• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iyi Uygulama Örnekleri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Merhaba Arkadaşlar,

Yönetim sistemlerini üzerine fabrikalarda Uygulanan iyi uygulamalar (best practices) araştırırken; Sabancı fabrikalarında uygulanan ve tüm fabrikalarda uygulanması durumunda iş kazalarında azaltabileceğini düşündüğüm verilere eriştim.
Derleyerek bilgilerinize sunmak istedim,Paylaştığım sistemi kuran arkadaşlarımız aramızda ise uygulamalar hakkında daha fazla veri ve bilgi paylaşırlar ise uygulamaları yaygınlaştırmamız acısından yararlı olur.

1. İSG SLOGANI UYGULAMASI

Beyaz ve Mavi yakanın oluşturduğu fabrika İSG takımları arasında gerçekleşen yarışma ile Türkiye iş güvenliğini sisteminin sloganın belirlenmesi

Hedef: Farkındalığı artırmak

2. ALAN SORUMLULUĞU UYGULAMALARI

Fabrikalarımızdaki tüm alanlar bölünerek, alan sorumlusu atanması
Fabrikalarımızda alan sorumlusu yöneticiler, çalışma yaptırdıkları alanlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarından sorumlu olması

Alan Sorumlularının sorumlu oldukların alanın önüne ; Alanın ismi, sorumlusu, telefon numarası ve en son iş kazası yaşanın tarih yazılması

Tabela yanlarına iş kazası performanslarına göre bayrak asılması.
0-6 Ay arasında iş kaza olduysa KIRMIZI BAYRAK
6-12 Ay arasında iş kaza olduysa SARI BAYRAK
12 Ay ve üzeri arasında iş kaza olmadıysa MAVİ BAYRAK

Hedef: Bölüm amirlerinin üretimin yanında iş güvenliğinden de görevi olduğunu hissettirmek,bayrak uygulaması ile iş kazalarına dikkat çekmek

3. ÇALIŞAN İŞ GÜVENLİĞİ KARNELERİ

Birim amirleri tarafından çalışan elemanların iş güvenliği karneleri aylık oluşturulması, iş başı toplantıda değerlendirilmesi ,çalışan ile paylaşılması ve gerekli aksiyonlar alınması. Üst yönetime bölüm tarafından raporlanması ve iş güvenliği panolarında asılarak çalışanlar paylaşılması.

Hedef: Çalışanlarımıza üretim performansları yanında iş güvenliği performanslarının da bizler için önemli olduğunu hissettirmek.Bölüm için iş güvenliği anlamında ileriye götürecek rekabeti yaratmak

4. İŞ GÜVENLİĞİ SAHA VİZİTÖRLÜĞÜ

Haftanın her günü farklı bölümden bir mavi yaka çalışanımız, yarım gün tüm fabrikada iş güvenliği denetimi yapması.
İş arkadaşlarının yanlış yaptıkları uygulamalar konusunda onları uyarması ve örnek davranışlar için teşekkür etmesi
Gün sonunda iyi ve kötü uygulamaları içeren raporunu (fotoğraflı) isg departmanı aracılığı ile tüm alan sorumlularına ve amirlerine mail ortamında gönderilmesi.

Hedef:
Çalışanın iş odaklı değil, iş güvenliği odaklı olmasını sağlamaktır.
İSG sistemini sadece beyaz yakanın değil,mavi yaka çalışanın da takip ettiği, iyileştirdiği sistem haline getirmek. Çözülmesi gereken sorunları onların da problemi haline getirmektir.
İSG kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarma alışkanlığını edindirmektir.

Risk görme ve düzeltme yetkinliğini artırmaktır.

5. MOTİVASYON-DİSİPLİN VE ÖDÜL SİSTEMİ
Çalışanlarda davranış değişikliği sağlamanın iki farklı yolu, istenen davranışları ödüllendirmek istenmeyen davranışları ise görünür olarak disipline etmektir.

6. TÜRKİYE İSG PERFORMANS ÖDÜLÜ

Fabrikalar arası belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulacak bir kurul tarafından başarılı olan fabrikaya,Fabrika müdürü nezdinde tüm fabrika çalışanları adına Türkiye isg performans ödülü verilmesi.

Hedef:Fabrika müdürleri performansları arasından İş güvenliğini ön sıralara çıkarmak.Fabrikalar arasında paylaşımcı bir rekabeti sağlanması sureti ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

NOT: İş kazaları bir kriter olarak değerlendirilmez.Kriterler fabrika içi kkd kullanımı, ISG projesi geliştirme ve paylaşma gibi katılımcı konulardan belirlenir.

7. MAVİ YAKA SAHADA RİSK AVI

Fabrika içerisinde her ay değişen mavi yaka risk avı ekibi tarafından haftalık olarak sahada bulunan en önemli riskinin belirlenmesi ,fabrika arası paylaşılması,riskin çözülmesi ve iş güvenliği panolarında yayınlaması

Amaç:Mavi yaka çalışanların iş güvenlik sisteminin içerisine katılımını artırmak.Beyaz yaka personellerimiz tarafından fark edilmeyen risklerin belirlenmesi.

8. SARI KART UYGULAMASI

AMAÇ:
Tüm çalışanlarımızın Is Sağlığı ve Güvenliği genel kurallarına uyumunu teşvik etmek, davranışlarımızı iyi yönde geliştirmek,çapraz kontrol yaparak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakta ortak çaba sarf etmek.

 
Üst