinde mangal yaktığının disiplin kuruluna bildirilmesi üzerine, savunmasında sadece ekmek arası peynir, domates yaptığı ve ayran içildiğini savundu. İşyeri disiplin kurulunun, et, domates, biber, baklava ve ayran ile fabrika sahasında mangal yapıldığından, işverenin güveni kötüye kullanıldığından doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan eylemden dolayı sözleşmenin feshine karar vermesi üzerine işçi, iş mahkemesine başvurdu…

Yerel mahkeme, işçinin talebini kabul ederek, işveren feshini haksız bulup işçiye tazminat ödenmesine karar vermiş ise de, Yargıtay 7. Hukuk dairesi, işveren feshinin haklı olduğuna karar vererek yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay,” Mahkemece aşçı olan davacının yemek saatleri dışında kendisinin sorumlu olduğu depodan yemek malzemeleri ile çalışma düzenini de etkileyecek şekilde mangal yapması nedeniyle doğruluk ve bağlılığa uymayan eyleminden dolayı sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı dikkate alınmadan kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır. dedi.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst