• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işyerinde Kalp Krizi Geçirerek Ölen Işçinin Ölümünden Doğan Tazminattan Işveren Sorumlu Tutulabilir

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminattan işverenin sorumlu tutulabilmesi için olayın iş kazası olması yeterli olmayıp, işverenin, iş güvenliği önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranışı veya ihmal gösterdiğinin kanıtlanması gerekmektedir.

İşverenin kusurlu olup olmadığı, varsa kusur oranının, ancak uzman bilirkişiler tarafından düzenlenecek kusur raporu ile tespit ve kanıtlanması mümkün olup, mahkemece murisin kalp krizi sonucu öldüğü gerekçesiyle kusur raporu alınmadan karar verilmesi usulsüzdür.

İşverenden davacının şahsi sicil dosyasının tümü getirtilerek, işverenin sigortalının periyodik sağlık muayenelerini yaptırıp yaptırmadığı, bu muayenelerde kalp rahatsızlığı ile ilgili bir bulguya rastlanıp rastlanmadığı, şahsi dosyada “kalp rahatsızlığı” nedeniyle alınmış bir istirahat raporunun bulunup bulunmadığı, ölüm olayından önceki tarihlerde sigortalının bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırılıp yaptırılmadığı, olay günü sigortalıyı işyerinde rutin dışında bir gerginlik ve stres içine sokacak bir olayın cereyan edip etmediği araştırılarak, işyeri hekimliği, işgücü sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman olan bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heyetinden iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı, illiyet bulunuyorsa kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığının saptandığı, kusuru mevcut ise kusurunun ağırlığının değerlendirildiği kusur raporu alınmalıdır.

Alınacak raporun: işverenin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olması nedeniyle, işçilerin hayatı için gerekli tedbirleri alması, gerekli tedbirlerin alınmamasının işverenin kusuru olduğu ve özellikle, uyuşmazlık yönünden, kalp krizinde kişinin yaşının, beslenme şekli ve kültürünün, genetik özelliklerinin ve bünyevi yapısının, tütün bağımlılığı, alkol kullanımı, egzersiz durumunun, cinsiyetinin de faktör olduğu, sağlığının çeşitli faktörlerinin bir araya gelmesiyle bozulabileceği, sigortalının bünyevi yatkınlığı ve genel sağlık durumunun bir araya gelerek miyokart infarktüsünün ortaya çıkabileceği ve bu durumun olayın uygun illi kısmi sebebi olabileceğinin gözetildiği; ayrıca işyerinde çalışma şartlarının kalp krizini tetikleyip tetiklemeyeceğinin belirlendiği ve bu hususların kusurun ağırlığının değerlendirilmesinde dikkate alındığı bir rapor niteliğini taşıması gerekmektedir.

Sonuç olarak, mahkemece, işyeri hekimliği, işgücü sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman olan bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heyetinden İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle, ölen işçinin işyerinde çalışma şartlarının kalp krizini tetikleyip tetiklemeyeceğinin belirlendiği ve iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı, illiyet bulunuyorsa kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığının saptandığı, kusuru mevcut ise kusurunun ağırlığının değerlendirildiği kusur raporu alınarak, dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirerek çıkacak sonuca göre işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı tespit edilir.

Kaynak :
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Fatih Bey yanılıyorsam düzeltin ama işe girerken istenen testlerin içinde kardiyolojik bir belge yok. İşe giriş muayene formunda ilgili kısımlarda kalp rahatsızlığın var mı sorusuna da hayır diye beyanda bulundu. Sonuçta iş veren de yanlış beyanda bulunduğunu iddaa ederek hak talep edemez mi?
 
Aykut bey,

Kendi fikirlerimi söylemek isterim. İş hukuku konusunda uzman değilim sonuçta.

Bence yanlış beyanda işverende hak talebinde bulunabilir fakat bundan önce yazıda sebepleri araştırılır yazıyor. Kalp krizinin iş ile bağı var mı buna bakılır deniyor. İş ile bir bağı bulunamazsa ve yanlış beyanda söz konusuysa bence kusur uygun bir şekilde dağıtılacaktır.
 
Yani mantıklı. Sonuçta iş yerinde gerçekleştiği için her halükarda iş kazası diye ilk tespiti yapılacaktır. Ama mesela Ofis ortamında kalp krizi geçiren bir personel için en fazla stress adı altında bir tespit yapılabilir ki bunun da ölçülebilir somut bir karşılığı yoktur bence. Karışık durumlar :(
 
Kalp krizi dışardan kaynaklı bir tehlike değil vucut içerisinde ceryan eden bir olay. Bu durum işyerinde gerçekleşmesinden dolayı iş kazası olarak nitelendirilebilir.Eğerki işveren bu hastayı çeşitli tetkiklerin yapılması için hastaneye götürmüyorsa suçludur, fakat onun haricinde suçlu olmayacağı kanaatindeyim...Kalp krizi heran gerçekleşen bir olay o andaki beyanlar sağlam olduğunu gösterebilir.Kalp krizinin garantisi yok...:)
 
@mkekin1970

İşveren olarak tahkike gönderme gibi bir meshuliyeti var mı ki? Sonuçta periyodik muayene ve işe giriş raporlarında bu durumla ilgili bir test istenmemekte. İş başvuru formunda da kalp ile ilgili sorulan sorulara işi kaybetmemek adına hayır ı işaretleyeceklerdir. Kalk ile ilgili sorununu çok sağlıklı öğrenilemeyeceğini düşünüyorum.
 
İşçinin genel sağlık bilgileri konusunda sorgulama yapılması için chek-up yapılması gerektiğine inanıyorum. Buda işyeri hekiminin insiyatifinde olan bir şey, sonuçta yapacağı işe göre gerekli tetkikleri isteme hakkına sahiptir.
 
Üst