• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesi

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İŞYERİNDE CİNSEL TACİZİN MOBBİNG AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKTİF 29 TEMMUZ 2015.

isyerinde-cinsel-tacizin-mobbing-acisindan-degerlendirilmesi.jpg


Özellikle bayan çalışanların işyerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi olan cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirmesini örnek bir Yargıtay kararını ele alarak yapacağız.

Yazımızda öncelikle işyerinde cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirildiğini hatırlatarak, benzer durumların adli yargı sürecindeki husus ve etkilerini ele almaktan ziyade, İş Kanununun emrettiği bir takım haklar üzerinde duracağız.
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/37500 K. 2010/31544 T. 4.11.2010 tarihli kararını kısaca inceleyerek durumu anlatacağız. Örnek davada mahkemenin davayı hangi kıstaslarda değerlendirdiğini belirtelim;

CİNSEL TACİZ
 • İşçiye amiri tarafından cinsel ilişki teklif edildiği kabul edilmeyince performans notunun düşürüldüğü, işyerinde olayın duyulması neticesinde bunalıma girerek çalışamaz hale gelmesi nedeniyle iş akdini sonlandırmak zorunda kaldığı
 • Kıdem tazminatına hak kazanacağı
ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
 • İşyerinde cinsel taciz
 • Taciz olayının etki ve sonuçları temadi etmekte olup sonuçları itibariyle İşyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesie dönüşen eylemler karşısında hak düşürücü sürede fesih hakkının kullanılmadığından bahsedilemeyeceği
CİNSEL TACİZİN KANITLANMA GÜÇLÜĞÜ
 • İşyerinde cinsel taciz
 • İşçinin olayları yer ve zaman belirterek ayrıntılı biçimde anlatarak kendi iffetini herhangi bir sebep yokken ortaya koymasının yaşamın olağan akışına aykırı olacağı
 • Kıdem tazminatına hak kazanacağı
MOBBİNG
 • İşçiye amiri tarafından cinsel ilişki teklif edildiği
 • İşçinin iş akdini haklı olarak feshettiği
 • Kıdem tazminatına hükmedileceği

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK

 • İşyerinde cinsel taciz
 • Mevcut deliller ve tanık anlatımlarının bütünlük içinde değerlendirilmesi neticesinde işçinin, olayları yer ve zaman belirterek ayrıntılı biçimde anlatarak kendi iffetini herhangi bir sebep yokken ortaya koymasının yaşamın olağan akışına aykırı olacağı
TANIK ANLATIMLARI
 • İşyerinde cinsel taciz yaşayan kadının haklı nedenle iş akdini feshettiği
 • Tanık beyanlarının dikkate alınacağı
KIDEM TAZMİNATI
 • İşyerinde cinsel taciz yaşayan kadının teklifi kabul etmeyince performans notu düşürüldüğü
 • Kadının bunalıma girdiği
 • Haklı nedenle fesih sebebi olduğu ve tazminata hak kazanacağı
HAKLI NEDENLE FESİH
 • İşyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesi/Taciz olayının etki ve sonuçları temadi etmekte hak düşürücü sürede fesih hakkının kullanılmadığından bahsedilemeyeceği
 • Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının gözetileceği
Yukarıda sayılan özellikli durumlar, işyerinde cinsel tacize uğrayan çalışanın açmış olduğu dava dosyasının değerlendirildiği hususları ihtiva etmektedir.

İşyerinde cinsel tacize uğrayan çalışanın açmış olduğu dava dosyasında mahkemenin konuyu değerlendirme aşamalarını göz önünde de bulundurarak; işvereni tarafından cinsel tacize uğrayan çalışanın Yasalarımızla korunan hakkı ve işverenini yükümlülükleri ele alınmıştır. Cinsel taciz sonucu mobbinge uğrayan çalışan, mobbingin kanıtlanma güçlüğü, tanıkların ifadeleri, bu durumun hayatın olağan akışına aykırılığı, fesih hallerinde hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği ve mahkeme kanalı ile de olsa cinsel taciz sonucu mobbinge uğrayan çalışanın kıdem tazminatı hakkının bulunduğu hükmüne yer verilmiştir.

4857 sayılı Iş Kanunu 24/II-d bendine göre; işçinin diğer bir işçi veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverenine bildirmesi gerektiğini, bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması halinde, Cinsel Taciz yoluyla mobbinge uğrayan işçinin haklı nedenle fesih hakkının oluştuğunu belirtmek isteriz.
 
Üst