• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Kanunlarda Güvenli Çalışma

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Güvenli Çalışma

Kanunlarda Güvenli Çalışma

iskele_kurulumu.jpg

Güvenli Çalışma Ortamının oluşması, 4857 sayılı İş Yasası ile düzenlenmiştir. Yasanın 77. Maddesi ; “Her işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız olarak bulundurmakla yükümlüdür.” hükmü ile bu konudaki öncelikli ve temel görevi işveren ve vekillerine verilmiştir.


İş Yasası’nın 77. maddesinin 1. fıkrasında da 'İşçilere, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uyma zorunluluğu' getirilmiştir.


Ayrıca Borçlar Yasası’nın 332. maddesi İşverenleri, 'sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturması ve işçileri de tehlikelerden korumak için gerekli tedbirleri almakla'görevlendirmektedir.Bu hükümlerin, Güvenli Çalışma Ortamı ile çalışmanın sağlanması, dolayısıyla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından hayati ve bilimsel önemi vardır.


İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları;


·Arızalı, bakımsız, koruyucusuz makine, tezgah, araç, teçhizat vb. ile iş ortamının düzensiz ve gayrı sıhhi olması gibi Tehlikeli - Sağlıksız Durumlar’ la

·Çalışanları dalgınlık, ihmal, bilgisizlik, aşırı güven, kişisel koruyucu kullanmamak, işe uygun olmamak gibi kişisel hatalardan kaynaklanan Tehlikeli -Sağlıksız Hareketler’ in bir araya gelmesiyle olur.


İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI; TEHLİKELİ DURUM, TEHLİKELİ HAREKET, UMULMADIK OLAYLAR’ın bileşkesi şeklinde formüle edilmektedir. Umulmadık Olaylar; yangın, sel, deprem gibi önlenemez olgulardır. Formülde en çok % 2 olarak alınabilir.Tehlikeli Durumlar,Teknik Nedenlerdir ve esas olarak, işverenlerle ilgilidir. Gözle görülür, elle tutulabilir, ölçülebilir, bire bir tetkik edilip düzeltilerek, onarılarak, eksiği tamamlanarak, yenilenerek veya gereksizse bütünü ile ortadan kaldırılabilir. Böylece, iş ortamı düzenli,sıhhi ve güvenli hale getirilebilir.Tehlikeli Hareketler ise dikkatsizlik, ihmal,kötü alışkanlıklar, psikolojik rahatsızlıklar, bilgisizlik gibi çalışanlarla ilgili insani etkenlerdir ve yok edilmesi olanaksızdır. Ancak, Tehlikeli Durumlar’ ın ortadan kaldırılmasına bağlı olarak ve eğitim, denetim, işe uygun eleman çalıştırılması, motivasyon vb. çabalarla en aza indirilebilir.Dolayısıyla, Tehlikeli Durumların ortadan kaldırılabildiği, Sağlıksız, Güvensiz ve Tehlikeli Çalışmaların önlenebildiği ölçüde ‘0’ sıfır iş kazası’na ulaşılabilir ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturulabilir.Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı ancak,işverenlerin sağlık ve güvenliği 'noksansız' iş ortamını oluşturup işin güvenliğini denetlemeleri ile çalışanların da, 'İSG hususundaki kurallara uygun'çalışmaları ile oluşturulabilir. Güvenli çalışma ortamı kazasız, huzurlu ve verimli çalışma yaşamını beraberinde getirir.

işgüvenliği.org
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst